Dažādi

Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām juridiskai personai
.docx
25.05.2020
Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanas vietas saskaņošanai un atļaujas izsniegšanai
.docx
18.05.2020
Iesniegums par malkas piešķiršanu
.docx
18.05.2020
Iesniegums par īpašuma reģistrāciju Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
.docx
18.05.2020
Iesniegums koku ciršanas atļaujai
.docx
18.05.2020
Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei
.doc
18.05.2020
Iesniegums koku ciršanas atļaujai ārpus meža
.doc
18.05.2020
Vispārīgs iesniegums Ropažu novada pašvaldībai
.docx
07.06.2021
Iesniegums ielu tirdzniecības vietas saskaņošanai un atļaujas izsniegšanai
.docx
18.05.2020
Iesniegums par reģistrāciju Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
.docx
18.05.2020
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
.docx
18.05.2020
Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām fiziskai personai
.docx
18.05.2020
Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauja
.doc
05.07.2016
Datora versija