2017. gads

Iesnieguma datums Objekts, adrese / Ciems Sēdes datums / protokola Nr. Rezultāts Iesnieguma tips Stājas spēkā
29.12.2017 Par dzīvojamās mājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Ūlupi, Ūlupji, Ropažu nov., kad.Nr. 80840120002 Būvniecības ieceres iesniegums
28.12.2017 Par saimniecības ēkas pārbūvi par dzīvojamo māju un dīķa jaunbūvi nekustamajā īpašumā Strazdu iela 5, Gaidas, Ropažu nov., kad.Nr. 80840130006 09.02.2018.būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/3-2018 &7 Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 24.02.2018
28.12.2017 Par dārza mājas jaunbūves būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā ''Drosmes'', Ropažu nov., kad.Nr. 80840180647 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
28.12.2017 Par iekšējā kanalizācijas tīkla vienkāršoto atjaunošanu nekustamajā īpašumā Patvērumu meklētāju centrs, Jaunceltnes 2, Mucenieki, Ropažu nov., kad.Nr. 80840060056 Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
28.12.2017 Par elektroapgādes vienkāršoto atjaunošanu nekustamajā īpašumā Patvērumu meklētāju centrs, Jaunceltnes 2, Mucenieki, Ropažu nov., kad.Nr. 80840060056 Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
28.12.2017 Par vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Vecceliņi, Ropažu nov., kad.Nr. 80840160049 29.03.2018.lēmums Nr.10-3.1/11-2018 &5 Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 31.03.2018
28.12.2017 Par kanalizācijas pievada vienkāršoto atjaunošanu nekustamajā īpašumā Patvērumu meklētāju centrs, Jaunceltnes 2, Mucenieki, Ropažu nov., kad.Nr. 80840060056 Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
28.12.2017 Par ārējā ūdensvada pievada vienkāršoto atjaunošanu nekustamajā īpašumā Patvērumu meklētāju centrs, Jaunceltnes 2, Mucenieki, Ropažu nov., kad.Nr. 80840060056 Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
21.12.2017 Par dzīvojamo māju ārējās elektroapgādes būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Ziedu iela 29 (Dižskabardži) un Mālupes, Ropažu nov. 11.01.2018.būvvaldes lēmums (10-3.1/1-2018 &3) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
21.12.2017 Par ārējās elektroapgādes (slodzes palielinājums) būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Dutkas, Vāverkrogs, Ropažu nov., kad.Nr. 80840170063 11.01.2018.būvvaldes lēmums (10-3.1/1-2018 &1) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
21.12.2017 Par ārējās elektroapgādes (lietotāja tīkli) būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Dutkas, Vāverkrogs, Ropažu nov., kad.Nr. 80840170063 11.01.2018.būvvaldes lēmums (10-3.1/1-2018 &2) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
18.12.2017 Par tūrisma, daba izziņas un veselības maršruta būvniecību Kangaru mežs, Ropažu nov. 11.01.2018.būvvaldes lēmums (Nr.10-3.1/1-2018 &5) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
18.12.2017 Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana nekustamajā īpašumā Kristāli, Ropaži, Ropažu nov. 01.02.2018.būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/2 &2. 09.02.2018.būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/3-2018 &1 Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
18.12.2017 Par daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas apkures un ventilācijas sistēmas pārbūvi nekustamajā īpašumā Kristāli, Ropaži, Ropažu nov. Apliecinājuma karte
14.12.2017 Šķūņa, saimniecības ēkas pārbūves būvniecības iecere īpašumā "Vilkoiši", Kākciems, Roapžu novads, 80840180532 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
13.12.2017 Garāžu kompleksa pārbūves būvniecības iecere īpašumā "Lībieši", Silakrogs, Ropažu novads, 80840070058 14.05.2018.būvvaldes lēmums Nr.5 (Prot.10-3.1/14-2018) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
08.12.2017 Būvniecības iecere patvēruma meklētāju centra (dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās māja) vienkāršotai atjaunošanai Jaunceltnes iela 2, Mucenieki, Ropažu novads Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
06.12.2017 0,4kV tīla Z-1041-2-2 pārbūves būvniecības iecere d/s "Tumšupe", Podkājas, Ropažu novads teritorijā 13.12.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/34 &9) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
05.12.2017 Ūdensvadu tīklu pieslēguma ražošanas ēkai būvniecības iecere īpašumā "Avotiņi", Ropažu nov. 13.12.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/34 &6) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
30.11.2017 Būvniecības iecere dzīvojamās mājas elektroapgādei īpašumā "Braslas", Ropažu nov., 80840090577 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
30.11.2017 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere īpašumā "Kociņi", Ropažu novads, 80840130284 23.05.2018.būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/15-20158 &7 Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
29.11.2017 Mucenieku ciemata apgaismojuma pārbūve, Mucenieki, Ropažu novads 30.11.2017.būvvaldes sēdes lēmums (prot.10-3.1/33 &6) Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
