2020.gads

Apraksts

Ropažu novada pašvaldība projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/065) ietvaros, veic fizisko aktivitāšu speciālistu pakalpojumu cenu aptauju sekojošu nodarbību vadīšanai:

-          “Ūdens vingrošana senioriem”,

-          “Ūdens vingrošana māmiņām ar 1-4 g.v. bērniem”.

 

Aicinām pretendentus iesniegt piedāvājumus par katru aktivitāti (nodarbību) atsevišķi.

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus arī tikai par vienu no aktivitātēm (nodarbībām).

 

Aicinām pretendentus savus cenu piedāvājumus sūtīt līdz š.g. 31. augustam uz e-pasta adresi liga.meksa@ropazi.lv. Cenu piedāvājumu sastādīt, ņemot vērā tehniskās specifikācijas prasības.

 

Līgums par pakalpojumu sniegšanu tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu bez PVN par attiecīgo nodarbību vadīšanu.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Attīstības daļas projektu vadītāju Līgu Mekšu: t. 27134698, e-pasts: liga.meksa@ropazi.lv.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Fizisko aktivitāšu speciālistu pakalpojumu cenu aptauju sekojošu nodarbību vadīšanai - “Ūdens vingrošana senioriem”, “Ūdens vingrošana māmiņām ar 1-4 g.v. bērniem”
ID Nr. 47
Paziņojuma datums 20.08.2020
Iesniegšanas datums 31.08.2020
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs Bez rezultātiem

Dokumenti

Cenu_pieteikums_nodarbību_vadīšana
.docx
20.08.2020
Tehniskā specifikācija_ nodarbību vadīšana
.docx
20.08.2020
Datora versija