2018.gads

ID Nr. Priekšmets Paziņojuma datums Iesniegšanas datums Statuss Uzvarētājs
RNP/2018/1 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi 13.02.2018 06.03.2018 Pārtraukts
RNP/2018/2 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi 27.02.2018 23.03.2018 Noslēdzies AAS “BTA Baltic Insurance Company”
RNP/2018/3 Lietotu autobusu iegāde Ropažu novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai 21.03.2018 11.04.2018 Pārtraukts
RNP/2018/4 Lietotu autobusu iegāde Ropažu novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai 25.04.2018 17.05.2018 Noslēdzies SIA "USUS"
RNP/2018/5 Ropažu mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois” iekštelpu remonts 10.05.2018 22.05.2018 Noslēdzies SIA "Būvuzņēmums NR"
RNP/2018/6 Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā 16.05.2018 06.06.2018 Noslēdzies SIA "YIT Infra Latvija"
RNP/2018/7 Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas liegumā “Lielie Kangari” 16.05.2018 15.06.2018 Noslēdzies SIA "Ventars"
RNP/2018/8 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ropažu novada Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas audzēkņie 30.07.2018 06.08.2018 Noslēdzies SIA “Žaks-2”
RNP/2018/9 Ropažu novada pašvaldības ēkas savienojošā gaiteņa pārbūve 07.08.2018 30.08.2018 Noslēdzies
RNP/2018/10 Centra ielas Ropažos, Ropažu novadā pārbūve 20.11.2018 08.01.2019 Noslēdzies SIA "Binders"
Datora versija