27.11.2017 Dzīvokļa Bērzu ielā 3-3, Ropaži, Ropažu novads venkāršotās atjaunošanas būvniecības iecere 30.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/33 &2) Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
17.11.2017 Pievadceļa zemes vienībām "Bauli" (80840120092), "Mellenāji" (80840120091), Ūlupji, Ropažu nov., pārbūves būvniecības iecere Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
16.11.2017 Centra ielas, Ropaži, Ropažu novads pārbūves būvniecības iecere 13.12.2017.būvvaldes lēmums (Nr.10-3.1/34 &4). Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
16.11.2017 Ziedu ielas (1.kārta) un Jaunās ielas (2.kārta), Ropaži, Ropažu novads pārbūves būvniecības iecere 13.12.2017.būvvaldes lēmums (Nr.10-3.1/34 &3). Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
16.11.2017 Par dzīvokļa Vidzemes prospektā 4-19, Zaķumuiža, Ropažu nov., vienkāršotas atjaunošanas ieceri (80849001057) 22.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./32 &2) Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
15.11.2017 Par mazēkas (pagaidu ēkas) un pagaidu žoga būvniecības ieceri īpašumā "Bauli", Ūlupji, Ropažu nov., 80840120092 Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
15.11.2017 Par saimniecības ēkas būvniecības ieceri īpašumā "Mellenāji", Ūlupji, Roapžu novads, 80840120091 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
13.11.2017 Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības ieceri īpāsumā "Priežuciems", Silakrogs, 80840070063 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
09.11.2017 Par piebraucamā ceļa ''Kalnasniedzes'' Ropažu nov., kad.Nr. 80840080522 (Kalna ielas 1.kārta) būvniecības ieceri 14.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/31 &6) Izsniegt būvatļauju (1.kārta) Būvniecības ieceres iesniegums 18.11.2017
08.11.2017 Par ārējās elektroapgādes būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Jaunceltnes 2 k-6, Mucenieki, Ropažu nov. 14.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/31 &2) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
08.11.2017 Par īpašuma "Tumšupe 161", Podkājas, Ropažu nov., elekrtroapgādes būvniecības ieceri, 80840040314 14.11.2017.būvvalde lēmums (prot.Nr.10-3.1/31 &1) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
02.11.2017 Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstrādīšanas būvniecības ieceri Rīgas ielā (a/c P10, km 20.325), Ropaži, Ropažu nov. 07.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/30 &9) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
02.11.2017 Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstrādīšanas būvniecības ieceri Rīgas ielā (a/c P10, km 20.715), Ropaži, Ropažu nov. 07.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/30 &10) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
02.11.2017 Par piebraucamā ceļa īpašumiem ''Hercogi'', ''Dižpriedes'', ''Āvas'' un ''Mazpriedes'' būniecības ieceri Ropažu novadā 30.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/33 &3) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
31.10.2017 Par žoga būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Pandulēni, Ropažu nov., kad.Nr. 80840150137 14.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/31 &3) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
26.10.2017 Par ielu apgaismojuma ārējo elektroapgādi Bajāri, Ropažu novads, 80840180404 07.11.2017.b'ūvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/30 &2 Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
26.10.2017 Par ārējo ielu apgaismi Bajāru ceļš, Bajāri, Ropažu novads, 80840180404 07.11.2017.b'ūvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/30 &3) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
19.10.2017 Par ražošanas ēkas telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu īpašumā "Akmeņkalni", Ropažu novads, 80840080500 22.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./32 &1) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
17.10.2017 Par jauna pieslēguma ierīkošanu nekustamajā īpašumā Tumšupe 15, Podkājas, Ropažu nov., kad.Nr. 80840040229 07.11.2017. Prot.Nr. 10-3.1/30. 1.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
17.10.2017 Par jauna pieslēguma ierīkošanu nekustamajā īpašumā Tumšupe 38, Podkājas, Ropažu nov., kad.Nr. 80840040164 07.11.2017. Prot.Nr. 10-3.1/30. 4.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
16.10.2017 Par dārza mājas būvniecības ieceri (projekta izmaiņas) nekustamajā īpašumā d/s Tumšupe Nr.194, Ropažu novads, 80840040332 07.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.nr.10-3.1/30 &8). Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 18.11.2017
16.10.2017 Par būvlaukuma elektroapgādes būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Vīnogkalni, Zaķumuiža, Ropažu nov., kad.Nr. 80840080444 Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
16.10.2017 Par saimniecības ēkas būvniecības ieceri īpašumā Tumšupe 232, Podkājas, Ropažu novads, kad.Nr. 80840040355 (pēc labojumu veikšanas) 07.11.2017.būvvaldes lēmums Nr.10-3.2/30 Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.11.2017
10.10.2017 Par ainavu dīķa būvniecību īpašumā "Zemgaļi", Ropažu novads, 80840080073 07.11.2017. Prot.Nr. 10-3.1/30. 5.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
