2017.gads

ID Nr. Priekšmets Paziņojuma datums Iesniegšanas datums Statuss Uzvarētājs
RNP/2017/1 Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ropažu novada pašvaldības ielu pārbūvei 01.02.2017 15.02.2017 Noslēdzies SIA "Tomus"
RNP/2017/3 Ropažu novada pašvaldības ēkas 1.stāva telpu remonta darbi 23.03.2017 04.04.2017 Noslēdzies SIA „JC Warehouse”
RNP/2017/4 Ceļa remontdarbi Silakroga ciemā 27.03.2017 10.04.2017 Noslēdzies SIA „Ribetons ceļi”
RNP/2017/5 Ropažu muižas parka apgaismojuma izbūve 12.04.2017 28.04.2017 Noslēdzies SIA “VSD Serviss”
RNP/2017/6 Ropažu vidusskolas mēbeļu atjaunošana 11.05.2017 23.05.2017 Noslēdzies SIA “OFFICE SOLUTIONS”
RNP/2017/7 Ropažu vidusskolas interaktīvo iekārtu iegāde, piegāde un montāža 16.05.2017 06.06.2017 Pārtraukts
RNP/2017/8 Ropažu vidusskolas dabas zinību un mājturības kabinetu aprīkojuma iegāde, piegāde un montāža 16.05.2017 06.06.2017 Noslēdzies SIA "Saint-Tech"
RNP/2017/9 Ropažu vidusskolas mācību telpu mēbeļu iegāde, piegāde un montāža 16.05.2017 06.06.2017 Pārtraukts
RNP/2017/10 Ropažu vidusskolas virtuves aprīkojuma iegāde, piegāde un montāža 16.05.2017 06.06.2017 Noslēdzies SIA "Grandus"
RNP/2017/11 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ropažu novada Ropažu vidusskolas audzēkņiem 07.06.2017 14.06.2017 Noslēdzies SIA „Aniva”
RNP/2017/12 Ropažu vidusskolas interaktīvo iekārtu iegāde, piegāde un montāža 19.06.2017 02.08.2017 Pārtraukts
RNP/2017/13 “Ēkas “Modriņi” fasādes siltināšana un apdares atjaunošana” 19.07.2017 02.08.2017 Noslēdzies SIA "Būvuzņēmums NR"
RNP/2017/14 Ropažu vidusskolas mācību telpu mēbeļu iegāde, piegāde un montāža 27.07.2017 30.08.2017 Noslēdzies SIA "Office Solution", SIA "VITRUM"
Nr. RNP/2017/15 „Ropažu novada teritorijas plānojuma izstrāde 2019.-2031. gadam” 17.08.2017 06.09.2017 Noslēdzies SIA "Reģionālie projekti"
RNP/2017/16 Ropažu vidusskolas interaktīvo iekārtu iegāde, piegāde un montāža 28.08.2017 29.09.2017 Noslēdzies SIA "Certes.lv", SIA "TelCom"
RNP/2017/17 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skatu tornim dabas liegumā “Lielie Kangari” 23.10.2017 03.11.2017 Noslēdzies SIA "BM-Projekts"
RNP/2017/18 Mucenieku apgaismojuma izbūve 31.10.2017 13.11.2017 Noslēdzies SIA Energy Expert
Datora versija