2020. gads

13 22.12.2020 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
10 28.10.2020 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
7 17.06.2020 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
11 27.01.2021 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ropažu novadā
12 24.02.2021 Ropažu novada sabiedriskās kārtības noteikumi
14 22.12.2020 Ropažu novada pašvaldības nolikums
15 30.12.2020 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
13 22.12.2020 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
9 23.09.2020 Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
8 26.08.2020 Ropažu novada domes 2020.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr.8/2020 “Ropažu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
6 27.05.2020 Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.6/2020 “Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2019. gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Ropažu novada pašvaldības teritorijā””
5 29.04.2020 Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.5/2020 "Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par Ropažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"
4 29.04.2020 Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.4/2020 "Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "'Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā"
3 29.04.2020 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"
2 20.03.2020 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2019 „Ropažu novada pašvaldības nolikums”
1 29.01.2020 Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam
Datora versija