09.10.2017 VSAC Vidzeme filiāles ''Ropaži'' pansionāta korpusa atjaunošana nekustamajā īpašumā Pansionāts ''Ropaži'', Ropažu nov., kad.Nr. 80845090024 30.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/33 &4). Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 06.12.2017
05.10.2017 Par ainavu dīķa ierīkošanu īpašumā "Žīguri", Villasmuiža, Ropažu novads, 80840100175 07.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/30 &6) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
29.09.2017 Par pirts un šķūņa būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Smaidas", Ropažu novads, 80840090219 14.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/31 &10) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 02.12.2017
28.09.2017 Par dzīvojamās mājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Daigas", Ropaži, Ropažu novads, 80840090481 14.11.2014.būvvaldes lēmums (Prot.Nr.10-3.1/31 &8) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 17.11.2017
28.09.2017 Par savrupmājas un saimniecības ēkas (šķūnis) būvniecības ieceri nakustamajā īpašumā "Jāņtārpiņi', Ropažu novads, 80840100314 31.10.2017.būvvalde lēmums (prot.Nr.10-3.1/29 &3) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 15.11.2017
28.09.2017 Par dzīvojamās mājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Baznīcas iela 10, Ropaži, Ropažu novads, 80840090015 15.02.2018.būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/4-2018 &2 Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.02.2018
22.09.2017 Par 0.4kV kabeļu tīkla Z-4705-5, 15 pārbūvi Vidzemes prospekts un Saules iela, Zaķumuiža, Ropažu novads 28.09.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./28 &2) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
21.09.2017 Par kūts, pagraba un lapenes būvniecības iecerti nekustamajā īpašumā Jokas, Augšciems, Ropažu nov., kad.Nr. 80840110120 Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
21.09.2017 Par Saules paneļu sistēmas būvniecības ieceri Lielstrazdi, Kākciems, Ropažu novadā, kad.Nr. 80840180421 13.12.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/34 &7) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
18.09.2017 Par mazēkas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Tumšupe 93, Podkājas, Ropažu novads 13.03.2018.būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/9 &1 Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
18.09.2017 Par nedzīvojamas ēkas vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Rīgas iela 8, Ropaži, Ropažu novads 11.01.2018.būvvaldes lēmums (10-3.1/1-2018 &6) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
18.09.2017 Par saimniecības ēkas būvniecības ieceri īpašumā Tumšupe 232, Podkājas, Ropažu novads, kad.Nr. 80840040355 07.11.2017.būvvaldes lēmums Nr.10-3.2/30 Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.11.2017
14.09.2017 Par saimniecības ēkas (jauna būvniecība) būvniecības ieceri zemes vienībā "Liedes", Lielkangari, Ropažu novads, kad apzīmēj.8084 018 0437 28.09.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./28 &1) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
07.09.2017 Par savrupmājas un saimniecīas ēkas būvniecības iecer īpašumā "Dižpriedes", Kangari, 80840150179 28.09.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./28 &3) Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
07.09.2017 Par dzīvojamās mājas būvniecības ieceri "Ziedlejas", Zaķumuiža, Ropažu novads, 80840080188 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
07.09.2017 Par dārza mājas, saimniecības ēkas būvniecības ieceri īpašumā "Tumšupe 230/231", Ropažu novads, 80840040194 28.09.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./28 &5) Izsniegts labojumiem. Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 01.10.2017
07.09.2017 Par nekustamā īpašuma "Silakroga Miesnieks", Silakrogs, Ropažu novads, ārējās elektroapgādes būvniecības ieceri Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
04.09.2017 Par pirmskolas izglītības iestādes "Annele" telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Centra iela 4, Ropaži, 80840090467 12.09.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./27 &4) Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
04.09.2017 Par nekustamā īpašuma "Bērzlapes", Ropažu novads ārējo elektroapgādi Paskaidrojuma raksts
04.09.2017 Par dzīvojamās mājas, pirts būvniecības ieceri īpašumā "Ozolgravas", Ropažu novads, 80840090712 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
04.09.2017 Par nekustamā īpašuma Stārķu iela 4, Gaidas, Ropažu novads (vēsturiski Bērzlapes) ārējo elektroapgādi 12.09.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./27 &5). Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
04.09.2017 Par dzīvojamās mājas, pirts būvniecības ieceri īpašumā "Ozolgravas", Ropažu novads, 80840090712 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
31.08.2017 Par privātmājas būvniecības ieceri īpašumā Krasta iela 37A, Ropaži, Ropažu novads, 80840090681 09.02.2018. būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/3-2018 &5 Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
