2020.gads

Apraksts

1) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 22.septembris, plkst.12:00.

2)    Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.

3)  Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā remontdarbu cena bez PVN visa līguma termiņā.

4)    Finanšu piedāvājums jāiesniedz aizpildot Tehnisko specifikāciju.

5)   Ar piedāvājuma iesniegšanas brīdi, pretendents apliecina, ka pretendents pilnībā iepazinies ar darba apjomu un piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto remontdarbu izpildi.

6)   Materiālu krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.

7)  Kontaktpersona: Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos Jānis Ķezis, tālr. 29112049.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, fasādes koka daļas labošanas un krāsošanas darbi
ID Nr. 48
Paziņojuma datums 15.09.2020
Iesniegšanas datums 22.09.2020
Statuss Aktīvs
Uzvarētājs

Dokumenti

Tehniskā specifikācija
.xlsx
15.09.2020
Datora versija