2021.gads

Apraksts

Darba uzdevums un specifikācija:

1) Veikt grants ceļu seguma atputekļošanu, pielietojot vidēji 0.3kg/m2 kalcija hlorīdu (CaCl2);

2) Ceļu atputekļošana jāveic saskaņā ar “Ceļa specifikāciju 2019”.

3) Atputekļojamo ceļu posmi atrodas 25 km rādiusā.

4)  Pretendentam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina iekārtas, tehnika un darba spēks.

5) Kopējais apstrādājamā seguma apjoms 71 000 m2. Pakalpojums jāsniedz dažādos Ropažu novada pašvaldības ceļu posmos, aptuveni 11 vietās.

6) Līguma izpildes termiņš 4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

7) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 22. aprīlis, plkst. 17:00,

8) Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv vai nogādājot papīra formā pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.

9) Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena bez PVN visa līguma termiņā.

10) Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos Jānis Ķezis, tālr. 29112049, e-pasts: janis.kezis@ropazi.lv.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Par Ropažu novada pašvaldības grants segumu atputekļošanas pakalpojumu
ID Nr. 13
Paziņojuma datums 19.04.2021
Iesniegšanas datums 22.04.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA “KULK”

Dokumenti

Par Ropažu novada pašvaldības grants segumu atputekļošanas pakalpojumu
.docx
19.04.2021
Datora versija