25.08.2017 Par dzīvokļa "Jaunceltnes 2 k-3" - 2, Mucenieki, Ropažu novads vienkāršotas atjaunošanas ar lietošanas veida maiņu būvniecības ieceri Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
25.08.2017 Par meža autoceļa "Zemturu ceļš" būvniecības ieceri zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 005 0174, Ropažu novads (meža kvartāla, nogabala nr. - 264.kv.- 22., 27., 34., 37.nog.; 265.kv.- 15., 18., 21., 24., 27., 31.nog.) 30.11.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/33, 1.§) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.12.2017
25.08.2017 Par veikala telpu "Jaunceltnes 2 k-3" - 601, Mucenieki, Ropažu novads vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceri Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
24.08.2017 Par saimniecības ēkas (šķūnis) nojaukšanu īpāsumā "Kārļi", Nāgelmuiža, Ropažu novads 30.08.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/26 p.6) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
24.08.2017 Par nekustamā īpašuma Ziedu iela 10, Ropaži, Ropažu novads, ārējās elektroapgādes būvniecības ieceri 30.08.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/26 &4) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
24.08.2017 Par nekustamā īpašuma "Valteri', Ūlupji, Roapžu novads, 0.4kV ārējo elektroapgādi, 80840120043 30.08.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/26 p7) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
21.08.2017 Pa rdzīvojamās mājas (pārbūve) un saimniecības ēkas būvniecības ieceri īpašumā "Melnozoli", Kākciems, Ropažu nov. 17.04.2018.būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/12-2018 &.2 Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.04.2018
21.08.2017 Par dīķa (0.48ha) būvniecības ieceri un susinātājgrāvja atjaunošanu īpašumā "Miķeļi", Silakrogs, Ropažu novads, 80840070016 31.10.2017. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/29, 6.§ Atteikums akceptēt būvniecības ieceri Paskaidrojuma raksts
18.08.2017 Par palīgēkas (nojume) būvniecības ieceri īpašumā Rīgas iela 8, Ropaži, Ropažu novads, 8084 009 0166 11.01.2018.būvvaldes lēmums (10-3.1/1-2018 &4) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 13.01.2018
17.08.2017 Par nekustamā īpašuma "Jaunbirzītes" , Augšciems, Ropažu novads, ārējās elektroapgādes būvniecības ieceri 12.09.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./27 &1) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
17.08.2017 Par īpašumu ārējās elektroapgādes būvniecības ieceri "Pokaiņi', "Jaunkrampas", Ropažu novads 30.08.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/26 &2) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
10.08.2017 Par dzīvojamās mājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Ozolu iela 14, Tumšupe, Ropažu novads, 80840050107 13.12.2017.būvvaldes lēmums 10-3.1/34 &1 Izsniegts labojumiem. Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 18.12.2017
10.08.2017 Par vasaras mājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Salas iela 6, Ropaži, Ropažu novads, 80840090639 30.08.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/ &1) Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
07.08.2017 Par dzīvojamās mājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Gardas", Ropažu novads, 80840080314 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
02.08.2017 Par zemspriegumu kabeļu elektrolīnijas būvniecības iensegumu nekustamā īpašuma "Zvaigzneskalni", Kangari, Ropažu novads, ārējai elektroapgādei 07.08.017.Būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/24 &5) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
02.08.2017 Par pasta ēkas vienkāršotu atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu (paredzētais lietošanas veids - veikals) Parka iela 4, Zaķumuiža, Ropažu novads, 80840080197001 07.08.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/24 &3) Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
28.07.2017 Par dārza mājas, saimniecības ēkas un siltumnīcas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Dzeņu iela 16, Gaidas, Ropažu novads 07.08.017.Būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/24 &4) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 10.08.2017
26.07.2017 Par dzīvojamās mājas vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Lazdas", Ropažu novads, 80840090514 07.08.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/24 &2) Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
26.07.2017 Par būvniecības ieceri 20kV EPL A-1017 no balsta Nr.1 līdz balstam Nr.20 pārbūvei, IO-54236, objekta adrese "Sidrabsalas", Podkājas, Ropažu novads, 80840040554 07.08.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/24 &6) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
24.07.2017 Par ražošanas ēku (lit.9, 10) fasādes vienkāršotu atjaunošanu nekustamajā īpašumā "Vecozoli", Zaķumuiža, Ropažu novads 27.07.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/23 &2) Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
21.07.2017 Par bērnu rotaļu laukuma novietošanu nekustamajā īpašumā "Mucenieki", Mucenieki, Ropažu novads, 80840060009 Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
