2011. gads

Nr.15 27.12.2011 Ropažu novada pašvaldības nolikums
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.12 25.10.2011  Izslēgti
Nr.10 27.09.2011 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.31 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.9 06.09.2011 Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ropažu novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtība
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.8 24.08.2011 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošos noteikumos nr.3 «Par Ropažu novada pašvaldības 2011. gada budžetu»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.7 21.07.2011 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 31. «Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.6 20.04.2011 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā
Nr.5 23.02.2011 Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība.
Nr.4 26.01.2011 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr.31 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.3 26.01.2001 Par Ropažu novada pašvaldības 2011. gada budžetu
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.2 26.01.2011 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.1 26.01.2011 Par Ropažu pagasta domes 2003. gada 19. marta saistošo noteikumu nr. 12 «Par ēku un būvju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību» atzīšanu par spēku zaudējušiem
Datora versija