Mācāmies dabā

Projekta realizētājs: Ropažu vidusskola, projekta vadītāja - Līga Lapiņa

Projekta mērķis:  mācību procesa dažādošana balstoties uz praktisku darbošanos dabā.

Galvenie uzdevumi:

1)      veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību;

2)      saskatīt un prast izmantot piedāvātās iespējas uzdevumu veikšanai;

3)      pilnveidot prasmes saskatīt alternatīvas mūsdienu tehnoloģijām.

 
Ropažu novada pašvaldības finansējums: 670,80 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 21.12.2016.-16.06.2017.

Datora versija