20.07.2017 Par meža ceļa 'Kalnslieču ceļā 1.pievadceļš" būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.80840040568 27.07.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/23 &9) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
20.07.2017 Par dīķa būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Kārļi", Nāgelmuiža, Ropažu novads, 80840020071 27.07.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/23 &10) Akceptēt Paskaidrojuma raksts
20.07.2017 Par būvniecības ieceri ārējai elektroapgādei, 0.4kV tīkla Z-1409-3 pārbūvei Vāverkrogs, Lielkangari, Ropažu novads 27.07.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/23 &13) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
20.07.2017 Par būvniecības ieceri ārējai elektroapgādei, 0.4kV tīkla Z-1409-1, 2 pārbūvei Lielkangari, Ropažu novads 27.07.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/23 &12) Izsniegt būvatļauju Paskaidrojuma raksts
19.07.2017 Par patvērumu meklētāju centra telpu grupas (80840060056005001) lietošanas veida maiņu bez pārbūves "Patvēruma meklētāju centrs 2A", Mucenieki, Ropažu nov., LV-2137 27.07.2018.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/23 &7) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
17.07.2017 Par savrupmājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Miglas", Zaķumuiža, Ropažu novads 14.08.2017.lēmums (prot.Nr.10-3.1/25 &2) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 18.08.2017
17.07.2017 Par dārza mājas un saimniecības ēkas (mazēka) būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Tumšupe 172", Podkājas, Ropažu novads, 80840040090 27.07.2017.būvvaldes lēmumus (protokols Nr.10-3.1/23 &11) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 15.02.2018
13.07.2017 Par nekustamā īpašuma Jugla 119, Podkājas, Ropažu novads (80840040491) elektroapgādi 27.07.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/23 &3) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
13.07.2017 Par dārza mājas (pārbūve) būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Medņu iela 16, Gaidas, Ropažu novads, 80840130216 27.07.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/23 &6) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 05.08.2017
12.07.2017 Par dīķa būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Riekstroži", Ropaži, Ropažu novads, 80840090272 13.12.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/34 2.§) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
06.07.2017 Par vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Briežleju iela 3, Podkājas, Ropažu novads 14.08.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/25 &3) Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
03.07.2017 Par ārējo elektroapgādi, 20kV GVL A-1903 un T-1903 pārbūvi "Pūricas", Silakrogs, Ropažu novads, 80840020081 27.07.2017.būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/23 &4) Akceptēt Paskaidrojuma raksts
03.07.2017 Par rūpnieciski izgatavotas saimniecības ēkas būvniecības ieceri "Sudrabkalni", Ropažu novads, 80840080221 11.07.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/21 &4) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
29.06.2017 Par 20kV GVL A-19 (pārbūve) būvniecības ieceri posmā no balsta Nr.54 līdz balstam Nr.97, Ropažu novads, Dzelmes (80840020009), CET Līči (80840020114, 80840020117) 04.07.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3./20 &4) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
28.06.2017 Par pirts būvniecības ieceri "Salnas" , Kangari, Ropažu novads, 8084 015 0097 27.07.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/23 &5) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 05.08.2017
22.06.2017 Par saimniecības ēkas (jauna būvniecība) būvniecības ieceri zemes vienībā "Kalnupītes", Ūlupji, Ropažu novads, kad apzīmēj.8084 012-0212, kad.Nr.8084012 0035 11.07.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/21 &2). 27.07.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/23 &8) Akceptēta iecere. Izsniegt būvatļauju Paskaidrojuma raksts 30.07.2017
22.06.2017 Par dzīvojamās mājas (jauna būvniecība) būvniecības ieceri un dzīvojamās mājas nojaukšanu zemes vienībā "Kalnupītes", Ūlupji, Ropažu novads, 80840120212, kad.Nr.8084012 0035 Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
15.06.2017 Par dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības ieceri īpašumā "Juglaslīči", Ropažu novads, 80840080588 04.07.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3./20 &1) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Būvniecības ieceres iesniegums 08.07.2017
15.06.2017 Par dzīvojamās mājas būvniecības ieceri īpašumā "Kastaņas", Zaķumuiža, Ropažu novads, 80840080129 19.06.2017. būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/19 &5) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 23.06.2017
13.06.2017 Par meža ceļa "Kalnslieču ceļš" 2.posma Pk00+00-PK08+37 būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Kalnslieču ceļš", Ropažu novads, kadastra nr.80840040568 04.07.2017.būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/20/ &3 Akceptēta iecere Būvniecības ieceres iesniegums 20.07.2017
