2009. gads

Nr.32 25.11.2009 Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.30 25.11.2009 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošajos noteikumos nr.27 «Ropažu novada pašvaldības nolikums»
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr.28 28.10.2009 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.06.2009. saistošajos noteikumos nr.20 «Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli Ropažu novadā 2009. gadā»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.27 23.09.2009 Ropažu novada pašvaldības nolikums .
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr.21 25.06.2009 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 28.01.2009. saistošajos noteikumos nr.2 «Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli Ropažu novadā 2009. gadā»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.20 25.06.2009 Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā 2009. gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.10 29.04.2009 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošajos noteikumos nr.7 «Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu»
Nr.7 25.03.2009 Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu nr.7 apstriprināšanu
Nr.6 25.02.2009 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām 2009. gadā Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.5 25.02.2009 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Rīgas rajona Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādē «Auseklītis»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.3 28.01.2009 Par Ropažu novada pašvaldības 2009. gada budžetu
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.2 28.01.2009 Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli, Ropažu novadā 2009. gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.1 28.01.2009 Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā 2009. gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.21 27.08.2008 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2008. saistošajos noteikumos nr.1 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā 2008. gadā»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.14 28.05.2008 Par grozījumiem Ropažu novada domes 24.08.2005. saistošajos noteikumos nr.8 Par grozījumiem Ropažu novada domes 24.08.2005. saistošajos noteikumos nr.5 «Ropažu novada pašvaldības nolikums» (domes sēdes protokola izraksts). Ropažu novada pašvaldības struktūra.
Nr.13 28.05.2008 Nodeva par Ropažu novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātajām to kopijām
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.9 27.02.2008 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2008. saistošajos noteikumos nr.3 «Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli, Ropažu novadā 2008. gadā»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.7 30.01.2008 Par Ropažu novada pašvaldības 2008. gada budžetu
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.4 30.01.2008 Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.3 30.01.2008 Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli, Ropažu novadā 2008. gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.2 30.01.2008 Ropažu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.1 30.01.2008 Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā 2008. gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.19 31.10.2007 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Rīgas rajona Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādē «Annele»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.5 25.04.2007 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 24.08.2005. saistošajos noteikumos nr.8 «Ropažu novada pašvaldības nolikums»
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.3 21.02.2007 Par Ropažu novada pašvaldības 2007. gada budžetu
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.1 24.01.2007 Par sociālo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību 2007. gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.12 21.09.2006 Par Ropažu novada simboliku.
Nr.8 24.08.2006 Ropažu novada pašvaldības nolikums
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.7 28.06.2006 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 22.02.2006. saistošajos noteikumos nr.4 «Par Ropažu novada teritorijas plānojuma laika posmam 2006.—2018. gadam grafisko daļu, izmantošanas un apbūves noteikumiem» III daļas 2. sējumā «Atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi»
Nr.6 24.05.2006 Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Ropažu novadā
Nr.4 22.02.2006 Par Ropažu novada teritorijas plānojuma laika posmam 2006.—2018. gadam grafisko daļu, izmantošanas un apbūves noteikumiem 
Nr.2 25.01.2006 Par sociālo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību 2006. gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.1 25.01.2006 Par atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.4 03.03.2005 Ropažu pagasta teritorijas plānojums. Galīgā redakcija. III. daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 1. sējums. Kopējie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2. sējums. Atsevišķu teritoriju izmantošas un apbūves noteikumi
Nr.2 23.02.2005 Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.1 26.01.2005 Par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā
Nr.12 19.03.2003 Par ēku un būvju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību
Dokuments Zaudējis spēku
Datora versija