2021. gads

9 22.06.2021 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2021 “Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
7 13.05.2021 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2016. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam"
8 26.05.2021 Grozījumi Ropažu novada domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2020 „ Ropažu novada pašvaldības nolikums”
6 28.04.2021 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2021 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"
4 24.03.2021 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ropažu novada pašvaldībā
3 24.02.2021 Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību
2 08.02.2021 Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam
Datora versija