05.06.2017 Par pirts būvniecības ieceri īpašumā "Jaunpurgaiļi", Tumšupe, Ropažu novads, 80840050150 04.07.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3./20 &2) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
05.06.2017 Par savrupmājas būvniecības ieceri īpašumā Mazā krasta iela 18, Ropaži, 80840090746 12.06.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/18 &6) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.06.2017
31.05.2017 Par īpašuma ārējā elektroapgādes ieceri īpašumā "Lībieši", Silakrogs, Ropažu novads, 80840070008 19.06.2017. būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/19 &4) Izsniegts labojumiem. Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
29.05.2017 Par divu ēku vienkāršotu atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu īpašumā "Avotiņi", Zaķumuiža, Ropažu novads 12.06.2017. būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/18 &1) Akceptēta būvniecības iecere Apliecinājuma karte
29.05.2017 Par garāžas būvniecības ieceri īpašumā "Silarozes", Ropažu novads, 80840080022 12.06.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/18 &2) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
29.05.2017 Par māju ceļa uz īpašumu Cīrulēni, Kangari, Roapžu novads būvniecību zemes vienību robežās Kovārņi, Ropažu novads un Kirši, Ropažu novads 12.06.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/18 &3) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
24.05.2017 Par ēkas telpu grupas (80840060056005001) lietošanas veida maiņu (ārstniecības vai veselības aprūpes telpu grupa) 05.06.2017., protokols Nr.10-3.1/17 &1 Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
22.05.2017 Par dzīvojamās mājas elektroapgādi "Odziņas", Villasmuiža, Ropažu novads, 80840100302 05.06.2017., (prot.Nr.10-3.1/17 &9) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
19.05.2017 Par dzīvojamās mājas (jauna būvniecība) būvniecības ieceri īpašumā "Jaunskanuļi", Ropažu novads Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
11.05.2017 Par pagraba telpu grupas 027 telpu Nr.1-6 lietošanas veida maiņu uz koplietošanas telpām īpašumā Vinteri k-3, Silakrogs, Ropažu novads 05.06.2017., (prot.Nr.10-3.1/17 &4) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
11.05.2017 Par pagraba telpu grupas 055 telpu Nr.1-11, 13-16, 18-19, 21-27 lietošanas veida maiņu uz koplietošanas telpām īpašumā Silavējš, Silakrogs, Ropažu novads 05.06.2017., (prot.Nr.10-3.1/17 &5) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
11.05.2017 Par saimniecības ēkas būvniecības ieceri zemes vienībā Lielkalni, Villasmuiža, Ropažu novads, 80840100166 05.06.2017., Prot.nr.10-31/17 &7 Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 14.06.2017
11.05.2017 Par dārza mājas (jaunbūve) būvniecības ieceri īpašumā "Jugla 6", Podkājas, Ropažu novads, kad.Nr.80840040423 15.05.2017.lēmums, prot.10-3.1/16 &3 Pārreģistrēt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
08.05.2017 Par žoga būvniecības ieceri zemes vienībās Mazā Krasta iela 12, 14, 16, Ropaži, Ropažu novads Protokols Nr.10-3.1/16 &5 Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
08.05.2017 Par pagraba telpu grupas 059 telpu Nr.1-7, 9-11, 14-16 lietošanas veida maiņu uz koplietošanas telpām īpašumā Vinteri k-2, Silakrogs, Ropažu novads 05.06.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/7 &3) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
08.05.2017 Par dzīvojamās mājas un pirts būvniecības ieceri īpašumā "Vīpenes", Ropažu nov., kadastra Nr.80840020004 Būvniecības ieceres iesniegums
08.05.2017 Par pagraba telpu grupas 059 telpu Nr.1-12, 14-15, 17-20, 22-25 lietošanas veida maiņu uz koplietošanas telpām īpašumā Vinteri k-1, Silakrogs, Ropažu novads 05.06.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/7 &2) Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
08.05.2017 Par dzīvojamās mājas (jaunbūve) būvniecības ieceri īpašumā Cīruļu iela 8A, Gaidas, Ropažu novads 15.05.2017.lēmums, prot.10-3.1/16 &1 Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 26.05.2017
02.05.2017 Par dīķa būvniecības ieceri (jauna būvniecība) īpašumā Riņķu iela 10, Bajāri, Ropažu novads 02.05.2017., prot.10-3.1/15 &2 Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
02.05.2017 Par kūts nojaukšanu (kadastra apzīmējums 8084 011 0053 003) īpašumā "Pūcītes", Ropažu novads 02.05.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/15 &3) Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
26.04.2017 Par dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības ieceri "Ozollīči", Augšciems, Ropažu novads 02.05.2017., Nr.10-3.1/15 &5) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 20.05.2017
20.04.2017 Saimniecības ēkas (jaunbūve) būvniecība "Tupenīši", Ropažu novads, kad.Nr.8084 009 0212 02.05.2017., protokols Nr.10-3.1/15 &4 Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 24.05.2017
20.04.2017 Par dzīvojamās mājas (jaunbūve) būvniecības ieceri "Lilēni", Ropažu novads, kad.Nr.8084 009 0419 11.07.2017.lēmums (protokols Nr.10-3.1/21 &1) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
