2021.gads

Apraksts

Darba uzdevums un specifikācija:

1) Veikt grants ceļu seguma atputekļošanu, pielietojot vidēji 0.3kg/m2 kalcija hlorīdu (CaCl2);

2) Pretendentam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina iekārtas, tehnika un darba spēks.

3) Kopējais apstrādājamā seguma apjoms 71 000 m2. Pakalpojums jāsniedz dažādos Ropažu novada pašvaldības ceļu posmos, aptuveni 11 vietās.

4) Līguma izpildes termiņš 4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

5) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 16. aprīlis, plkst. 14:00;

6) Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv vai nogādājot papīra formā pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.

7) Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena bez PVN visa līguma termiņā.

8) Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos Jānis Ķezis, tālr. 29112049, e-pasts: janis.kezis@ropazi.lv.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Par Ropažu novada pašvaldības grants segumu atputekļošanas pakalpojumu
ID Nr. 10
Paziņojuma datums 08.04.2021
Iesniegšanas datums 16.04.2021
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs

Dokumenti

Cenu aptaujas par Ropažu novada pašvaldības grants segumu atputekļošanas pakalpojumu darba uzdevums, specifikācija un finanšu piedāvājums
.docx
08.04.2021
Datora versija