2014. gads

 Nr.10 17.12.2014 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu"
 Nr.9 26.11.2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2015. gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
Nr.4 26.11.2014 Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Ropažu novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei
 Nr.7 22.10.2014  Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves
Nr.5 24.09.2014 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 29.01.2014 saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu"
Nr. 3 25.06.2014 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 29.01.2014 saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžeta apstiprināšanu"
Nr.2 26.03.2014 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
 Nr.1 29.01.2014 Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu. Paskaidrojuma raksts un Ropažu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu". 
Datora versija