13.04.2017 Gāzes vada pārbūve zemes īpašumā Bundulīši, Muceniekos, kadastra Nr. 8084 006 0093 (3 eks.) 21.04.2017., prot.10-3.1/13 &7 Akceptēta būvniecības iecere Apliecinājuma karte
11.04.2017 Par pagaidu būves novietošanu īpašumā Riņķu iela 10, Bajāri, kadastra Nr. 8084 018 0773 02.05.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/15 &2) Izsniegts labojumiem. Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
10.04.2017 Dīķa būvniecība īpašumā Budēļi, kadastra Nr. 8084 008 047 Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
10.04.2017 Rūpnieciski izgatavotas dzīvojamās mājas, saimniecībasēkas un pagraba būvniecība īpašumā Ziedu iela 16, Ropaži, kadastra Nr. 8084 009 0556 15.05.2017.lēmums, prot.10-3.1/16 &4 Izsniegts labojumiem. Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 22.05.2017
06.04.2017 Ražotnes ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Čapas, Zaķumuiža, Ropažu nov. 21.04.2017., prot.Nr.10-3.1/13 &2 Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
04.04.2017 Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Bērzu iela 3 dz. 11, Ropaži, Ropažu nov. 06.04.2017. Nr.10-3.1/12, 5.& Akceptēta iecere Apliecinājuma karte
03.04.2017 Elektroapgādes jauns pieslēgums nekustamajā īpašumā Pandulēni, Ropažu nov. 21.04.2017.būvvaldes lēmums protokols Nr.10-3.1/13 &5 Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
03.04.2017 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pagraba būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Pandulēni, Ropažu novadā 06.04.2017.būvvaldes lēmums, protokols Nr.10-3.1/12 &4, 21.04.2017.būvvaldes lēmums protokols Nr.10-3.1/13 &5 Izsniegt būvatļauju. Akceptēta būvniecības iecere. Būvniecības ieceres iesniegums 08.05.2017
30.03.2017 Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-130 būvniecības iecere Mucenieku ciematā Ropažu novadā 06.04.2017.lēmumus (protokols Nr.10-3.1/12 &7) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 07.04.2017
28.03.2017 20/0,4kV elektrolīniju un T-4718 pārvietošana īpāusmā "Bajāri", Bajāri, Ropažu novads 06.04.2017. Nr.10-3.1/12, 2.& Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
27.03.2017 Dzīvojamā māja (jaunbūve), saimniecības ēka (jaunbūve) "Kārļi", Nāgelmuiža, Ropažu novads 06.04.2017.; 30.08.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/26 &5) Izsniegts labojumiem. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
21.03.2017 Par bibliotēkas ēkas "Modriņi", Ropaži (8084 009 0442 001) atjaunošanu (telpu atjaunošana bez pārbūves) 27.03.2017. Nr.10-3.1/11, 2.& Akceptēta būvniecības iecere Apliecinājuma karte
21.03.2017 Dzīvojamās mājas "Āriņi", Ropažu novads vienkāršota atjaunošana 27.03.2017. Protokols Nr.10-3.1/11 &1 Akceptēta būvniecības iecere Apliecinājuma karte
13.03.2017 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ziedu iela 6, Ropaži 15.03.2017. Nr.10-3.1/10 &2 Akceptēt būvniecības ieceri un izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 23.03.2017
07.03.2017 Individuālās dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Riņķu iela 10, Bajāri 15.03.2017. Nr.10-3.1/10 &1 Akceptēt būvniecības ieceri un izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 23.03.2017
06.03.2017 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā "Žagari", "Krampas", Ropažu novads Izskatīts 14.03.2017, 15.03.2017., prot.10-3.1/10 &5; Izsniegts labojumiem. Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
06.03.2017 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Cīrulītes, Vilasmuiža Izskatīts 14.03.2017; 06.04.2017. Nr.10-3.1/12, 1.& Izsniegts labojumiem. Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
03.03.2017 Ropažu pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva vienkāršotā atjaunošana 03.03.2017.protokols Nr.10-3.1/8 &3 Akceptēta būvniecības iecere Apliecinājuma karte
02.03.2017 Par pirts un dīķa būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Vanagu iela 1, Gaidas, Ropažu nov. (Būvatļaujas pārreģistrācija un pagarināšana, projekta izmaiņas) 03.03.2017.lēmums (protokols Nr.8 &1) Grozīti būvatļaujas nosacījumi, izsniegta būvatļauja ar grozījumiem Būvniecības ieceres iesniegums
02.03.2017 Par saimniecības ēkas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Vanagu iela 1, Gaidas, Ropažu nov. (Būvatļaujas pārreģistrācija un pagarināšana, projekta izmaiņas) 03.03.2017.lēmums (protokols Nr.8 &1) Grozīti būvatļaujas nosacījumi, izsniegta būvatļauja ar grozījumiem Būvniecības ieceres iesniegums
02.03.2017 Noliktavas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Sila Priedes, Ropažu nov. 15.03.2017. izskatīts. 27.03.2017., Protokols Nr.10-3.1/11 &3 Izsniegts labojumiem. Akceptēt ieceri. Izsniegt būvatļauju. Būvniecības ieceres iesniegums 27.03.2017
28.02.2017 Saimniecības ēkas (kūts) vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz saimniecības ēku (pirti) nekustamajā īpašumā Lāsītes, Kākciems 03.03.2017. Nr.10-3.1/8, 4.& Akceptēta būvniecības iecere Apliecinājuma karte
27.02.2017 Ēkas pārbūves un jaunbūves Nometņu centrs būvniecības iecere nekustamajā īpašumā ''Norkalni'', Ropažu novads 15.03.2017. izskatīts Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
