2012. gads

ID Nr. Priekšmets Paziņojuma datums Iesniegšanas datums Statuss Uzvarētājs
RNP/2012/1 Ropažu novada pašvaldības izdevuma "Ropažu Vēstis" salikuma, tipogrāfiskās iespiešanas un piegādes pakalpojums 04.01.2012 17.01.2012 Noslēdzies SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
RNP/2012/2 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ropažu novada Zaķumuiţas pamatskolā 02.02.2012 26.03.2012 Pārtraukts
RNP/2012/3 Ropažu novada pašvaldībai piederošo ceļu ikdienas un periodiskie uzturēšanas darbi 02.03.2012 06.03.2012 Noslēdzies SIA „VISA 9”
RNP/2012/4KPFI Iesākto būvdarbu pabeigšana un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Ropažu novada Ropažu un Silakroga katlu mājās 06.03.2012 19.03.2012 Noslēdzies SIA „ITFM Grupa”
RNP/2012/5ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā iela 8, Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 03.05.2012 07.05.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/6 Datortehnikas un datorprogrammu piegāde Zaķumuižas pamatskolai 27.03.2012 16.04.2012 Noslēdzies SIA „Multisistēma Rīga”
RNP/2012/7 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana PII "Annele" 29.03.2012 11.05.2012 Noslēdzies SIA „ELDA”
RNP/2012/8KF Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā – atkritumu šķirošanas konteineru piegāde 03.05.2012 11.06.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/9KF Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā - šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izbūve 07.05.2012 28.05.2012 Noslēdzies SIA „MIKORe”
RNP/2012/10ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Rubīni” Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 31.05.2012 12.06.2012 Pārtraukts
RNP/2012/11ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 3, Silakrogā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 07.06.2012 16.07.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/12ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 1, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 07.06.2012 16.07.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/13ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Rubīni", Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 22.06.2012 09.07.2012 Noslēdzies Personu apvienība SIA „ULRE” un SIA "ANBI"
RNP/2012/14ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Silakrogā, Ropažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 22.06.2012 30.07.2012 Pārtraukts
RNP/2012/15 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ropažu novada Ropažu vidusskolā 29.06.2012 06.08.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/16ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kristāli” , Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 06.07.2012 17.07.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/17 Būvprojekta izstrāde Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas rekonstrukcijas darbu veikšanai 23.07.2012 06.08.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/18 Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 23.07.2012 06.08.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/19ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Straumēni 2, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 10.09.2012 21.09.2012 Noslēdzies SIA "Būvuzņēmums NR"
RNP/2012/20ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 10.10.2012 12.11.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/21 Ropažu novada pašvaldībai piederošo ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā 23.10.2012 06.11.2012 Noslēdzies Zemnieku saimniecība "Liepavoti"
RNP/2012/22 Ropažu novada pašvaldības izdevuma „Ropažu Vēstis” salikuma, tipogrāfiskās iespiešanas un piegādes pakalpojums 07.11.2012 03.12.2012 Pārtraukts -
RNP/2012/23ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 23.11.2012 03.01.2013 Noslēdzies Personu apvienība SIA "ULRE" un SIA „ANBI”
RNP/2012/24 Dalītās atkritumu šķirošanas konteineru iegāde Ropažu novadam 20.12.2012 07.01.2013 Pārtraukts -
Datora versija