2010. gads

ID Nr. Priekšmets Paziņojuma datums Iesniegšanas datums Statuss Uzvarētājs
RNP 1-2010/1-6.4.2/1 Par ēdināšanas nodrošināšanu PII „Annele” 15.01.2010 25.01.2010 Noslēdzies SIA Rifs
RNP 2-2010/1-6.4.2/2 Par ēdināšanas nodrošināšanu Ropažu vidusskolā 05.02.2010 15.02.2010 Noslēdzies ZS Liepavoti
RNP 3-2010/1-6.4.3/1 Par pasažieru pārvadājumiem ar autobusu 05.02.2010 25.02.2010 Noslēdzies SIA Visa 9
RNP 7-2010/1-6.4.3/3 Par kancelejas preču piegādi Ropažu novada pašvaldībai 22.03.2010 08.04.2010 Pārtraukts
RNP 8-2010/1-6.4.3/4 Par Ropažu novada pašvaldības ceļu ikdienas un periodiskiem uzturēšanas darbiem 01.04.2010 19.04.2010 Noslēdzies SIA Visa 9
RNP 9-2010/1-6.4.3/5 Par kancelejas preču un biroja papīra piegādi Ropažu novada pašvaldībai 18.05.2010 03.06.2010 Noslēdzies SIA Dasko, SIA Hermess
RNP 10-2010/1-6.4.3/6 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana kompleksiem risinājumiem siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Ropažu novada ēkās 14.07.2010 27.07.2011 Pārtraukts
RNP 11-2010/1-6.4.3/7 KPFI Tehniskās dokumentācijas sagatavošana kompleksiem risinājumiem siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Ropažu novada ēkās 29.07.2010 10.08.2010 Noslēdzies SIA JR Elements Arhitektūras risinājumi
RNP 12-2010/1-6.4.3/8 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēm 05.08.2010 16.08.2010 Pārtraukts
RNP 14-2010/1-6.4.3/10 ERAF Par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Ropažu novadā 08.09.2010 20.09.2010 Noslēdzies SIA MIKOR
RNP 13-2010/1-6.4.3/9 Kancelejas preču piegāde Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēm 01.09.2010 08.09.2010 Noslēdzies SIA Dasko, SIA Hermess
RNP 15-2010/1-6.4.3/11 Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 12.10.2010 04.10.2010 Noslēdzies SIA „Siltumtehnserviss”
RNP 16-2010/1-6.4.3/12 ELFLA Aprīkojuma piegāde trenažieru zālei Zaķumuižas sporta zālei 25.10.2010 02.11.2010 Noslēdzies SIA Sporta Sistēmas
RNP 7-2010/1-6.4.2/5 Divu skolēnu autobusu ar 19+1 sēdvietām iegāde 25.10.2010 29.11.2010 Noslēdzies SIA „Auto Īle un Herbest”
RNP 2010/1-6.4.3/13 KPFI Tehniskās dokumentācijas izstrāde Ropažu novada pašvaldības apkures katlu nomaiņai 01.12.2010 14.12.2010 Noslēdzies SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”
RNP/2010/1-6.4.2./6KPFI Tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Ropažu novada Ropažu un Silakroga katlu mājās 01.12.2010 30.12.2010 Noslēdzies SIA „Meistars JVK”
RNP/2010/1-6.4.2./7KPFI Ropažu Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” un pirmsskolas izglītības iestādes „Annele” renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus 21.01.2011 07.02.2011 Noslēdzies AS „SCO Centrs”
Datora versija