24.02.2017 Sociālās rehabilitācijas centra 1., 2. korpuss, garāža ar palīgtelpām, saimniecības ēka, āra virtuve, atkritumu novietne un pievedceļi (I kārta), Sociālās rehabilitācijas centra 3. korpuss, šķūnis ar pagrabu un katlu māja (II kārta) nekustamajā īpašumā Lielastītes, Kangari, Ropažu novads 02.02.2017. Nr.10-3.1/4, 1.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.02.2017
20.02.2017 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Jaunvīri, Ropažu novadā 21.02.2017. Nr.10-3.1/6, 7.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 27.02.2017
19.02.2017 Meža autoceļa Pakšmalu ceļš būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Augšciema mežs 30.01.2017. Nr.10-3.1/3, 6.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.02.2017
17.02.2017 Vasaras/mazdārziņa ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Mežaloki 9, Zaķumuiža, Ropažu nov. 21.02.2017. Nr. 10-3.1/6. &.3. Akceptēt Paskaidrojuma raksts
15.02.2017 Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Zaļā iela 8 dz.6, Ropaži 21.02.2017. Nr.10-3.1/6, &.6 Akceptēt Apliecinājuma karte
13.02.2017 Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas jaunbūves būvniecība nekustamajā īpašumā Lāsītes, Kākciems, Ropažu novads 21.02.2017. Nr.10-3.1/6, 5.& Akceptēt. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 28.02.2017
13.02.2017 Dīķa ar virsmas laukumu 0.48 ha būvniecība un susinātājgrāvja 90m garumā atjaunošana nekustamajā īpašumā Miķeļi 03.03.2017.Nr.10-3.1/8 &6 Noraidīta iecere Paskaidrojuma raksts
13.02.2017 Noliktavas būvniecība nekustamajā īpašumā „Lielkalni”, Ropažu novads 03.03.2017. prot.Nr.10-3.1/8, 5.&. Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
09.02.2017 Saimniecības ēkas būvniecības iecere (izmaiņu būvprojekts) nekustamajā īpašumā Kaiju iela 8, Gaidas 06.04.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/12 &3). 19.06.2017. Būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3.1/19 &1) Atteikums izdot būvatļauju. Izsniegt būvatļauju (grozīta) Būvniecības ieceres iesniegums
08.02.2017 Saimniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-130 izbūve Mucenieku ciematā 03.03.2017. Protokols Nr.10-3.1./8 &7; 06.04.2017. būvvaldes lēmums (prot.10-3.1/12 &7) Ieceres izskatīšana atlikta līdz iesniegs papildus dokumentus. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 07.04.2017
06.02.2017 Pirts jaunbūves izmaiņu projekts nekustamajā īpašumā Upmalas, Ropažu novads Būvniecības ieceres iesniegums
03.02.2017 Dīķis ar virsmas laukumu līdz 0.1ha nekustamajā īpašumā Cīrulītes, Ropažu novads 09.02.2017. Nr.10-3.1/5, 2.& . 09.02.2017. būvvaldes lēmums Nr.10-3.1/5, 2.& Akceptēt. Akceptēta iecere Paskaidrojuma raksts
03.02.2017 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ceļtekas, Kākciems 09.02.2017. Nr.10-3.1/5, 3.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.02.2017
30.01.2017 Garāžas (jauna būvniecība) būvniecības iecere īpašumā "Grīnēres", Villasmuiža, Ropažu novads., 80840100219 05.06.2017.būvvaldes lēmums, (protokols Nr.10-3.1/17 &8) Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 10.06.2017
30.01.2017 Dzīvojamā māja un saimniecības ēka nekustamajā īpašumā Silarāji 23.02.2017. Izskatīts Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
26.01.2017 Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana nekustamajā īpašumā Veccelmi, Ropažu novads 09.02.2017. Nr.10-3.1/5, 5.& Akceptēt Apliecinājuma karte
26.01.2017 Ārējās elektroapgādes būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ozoliņi, Ropažu novads 21.02.2017. Nr. 10-3.1/6. &.2. Akceptēt Paskaidrojuma raksts
24.01.2017 Saimniecības ēkas-pirts būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Mežavēji, Ropažu novads 31.01.2017. Nr. 10-3.1/3, 1.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 20.02.2017
20.01.2017 Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana nekustamajā īpašumā Tumšupe 5, dzīv.2, Tumšupes ciemā 30.01.2017. Nr.10-3.1/3, 3.& Akceptēt Apliecinājuma karte
20.01.2017 Žoga būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Silaringi 30.01.2017. Nr.10-3.1/3, 4.& Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
19.01.2017 Meža autoceļa Pakšmalu ceļš būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Augšciema mežs 30.01.2017. Protokols Nr.10-3.1/3, 6.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.02.2017
17.01.2017 Dīķa ar virsmas laukumu (līdz 0.1ha) būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Cīrulītes Paskaidrojuma raksts
05.01.2017 Skatu torņa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kangaru mežs 12.09.2017.būvvaldes lēmums (prot.Nr.10-3./27 &2). Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 14.09.2017
05.01.2017 Tūrisma, dabas izziņas un veselības maršruta būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kangaru mežs Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
05.01.2017 Savrupmājas un pirts būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Riņķu iela 8, Bajāri 21.02.2017. Nr.10-3.1/6, 4.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 02.03.2017
Datora versija