Dažādi dokumenti

Ropažu novada domes 26.02.2020. gada sēdes izraksts 12& "Par pašvaldības ceļu un ielu 2019. gada inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu"
.pdf
14.04.2020
Izraksts no Ropažu novada domes 25.04.2018 sēdes 27 & "Par Ropažu novada domes pašvaldības ielu un ceļu saraksta apstiprināšanu"
.pdf
14.04.2020
Ropažu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. - 2021.gadam
.pdf
20.12.2019
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē
.pdf
03.02.2019
Ropažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts
.xls
28.04.2021
Par Ropažu novada pašvaldības ceļa klašu apstiprināšanu
.pdf
21.11.2016
Datora versija