Kontakti

Ropažu pagasta pārvalde

Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
Kontakttālrunis: +371 67918666 (darba laikā)
Domes dežurants: +371 67918216
E–pasts: ropazi.parvalde@ropazi.lv

Pārvaldes vadītājs: Zigurds Blaus
Tālrunis: 29272565
E-pasts: zigurds.blaus@ropazi.lv

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI: 67918666

E-pasts: ropazi.parvalde@ropazi.lv
Adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena: 11:00-13:00
Ceturtdiena: 14:00-18:00

DARBA LAIKS:

Pirmdiena     9.00 – 13.00  13.30 – 19.00
Otrdiena       8.30 – 13.00  13.30 – 17.00
Trešdiena       8.30 – 13.00  13.30 – 17.00
Ceturtdiena   8.30 – 13.00  13.30 – 18.00
Piektdiena     8.30 – 14.00  (bez pusdienu pārtraukuma)

Juridiskā un lietvedības daļa

Aija Brutāne, vadītāja vietniece
67918525, aija.brutane@ropazi.lv

Ramona Kruzina, referente
67918217, ramona.kruzina@ropazi.lv

Laura Moralesa - Harrisa, referente, klientu apkalpošanas speciāliste
67918666, ropazi.parvalde@ropazi.lv

Baiba Ozoliņa, referente
67918350, baiba.ozolina@ropazi.lv

Aija Ninnere, nekustamo īpašumu speciāliste
67918350, aija.ninnere@ropazi.lv

 
Sabiedrisko attiecību daļa
Inga Koleča, vadītāja
67918580, 29220892 inga.koleca@ropazi.lv

Liene Mihailova,
67918580, 28694747 liene.mihailova@ropazi.lv

Informāciju tehnoloģijas
Reinis Putniņš, datorsistēmu administrators
reinis.putnins@ropazi.lv

 

Fizisko personu datu aizsardzības speciālists
27303142, das@dsa.lv 

 

Finanšu un grāmatvedības daļa
Anna Ancena, grāmatvede
67918563, anna.ancena@ropazi.lv

Dace Ejuba, grāmatvede
67918266, dace.ejuba@ropazi.lv

Aina Bernharde, nodokļu administratore
67918573, aina.bernharde@ropazi.lv

Dace Babule - Kalniņa, grāmatvede - kasiere
‌67918390, dace.babule@ropazi.lv

Attīstības daļa

Diāna Viļčuka, projektu vadītāja
67918553, diana.vilcuka@ropazi.lv

Laura Mašnovska, tūrisma organizatore
67918553, laura.masnovska@ropazi.lv

Dienas centri
Daiga Jokste, vadītāja
29690233, daiga.jokste@ropazi.lv

Ilvars Ieviņš, jaunatnes lietu speciālists
67918553, 26805400, ilvars.ievins@ropazi.lv

Būvvalde
Sporta iela 2k2, Ropažu Kultūras un izglītības centrs, Ropaži, LV 2135

‌Maija Rinka, vadītāja
‌67918203, maija.rinka@ropazi.lv

Ainārs Linde, Teritorijas plānotājs - arhitekts
67918205, ainars.linde@ropazi.lv

Jānis Blaus, vides pārvaldības speciālists
67918567, janis.blaus@ropazi.lv

Santa Ansule, Konsultants - vecākais referents
67918221, santa.birzniece@ropazi.lv

Aigars Hralovskis, būvinspektors
67918263, aigars.hralovskis@ropazi.lv 

Dace Malnača, juriste - konsultante
67918221, dace.malnaca@ropazi.lv

Sociālais dienests
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
Fakss: +371 67918437

Reģistrācijas numurs: 40900030587

Sarmīte Cibuļska, vadītāja
67918515, soc@ropazi.lv

Laila Spilva, sociālā darbiniece
67186962, laila.spilva@ropazi.lv

Agnese Alksne, sociālā darbiniece
67186961, agnese.alksne@ropazi.lv

Agnese Jurika, sociālā darbiniece
67918447, agnese.jurika@ropazi.lv

Administrators - 67186491

Dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas iela 13 2. stāvs, 8c kabinets, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
tālrunis 67918522, fakss 67186491

Reģistrācijas numurs:40900031065

Gunta Grinberga, vadītāja
67918522, 28327129, dzimtsaraksts@ropazi.lv

Darba laiks
Pirmdien 9:00–13:00 14:00–15:00
Trešdien 14:00–17:00
Ceturtdien 9:00–13:00 14:00–15:00

Bāriņtiesa
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918218, 29133315, barintiesa@ropazi.lv 

Reģistrācijas numurs: 40900031351

Ingrīda Zunde, priekšsēdētāja
Dace Malnača, locekle
Gita Bērziņa, locekle
Evija Konošonoka, locekle
Daiga Jokste, locekle
67918218

Darba laiks
Pirmdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Ceturtdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Bāriņtiesas sēdes — trešdienās 16:00.

 
Kultūras un izglītības centrs
Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918591, kultura@ropazi.lv

Reģistrācijas numurs: 40900030604

Lāsma Kondrāte, vadītājas p.i. 
67918591, lasma.kondrate@ropazi.lv 

Valda Eglīte, administratore
67918591, valda.eglite@ropazi.lv

 

Ropažu sporta centrs 
Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135

Reģistrācijas numurs: 40900030619

Evita Eglāja, vadītāja
67918462, 29576220, evita.eglaja@ropazi.lv

Raimonds Umbraško, ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
67918406, 22848494

Administratori
67918406

 

Zaķumuižas sporta zāle
Rita Krišjāne, administratore
67958498

 

Datora versija