2013. gads

Nr.39 12.12.2013 Grozījumi Ropažu novada domes 2005. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā"
Nr.38 12.12.2013 Grozījums Ropažu novada domes 2010. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Zemes darbu izpildes kārtība Ropažu novada teritorijā"
Nr.37 12.12.2013 Grozījums Ropažu novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30 Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi
Nr.36 12.12.2013 Grozījumi Ropažu novada domes 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība"
Nr.35 12.12.2013 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013 saistošajos noteikumos Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā"
Nr.34 18.12.2013 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu"
Nr.32 Par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā.
Zaudējis spēku
Nr.31 12.12.2013 Nodeva par Ropažu novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātajām kopijām
Nr.30 12.12.2013 Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ropažu novadā
Nr.29 12.12.2013 Par suņu turēšanas nodevu Ropažu novadā
Nr.28 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ropažu novadā
Zaudējis spēku
Nr.27 Zemes darbu izpildes kārtība Ropažu novadā.
Zaudējis spēku
Nr.26 Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi.
Zaudējis spēku
Nr.25 Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība.
Zaudējis spēku
Nr.24 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā.
Zaudējis spēku
Nr.23 12.12.2013 Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ropažu novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību
Nr.22 12.12.2013 Ropažu novada pašvaldības nolikums
Nr.21 12.12.2013 Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ropažu novadā
Nr.20 12.12.2013 Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā
Nr.19 12.12.2013 Ielu un nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Ropažu novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi
Nr.18 12.12.2013 Par Ropažu novada simboliku un tās izmantošanu
Nr.15 12.12.2013 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā
Nr.14 12.12.2013 Par Ropažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
Nr.17 23.10.2013 Par grozījumu Ropažu novada pašvaldības 28.08.2013 saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā".Ropažu novada domes sēdes 23.10.2013 protokola Nr. 17 izraksts
Nr.16 23.10.2013 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu
Nr.13 25.09.2013 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013 saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu"
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.12 28.08.2013 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2014. gadāRopažu novada domes sēdes 28.08.2013 protokola Nr. 14 izraksts
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr.11 28.08.2013 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 27.12.2011 saistošajos noteikumos Nr. 15 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"Ropažu novada domes sēdes 28.08.2013 protokola Nr. 14 izraksts
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr.10 28.08.2013 Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā
 Nr.9 20.06.2013  Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 27.12.2011 saistošajos noteikumos Nr. 15 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"Ropažu novada domes sēdes 20.06.2013 protokola Nr. 9 izraksts
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
 Nr.8 24.04.2013 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu" apstiprināšanu.Ropažu novada domes sēdes 24.04.2013 protokola Nr. 5 izraksts
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
 Nr.7 24.04.2013 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.09.2012 saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā". Ropažu novada domes sēdes 24.04.2013 protokola Nr. 5 izraksts
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr.6
Zaudējis spēku
Nr.5 27.02.2013 Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus.Ropažu novada domes sēdes 27.02.2013 protokola Nr.2 izraksts.
Nr.4 30.01.2013 Par Ropažu novada simboliku un tās izmantošanu
Nr.3 30.01.2013  Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 26.09.2012. gada Saistošos noteikumos Nr. 12 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā" Ropažu novada domes sēdes 30.01.2013 protokola Nr.1 izraksts
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr. 2 30.01.2013 Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetuSaistošo noteikumu Nr. 2 paskaidrojuma raksts
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr.1 30.01.2013 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 27.12.2012 saistošajos noteikumos Nr. 15 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"Ropažu novada domes 30.01.2013 sēdes protokola Nr. 1 izsraksts.
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Datora versija