2020.gads

ID Nr. Priekšmets Paziņojuma datums Iesniegšanas datums Statuss Uzvarētājs
1 Par darba aizsardzības pakalpojumiem 16.01.2020 17.01.2020 Noslēdzies SIA “INSALVO”
2 Ropažu novada pašvaldības ēkas remontdarbi 22.01.2020 31.01.2020 Noslēdzies SIA VI Nami
3 Fizioterapeita kabineta aprīkojuma iegāde 28.02.2020 13.03.2020 Pārtraukts Tiek izsludināta jauna cenu aptauja
4 Remontdarbi Ropažu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Priedes 5-3, Silakrogs, Ropažu novads 28.02.2020 10.03.2020 Noslēdzies SIA Vilkme
5 “Silezera” piekrastes un gultnes tīrīšanas pakalpojumi 05.03.2020 18.03.2020 Pārtraukts
6 Zaķumuižas sporta zāles gaismas ķermeņu nomaiņa ½ zālei (no nātrija spuldzēm uz LED gaismas ķermeņiem) 09.03.2020 01.04.2020 Noslēdzies SIA Energoefekt
7 Terases remontu Kangaru stacijā 09.03.2020 01.04.2020 Noslēdzies SIA "BŪWINS"
8 Ropažu Sporta centra un Zaķumuižas sporta zāles (fasādes) krāsošanas darbi 09.03.2020 01.04.2020 Noslēdzies
9 Ropažu Sporta centra un Zaķumuižas sporta zāles Telpu tīrīšanas darbi 09.03.2020 01.04.2020 Noslēdzies SIA NVNK
10 Ropažu Sporta centra un Zaķumuižas sporta zāles logu žalūziju iegāde un uzstādīšana 09.03.2020 01.04.2020 Noslēdzies SIA Thomson Solutions
11 Bīdāmo durvju uzstādīšana Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta telpās , Rīgas iela -13, Ropaži, Ropažu novads 11.03.2020 27.03.2020 Noslēdzies Noslēdzies bez rezultātiem
12 "Silezera” piekrastes un gultnes tīrīšanas pakalpojumiem 23.03.2020 25.03.2020 Noslēdzies IK “Pro8”
13 Ropažu novada pašvaldības grants segumu atputekļošanas pakalpojumi 06.04.2020 14.04.2020 Noslēdzies SIA „Liepavoti R.E.”
14 Portatīvo datoru un programmatūras iegāde 06.04.2020 20.04.2020 Noslēdzies SIA “DIVI grupa”
15 Mūra un akmens pieturu sagatavošana krāsošanas darbiem Ropažu novadā 14.04.2020 24.04.2020 Noslēdzies SIA VI Nami
16 Bīdāmo durvju uzstādīšana Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta telpās , Rīgas iela -13, Ropaži, Ropažu novads 23.04.2020 08.05.2020 Noslēdzies SIA "Windows Factory"
17 Ropažu Kultūras un izglītības centra ēkas jumta remonts 27.04.2020 05.05.2020 Noslēdzies SIA "RST Company"
18 Ropažu Kultūras un izglītības centra ēkas cokola remonts 27.04.2020 05.05.2020 Noslēdzies SIA VI Nami
19 Ceļa Ropaži – Oliņas remontdarbi 06.05.2020 14.05.2020 Pārtraukts
20 Tirdzniecības nojumju projektēšanas darbi 11.05.2020 22.05.2020 Noslēdzies SIA "JD projekts"
21 Mobilās tualetes piegāde un apkalpošana 11.05.2020 18.05.2020 Noslēdzies SIA “Modul”
22 Fizioterapeita kabineta aprīkojuma iegāde 12.05.2020 19.05.2020 Noslēdzies Bez rezultātiem
23 Videokameru uzstādīšana Ropažu novada teritorijā 01.06.2020 01.07.2020 Pārtraukts Tiks izsludināta jauna cenu aptauja
24 Ropažu novada vidusskolas grīdas segumu maiņa 01.06.2020 08.06.2020 Noslēdzies SIA VI Nami
25 Ropažu Kultūras un izglītības centra remonta darbi 03.06.2020 09.06.2020 Noslēdzies SIA VI Nami
26 Fizioterapeita kabineta aprīkojuma iegāde 09.06.2020 16.06.2020 Pārtraukts Cenu aptauja tiek izsludināta no jauna
27 Par Ropažu novada pašvaldības ēkas Sportā iela 1, Ropažos kāpņu telpas un koridora remontu 17.06.2020 26.06.2020 Noslēdzies SIA VI Nami
28 Fizioterapeita kabineta aprīkojuma iegāde 13.07.2020 22.07.2020 Noslēdzies "KJ SERVISS" SIA
29 Par lietus ūdens kanalizācijas būvprojektu izstrādi_PRECIZĒTS 15.07.2020 30.07.2020 Noslēdzies SIA “BALTS UN MELNS”
30 Par Ropažu novada pašvaldības pagraba ēkas Ropažos, kadastra apzīmējums 8084 009 0318 011, jumta remontu 16.07.2020 27.07.2020 Noslēdzies SIA "Būvuzņēmums NR"
31 Par Ropažu novada pašvaldības ēkas Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, fasādes koka daļas labošanas un krāsošanas darbiem 17.07.2020 27.07.2020 Pārtraukts Cenu aptaujas darba uzdevums tiks precizēts un izsludināta jauna cenu aptauja
32 Par mēbeļu izgatavošanu Ropažu novada vidusskolas mājturības kabinetam 22.07.2020 31.07.2020 Noslēdzies SIA “DoSmart”
33 Būvuzraudzības pakalpojumi ceļam Ropaži-Oliņas remontdarbi 31.07.2020 05.08.2020 Noslēdzies SIA VIANOVA
34 Būvuzraudzības pakalpojumi projektā “Gājēju celiņš gar Stadiona ielu un autoceļu V66 Sidgunda-Ropaži posmā no Sporta ielas un Stadiona ielas krustojuma līdz kapiem” 31.07.2020 05.08.2020 Noslēdzies SIA VIANOVA
35 Būvuzraudzības pakalpojumi projektā “Gājēju celiņa ierīkošana Ropažu parkā un pieslēguma izveide ar valsts reģionālo autoceļu P10 (Inčukalns – Ropaži – Ikšķile)” 10.08.2020 19.08.2020 Noslēdzies SIA “RS Būvnieks”
36 Būvuzraudzības pakalpojumi projektā “Gājēju celiņa izbūve gar Stadiona ielu un stāvlaukuma izveide (Tirgus laukuma pārbūve)” 10.08.2020 19.08.2020 Noslēdzies SIA “RS Būvnieks”
37 Autoruzraudzības pakalpojums projektā “Gājēju celiņa izbūve gar Stadiona ielu un stāvlaukuma izveide” (Tirgus laukuma pārbūve) 10.08.2020 19.08.2020 Noslēdzies SIA "RK projekti"
38 Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads fasādes koka daļas labošanas un krāsošanas darbi 19.08.2020 02.09.2020 Pārtraukts Tiks precizēti darba apjomi.
