Ar lepnumu par Ropažiem!

Projekta realizētājs: PII "Annele", projekta vadītāja – Vizma Mužika

Projekta mērķis:  mācību procesa pilnveide, liekot uzsvaru uz daudzveidīgu bērnu darbību, kas sekmē pētniecisko, dzīves prasmju, sadarbības prasmju attīstību, jaunu zināšanu ieguvi un veicina dzimtās vietas patriotisma veidošanos pirmsskolas audzēkņos neatkarīgi no dzimuma, tautības un sociālās piederības.

Galvenie uzdevumi:

1)      jārada īpaši pielāgots materiāla radīšana - ilustratīva Ropažu karte, kas būs saprotama pirmsskolas vecuma bērniem;

2)      metodiskā materiāla par Ropažiem radīšana, kurā  tiks apkopotas fotogrāfijas, fakti  par kartē izceltajiem objektiem, darba lapas, valodas materiāli, krustvārdu mīklas u.c. atbilstoši pirmsskolēna sapratnei un interesei.

Ropažu novada pašvaldības finansējums: 750,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 21.12.2016.-16.06.2017.

Datora versija