2018. gads

14 24.10.2018 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 24.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr.4/2018 "Par Ropažu novada pašvaldības 2018. gada budžetu"
12 26.09.2018 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 24.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr.4/2018 "Par Ropažu novada pašvaldības 2018. gada budžetu"
11 26.09.2018 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā”
10 27.06.2018 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 24.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr.4/2018 "Par Ropažu novada pašvaldības 2018. gada budžetu"
8 30.05.2018 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Ropažu novada pašvaldības nolikums”
3 24.01.2018 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016. gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērneim”
2 24.01.2018 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7. “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā
9 02.08.2018 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā
7 25.04.2018 Par sociālajiem pakalpojumiem Ropažu novadā
6 28.02.2018 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2015. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk gadu sasniegušām personām""
1 24.01.2018 Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Ropažu novadā
5 24.01.2018 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"
4 24.01.2018 Par Ropažu novada pašvaldības 2018. gada budžetu
Datora versija