39 Fizisko aktivitāšu inventāra iegāde 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies Saskaņā ar pievienoto protokolu
40 Garīgās veselības speciālista pakalpojumu cenu aptauju nodarbību “Praktiskas nodarbības par izdegšanas un zaudējuma pieredzes, kā arī savu resursu apzināšanu” vadīšanai 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies Evita Dakse
41 Garīgās veselības speciālista pakalpojumu cenu aptauju nodarbību “Vecāku izglītības programma veselīgai bērnu audzināšanai” vadīšanai 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies Nodibinājums “Fonds PLECS”
42 Atkarību profilakses nodarbību speciālistu pakalpojumu cenu aptauju nodarbību “Aktuālo atkarību veidi un to izplatības mazināšana 7. – 12. klašu jauniešiem” vadīšanai 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”
43 Seksuālās un reproduktīvās veselības speciālistu pakalpojumu cenu aptauju nodarbību “Brīvo sarunu cikls 5. klašu bērniem” vadīšanai 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies Biedrība “Papardes zieds”
44 Uztura speciālista pakalpojumu cenu aptauju nodarbību “Rotaļu nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem” vadīšanai. 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies Biedrība ““Gribu būt” Dzīves kvalitātes un veicināšanas biedrība”
45 Fizisko aktivitāšu speciālistu pakalpojumu cenu aptauju sekojošu nodarbību vadīšanai -Vingrošana vispārējās veselības stiprināšanai, Zumba, Vingrošana ar fizioterapeitu pieaugušajiem, Pilates 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies Biedrība ““GRIBU BŪT"
46 Ggarīgās veselības speciālista pakalpojumu cenu aptauju nodarbību “Supervīzijas kolektīvu vadītājiem, vietniekiem, speciālistiem” vadīšanai 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies Anna Šteina
47 Fizisko aktivitāšu speciālistu pakalpojumu cenu aptauju sekojošu nodarbību vadīšanai - “Ūdens vingrošana senioriem”, “Ūdens vingrošana māmiņām ar 1-4 g.v. bērniem” 20.08.2020 31.08.2020 Noslēdzies Bez rezultātiem
48 Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, fasādes koka daļas labošanas un krāsošanas darbi 15.09.2020 22.09.2020 Aktīvs
49 Bruģēts laukums Kākciema saieta vietā 16.09.2020 30.09.2020 Pārtraukts
50 Ropažu vidusskolas stadiona būvprojekta I kārtas projekta izmaiņas izstrāde 21.09.2020 28.09.2020 Noslēdzies SIA “BALTEX GROUP”
51 Ropažu novada vidusskolas garderobes skapju iegāde 25.09.2020 04.10.2020 Noslēdzies SIA EUROLOCKER
52 Ropažu novada vidusskolas datortehnikas iegāde 06.10.2020 12.10.2020 Noslēdzies SIA “DIVI grupa”
53 Zaķumuižas sporta zāles gaismas ķermeņu nomaiņa no nātrija spuldzēm uz LED gaismas ķermeņiem 2., 3. kārta. 22.10.2020 05.11.2020 Noslēdzies SIA Vesta AD
54 Noliktavas konteinera iegāde un uzstādīšana Ropažu Sporta centram 26.10.2020 04.11.2020 Noslēdzies Bez rezultātiem
55 Videonovērošanas sistēmas papildināšana (videokameru iegāde un uzstādīšana) 26.10.2020 04.11.2020 Noslēdzies SIA JKPRO
56 Zaķumuižas brīvpieejas sporta laukumu basketbola konstrukciju (vairogu un grozu) nomaiņa (piegāde un uzstādīšana) 02.11.2020 06.11.2020 Noslēdzies SIA Sporta tehnoloģijas
57 Logu un durvju nomaiņa pašvaldības ēkā Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novadā 06.11.2020 13.11.2020 Noslēdzies SIA VI Nami
58 Vēdera muskuļu trenažieru iegāde 19.11.2020 27.11.2020 Noslēdzies SIA “Semicom”
59 Dabas lieguma “Lielie Kangari” tualetes apkope 2021. gadā 18.12.2020 23.12.2020 Noslēdzies SIA Modul
60 Dabas lieguma “Lielie Kangari” apsaimniekošana 2021. gadā 18.12.2020 23.12.2020 Noslēdzies SIA Vilkme
Datora versija