2014. gads

ID Nr. Priekšmets Paziņojuma datums Iesniegšanas datums Statuss Uzvarētājs
RNP/2014/1 Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Ropažu parkā - Trenažieri katram! 10.01.2014 21.01.2014 Noslēdzies SIA "INTERSPORTS"
RNP/2014/2 Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Ropažu novada Silakroga un Kākciema ciemos" "KPFI finansētā projekta III. kārtas ietvaros" 15.01.2014 17.02.2014 Pārtraukts
RNP/2014/3 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 03.03.2014 11.04.2014 Noslēdzies SIA "Būvuzņēmums NR"
RNP/2014/4 Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi 17.03.2014 05.06.2014 Noslēdzies AS DHB
RNP/2014/5 Pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” rekonstrukcija 12.05.2014 14.07.2014 Pārtraukts
RNP/2014/6 Autoruzraudzības pakalpojumi Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas darbiem 30.05.2014 11.06.2014 Noslēdzies SIA "Firma L4"
RNP/2014/7 Būvuzraudzības pakalpojumi Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas darbiem 30.05.2014 11.06.2014 Noslēdzies SIA "Būves un būvsistēmas"
RNP/2014/8 Metu izstrāde Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas darbiem 28.05.2014 08.06.2014 Noslēdzies SIA „Baltex Group”
RNP/2014/9 Soliņu piegāde Ropažu novada publiskās teritorijas labiekārtošanai 05.06.2014 17.06.2014 Noslēdzies SIA "Z Company"
RNP/2014/10 Ropažu novada pašvaldības izdevuma "Ropažu Vēstis" salikuma, tipogrāfiskās iespiešanas un piegādes pakalpojums 05.06.2014 17.06.2014 Noslēdzies SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"
RNP/2014/11 Autoruzraudzības pakalpojumi pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" rekonstrukcijas darbiem 10.06.2014 25.06.2014 Noslēdzies SIA "Baltex Group"
RNP/2014/12 Būvuzraudzības pakalpojumi pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" rekonstrukcijas darbiem 10.06.2014 25.06.2014 Noslēdzies SIA "Būves un būvsistēmas"
RNP/2014/13 Zaķumuižas kultūras nama rekonstrukcija 20.06.2014 03.07.2014 Pārtraukts
RNP/2014/14EST-LAT Lielās Juglas upes tīrīšana un krasta labiekārtošana Ropažu novadā 11.07.2014 22.07.2014 Pārtraukts
RNP/2014/15 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas uzstādīšana Ropažu vidusskolā 11.07.2014 22.07.2014 Noslēdzies SIA "Drošība un Partneri"
RNP/2014/16EST-LAT Lielās Juglas upes tīrīšana un krasta labiekārtošana Ropažu novadā 22.07.2014 04.08.2014 Noslēdzies SIA "LLC"
RNP/2014/17 M1 kategorijas elektromobiļa iegāde 28.07.2014 11.08.2014 Noslēdzies SIA "Moller Auto Latvia"
RNP/2014/18 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas audzēkņiem un darbiniekiem 18.08.2014 29.08.2014 Noslēdzies SIA "ELDA"
RNP/2014/19 Sporta inventāra iegāde Ropažu novada izglītības iestādēm 18.08.2014 29.08.2014 Noslēdzies SIA "Daugavpils pilsētas V.Fjodorova "PLANĒTA"
RNP/2014/20. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana PII “Annele” 18.08.2014 15.09.2014 Pārtraukts
RNP/2014/21 Ēdināšanas un bufetes pakalpojuma sniegšana Ropažu vidusskolā 20.08.2014 15.09.2014 Pārtraukts
RNP/2014/22 Datortehnikas iegāde Ropažu vidusskolas vajadzībām 20.08.2014 02.09.2014 Noslēdzies SIA “Ms Modius”
RNP/2014/23 Kākciema multifunkcionālā centra renovācija 15.10.2014 27.10.2014 Noslēdzies SIA "Būvuzņēmums NR"
RNP/2014/24 Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas papildus darbi 28.10.2014 10.11.2014 Noslēdzies AS "DHB"
RNP/2014/25 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Zaķumuižas kultūras namā 11.11.2014 24.11.2014 Noslēdzies SIA "REIMIKS"
RNP/2014/26 Dzesēšanas kameru piegāde 30.10.2014 13.11.2014 Noslēdzies SIA „Purnavu muiža”
Datora versija