2015. gads

 Nr.18 17.12.2015 Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
 Nr.17 25.11.2015 Ropažu novada pašvaldības nolikums
 Nr.16 28.10.2015 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2016. gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. Nav stājušies spēkā.
Dokuments Nav stājies spēkā
 Nr.14 28.10.2015 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014 saistošos noteikumos Nr.2 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā"
Dokuments Zaudējis spēku
 Nr.12 28.10.2015 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis be vecāku gādības 
 Nr.15 07.10.2015 Par grozījumiem Ropažu novada saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu"
 Nr.13 23.09.2015 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu"
 Nr.11 18.09.2015 Grozījumi Ropažu novada domes 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi"
 Nr.10 18.09.2015 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013 saistošajos noteikumos Nr.21 "Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanas un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ropažu novadā"
 Nr. 9 03.07.2015 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 25.08.2010 saistošajos noteikumos Nr. 19 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"
 Nr.8 27.05.2015 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu"
 Nr.5 27.05.2015 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Ropažu novada būvvaldē
 Nr.7 24.04.2015 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 26.05.2010 saistošos noteikumos Nr.13 "Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ropažu novada administratīvajā teritorijā"
 Nr.6 24.04.2015 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014 saistošos noteikumos Nr.2 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā"
Dokuments Zaudējis spēku
 Nr.4 24.03.2015 Par pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk gadu sasniegušām personām
 Nr.3 24.03.2015 Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 
 Nr.2 28.01.2015 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā"
Dokuments Zaudējis spēku
 Nr.1 23.02.2015 Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu. Paskaidrojuma raksts un Ropažu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu"
Datora versija