2016. gads

ID Nr. Priekšmets Paziņojuma datums Iesniegšanas datums Statuss Uzvarētājs
RNP/2016/1 Āra vingrošanas kompleksu piegāde un uzstādīšana Kākciemā, Tumšupē (Zītari) un Muceniekos – Ropažu novadā 08.02.2016 19.02.2016 Noslēdzies SIA "Intersports" un SIA "Goplay"
RNP/2016/2 Ropažu vidusskolas būvdarbi 05.02.2016 18.03.2016 Noslēdzies SIA "LC Būve"
RNP/2016/3 Būvuzraudzības pakalpojumi Ropažu vidusskolas būvdarbiem 16.03.2016 04.04.2016 Pārtraukts
RNP/2016/4 Autoruzraudzības pakalpojumi Ropažu vidusskolas būvdarbiem 16.03.2016 04.04.2016 Noslēdzies SIA "Baltex Group"
RNP/2016/5 Automašīnas iegāde Ropažu novada pašvaldības vajadzībām 16.03.2016 04.04.2016 Noslēdzies SIA "EURO-AUTO"
RNP/2016/6 “Ropažu novada pašvaldības izdevuma „Ropažu Vēstis” salikuma, tipogrāfiskās iespiešanas un piegādes pakalpojums” 04.04.2016 15.04.2016 Noslēdzies SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"
RNP/2016/7 “Automašīnas iegāde Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām” 04.04.2016 15.04.2016 Noslēdzies SIA „Skandi Motors”
RNP/2016/8 Būvuzraudzības pakalpojumi Ropažu vidusskolas būvdarbiem 07.04.2016 18.04.2016 Noslēdzies SIA "Firma L4"
RNP/2016/9 “Pašvaldības nekustamā īpašuma “Modriņi”, Ropaži, Ropažu novads, galvenās ēkas atjaunošanas darbi” 18.04.2016 29.04.2016 Noslēdzies SIA „Būvuzņēmums NR”
RNP/2016/10 Ropažu vidusskolas stadiona būvdarbu projektēšana un autoruzraudzība 06.05.2016 31.05.2016 Noslēdzies SIA Baltex Group
RNP/2016/11 Ropažu novada Zaķumuižas skeitparka izbūve 20.05.2016 10.06.2016 Pārtraukts
RNP/2016/12 Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ropažu novada pašvaldības autoceļu pārbūvei 20.05.2016 20.06.2016 Pārtraukts
RNP/2016/13 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ropažu novada Ropažu vidusskolas audzēkņiem 28.07.2016 10.08.2016 Noslēdzies SIA “Līče”
RNP/2016/14 Jumta remonts Ropažu jaunatnes centram 28.07.2016 10.08.2016 Noslēdzies SIA "BRC Celtniecība"
RNP/2016/15 Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ropažu novada pašvaldības autoceļu pārbūvei 08.09.2016 07.10.2016 Noslēdzies SIA „Ceļu komforts”
RNP/2016/16 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izbūvei dabas liegumā “Lielie Kangari 07.11.2016 21.11.2016 Pārtraukts
RNP/2016/17 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana PII „Annele” 14.11.2016 02.12.2016 Pārtraukts
RNP/2016/18 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana PII „Annele” 13.12.2016 28.12.2016 Noslēdzies SIA Andelita
Datora versija