2020.gads

Apraksts

 

Darba uzdevums un specifikācija:

  1. Ropažu novada pašvaldības ēkas Sportā iela 1, Ropažos kāpņu telpas un koridora remonts saskaņā ar darba apjomiem un materiāliem, kas norādīti Tāmē Nr.1 un Nr.2.
  2. Līguma izpildes termiņš 4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
  3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 26. jūnijs, plkst. 12:00,
  4. Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv vai nogādājot papīra formā pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.
  5. Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā remontdarbu cena bez PVN visa līguma termiņā.
  6. Finanšu piedāvājums jāiesniedz aizpildot Tāmi Nr.1 un Nr.2.
  7. Ar piedāvājuma iesniegšanas brīdi, pretendents apliecina, ka pretendents pilnībā iepazinies ar darba apjomu un piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto renontdarbu izpildi.
  8. Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības izpilddirektore. Signe Grūbe, tālr. 26676888, e-pasts: signe.grube@ropazi.lv.

 

 

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Par Ropažu novada pašvaldības ēkas Sportā iela 1, Ropažos kāpņu telpas un koridora remontu
ID Nr. 27
Paziņojuma datums 17.06.2020
Iesniegšanas datums 26.06.2020
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA VI Nami

Dokumenti

Cenu aptauja Nr.27
.docx
17.06.2020
Tāme par Ropažu novada pašvaldības ēkas Sportā iela 1, Ropažos kāpņu telpas un koridora remontu
.xlsx
17.06.2020
Datora versija