Kultūras festivāls “Meža stāsti Kangaros”

Ar Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu Ropažu novada pašvaldība īsteno projektu “Kultūras festivāls “Meža stāsti Kangaros””

Projekts paredz organizēt vienas dienas Kultūras festivālu “Meža stāsti Kangaros” (Festivāls), kur ar sabiedrības iesaistīšanos tiks savdabīgi, cieņpilni “modināts” viss Lielo Kangaru mežs līdz ar cilvēku apziņu par tajā esošajām kultūras, dabas un vēstures vērtībām. Festivāls vienlaikus būs arī kā jaunizveidotā kultūrtūrisma objekta – dabas takas un skatu torņa dabas liegumā “Lielie Kangari”, atvēršanas svētki.

Paredzams, ka Festivālu apmeklējušie dažādu paaudžu sabiedrības interesenti, tai skaitā ģimenes ar bērniem, iepazīs Latvijas dabas daudzveidības un kultūras mijiedarbību caur mūziku, drāmu, amatu mākslu, folkloru un zinātni. Festivāla aktivitātes veicinās kultūras vērtību apziņas un izpratnes pārmantojamību.

Pasākums ilgtermiņā veicinās izglītotas un kulturālas sabiedrības veidošanos, kā arī stiprinās vietējās kopienas piederības sajūtu savam novadam.

Projekts iesniegts VKKF starpdisciplināro projektu konkursā.

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2019. – 31.07.2019.

Projekta kopējās plānotās izmaksas: EUR 21131,48

Valsts kultūrkapitāla fonda dotācija: EUR 3000,00 

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 18131,48

 

Datora versija