2010. gads

Nr.31 22.12.2010 Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.30 22.12.2010 Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi. Saistošo noteikumu konsolidētā redakcija uz 01.01.2014.
Nr.28 27.10.2010 Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā
Nr.27 27.10.2010 Zemes darbu izpildes kārtība Ropažu novada teritorijāSaistošo noteikumu konsolidētā redakcija uz 01.01.2014
Nr.26 27.10.2010 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ropažu novadā
Nr.25 27.10.2010 Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas un aprites kārtību Ropažu novadā
Nr.24 27.10.2010 Par grozījumiem 2010. gada 25. augusta saistošajos noteikumos nr.20 «Ropažu novada pašvaldības nolikums»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.20 25.08.2010 Ropažu novada pašvaldības nolikums
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.19 25.08.2010 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.18 25.08.2010 Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ropažu novada administratīvajā teritorijā
Nr.17 25.08.2010 Par suņu turēšanas nodevu Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.13 26.05.2010 Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ropažu novada administratīvajā teritorijā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.12 26.05.2010 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošajos noteikumos nr.27 «Ropažu novada pašvaldības nolikums» .
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr.11 26.05.2010 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajos noteikumos nr.2 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā 2010. gadā»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.7 24.03.2010 Pielikums 2010. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem nr.7 «Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošajos noteikumos nr.27 «Ropažu novada pašvaldības nolikums»»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.4 27.01.2010 Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi , pielikums nr.4.
Nr.3 27.01.2010 Ropažu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība
Nr.2 27.01.2010 Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā 2010. gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Datora versija