Kontakti

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvais iedalījums.

No 2021. gada 1. jūlija darbu uzsāk jaunais Ropažu novads, kurā ietilpst – Stopiņu pagasts, Ropažu pagasts, Garkalnes pagasts un Vangažu pilsēta.

Ropažu novada administratīvais centrs ir ULBROKA.

ADRESE

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

TĀLRUNIS: 67910518, 66954851

E-PASTS: novada.dome@ropazi.lv

REKVIZĪTI

Ropažu novada dome

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Reģ.nr. LV90000067986

AS "SEB banka", kods UNLALV2X
Konta nr. LV79UNLA0033300130908

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pirmdiena     11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena    9:00-13:00 / 14:00-18:00 

DARBA LAIKS

Pirmdiena       9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00  /  13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

ROPAŽU NOVADA DOMES SPECIĀLISTU UN IESTĀŽU KONTAKTINFORMĀCIJA

Izpilddirektors Maksims Griščenko
Tālrunis: 67910095, 26131434
E-pasts: maksims.griscenko@stopini.lv

STOPIŅU PAGASTS

ROPAŽU PAGASTS

GARKALNES PAGASTS

VANGAŽU PILSĒTA

 

 

 

 

Datora versija