2021.gads

Apraksts

Iepirkuma priekšmets: Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam monitoringa ziņojums atbilstoši izvirzītajām prasībām.

Novērtējuma periods: no 2013. gada līdz 2020. gadam (ieskaitot).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021.gada 22.jūnijs.

Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv  vai nogādājot papīra formā pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.

Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena bez PVN visa līguma termiņā.

Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Sanita Upīte, tālr. 29794202. E-pasts: sanita.upite@ropazi.lv

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam monitoringa ziņojums
ID Nr. 17
Paziņojuma datums 24.05.2021
Iesniegšanas datums 22.06.2021
Statuss Aktīvs
Uzvarētājs

Dokumenti

Darba_uzdevums_vides_parskata_sagatavosanai
.docx
24.05.2021
Datora versija