2021.gads

Apraksts

Darba uzdevums un specifikācija:

1) Veikt ceļa seguma atjaunošanas dokumentācijas – apliecinājuma karšu un būvprojektu   izstrādi, atbilstoši projektēšanas uzdevumiem. Dokumentācija jāizstrādā par katru objektu atsevišķi.

2) Līguma izpildes termiņš 2021. gada 30. jūnijs.

3) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 28. aprīlis plkst. 16:00.

4) Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv vai nogādājot papīra formā pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.

5) Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena bez PVN visa līguma termiņā.

6) Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos Jānis Ķezis, tālr. 29112049, e-pasts: janis.kezis@ropazi.lv.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Par Bajāru ielas un Silakrogs - Brīzes, Ērgļu ielas ceļu seguma atjaunošanas apliecinājuma karšu un būvprojektu izstrādi.
ID Nr. 14
Paziņojuma datums 20.04.2021
Iesniegšanas datums 28.04.2021
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs Tiks izsludināts iepirkums

Dokumenti

Projektēšanas uzdevums. Ērgļu ielas ceļa seguma atjaunošana
.pdf
20.04.2021
Projektēšanas uzdevums. Bajāru ielas ceļa seguma atjaunošana
.pdf
20.04.2021
Cenu aptauja. Finanšu piedāvājums
.docx
20.04.2021
Datora versija