2020.gads

Apraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 09.jūnija plkst.12:00.

Kontaktpersona: Kultūras un izglītības centra vadītājas vietniece Lāsma Kondrāte, tel. 28667732, lasma.kondrate@ropazi.lv.

Pretendentam visi veicamie darbi un izmantojamie materiāli jāiesniedz detalizētā tāmē un jāsaskaņo ar RKIC vadītājas vietnieci saimniecības jautājumos.

Piedāvājumus var iesniegt nosūtot uz e-pastu: iepirkumi@ropazi.lv.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Ropažu Kultūras un izglītības centra remonta darbi
ID Nr. 25
Paziņojuma datums 03.06.2020
Iesniegšanas datums 09.06.2020
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA VI Nami

Dokumenti

Lielās zāles remontdarbi-sienu krāsojuma atjaunošana
.docx
03.06.2020
Lielās zāles apgaismojuma nomaiņa
.docx
03.06.2020
Datora versija