2016. gads

Iesnieguma datums Objekts, adrese / Ciems Sēdes datums / protokola Nr. Rezultāts Iesnieguma tips Stājas spēkā
29.12.2016 Vasarnīcas/mazdārziņa ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Cīruļu iela 15, Gaidas. 12.01.2017. Nr.10-3.1/2, 1.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
29.12.2016 Saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Mežtuibas, Zaķumuiža 10.01.2017. Nr.10-3.1/1, 3.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
28.12.2016 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, saimniecības ēkas-pirts, šķūņa un nojumes - lapenes un dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Dienvidi, Bajāri. 10.01.2017. Nr.10-3.1/1, 6.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 13.01.2017
22.12.2016 Āra vingrošanas kompleksa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Garbunduļi, Mucenieki 10.01.2017. Nr.10-3.1/1, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
21.12.2016 Ropažu sporta zāles pārbūve un sporta laukuma pārbūve 21.12.2016. Nr.10-3.1/43, 5.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
19.12.2016 Ropažu novada pašvaldības ēkas pagrabstāva ēkas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas mērķa maiņas 21.12.2016. Nr.10-3.1/43, 3.& Akceptēt Apliecinājuma karte
19.12.2016 Pagrabstāva sanitāri tehnisko ierīču pieslēgums kanalizācijai nekustamajā īpašumā Sporta iela 1, Ropaži 21.12.2016. Nr.10-3.1/43, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
15.12.2016 Par pirts izmaiņu projektu nekustamajā īpašumā Doriņas, Ropažu novads Izskatīts 10.01.2017., 09.02.2017. Nr.10-3.1/5, &.4 Tiek izsniegts labojumiem. Akceptēts Būvniecības ieceres iesniegums
13.12.2016 Kūts, siena šķūņa, inventāra šķūnīša un automašinas nojumes-garāžas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kalnieši 10.01.2017. Nr.10-3.1/1, 7.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
12.12.2016 Dzīvojamās mājas (II kārta), saimniecības ēkas (I kārta) un dīķa (I kārta) būvniecības ieceres sadalījums kārtās nekustamajā īpašumā Dižmārtiņi 13.12.2016. Nr.10-3.1/42, 2.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 13.12.2016
08.12.2016 Dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Gatves, Ropaži 13.12.2016. Nr.10-3.1/42, 3.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
05.12.2016 Individuālās dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Riņķu iela 10, Bajāri Izskatīts 15.12.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
05.12.2016 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Kalna iela 5, Zaķumuiža 21.12.2016. Nr.10-3.1/43, 7.& Atteikums akceptēt Paskaidrojuma raksts
05.12.2016 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas ārējā elektroapgāde. Pēcuzskaites lietotāja kabeļu līnija nekustamajā īpašumā Kalna iela 5, Zaķumuiža 21.12.2016. Nr.10-3.1/43, 6.& Atteikums akceptēt Paskaidrojuma raksts
01.12.2016 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" teritorijas žoga pārbūves iecere nekustamajā īpašumā Jaunceltne 2, Mucenieki 01.12.2016. Nr.10-3.1/40, 1.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
29.11.2016 Dzīvojamās mājas 0.4kV elektroapgāde nekustamajam īpašumam Vizbulītes, Kākciems 01.12.2016. Nr.10-3.1/40, 6.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
28.11.2016 Elektroapgādes iecere nekustamajā īpašumā Mazā krasta iela 8, Mazā krasta iela 16, Mazā krasta iela 18, Mazā krasta iela 20 27.03.2017.Protokols Nr.10-3.1/11 &4 Būvniecības iecere akceptēta Paskaidrojuma raksts
24.11.2016 Divu saimniecības ēku un lapenes būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Dzērvenes 01.12.2016. Nr.10-3.1/40, 2.& Izdot būvatļauju. Būvniecības ieceres iesniegums 08.12.2016
23.11.2016 Ārējās elektroapgādes iecere nekustamajā īpašumā Vecceliņi 01.12.2016. Nr.10-3.1/40, 7.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
21.11.2016 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un dīķa būvniecības ieceres izmaiņu projekts nekustamajā īpašumā Dižmārtiņi Izskatīts 24.11.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
21.11.2016 Reklāmas stenda "Latectus PĀRDOD" uzstādīšanas iecere nekustamajā īpašmumā Celmu iela 1, Mucenieki 06.12.2016. Nr.10-3.1/41, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
15.11.2016 Dārza mājas, pirts, siltumnīcas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Jugla 112, Podkājas 13.12.2016. Nr.10-3.1/42, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 13.12.2016
14.11.2016 Būvatļaujas pagarināšanas, pārreģistrēsanas dzīvojamās mājas un dīķa būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā Bērzmalas, Kangari 21.12.2016. Nr.10-3.1/43, 4.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.12.2016
10.11.2016 Saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Cīruļi, Ropaži Izskatīts 12.12.2016 Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
07.11.2016 Bajāru degvielas uzpildes stacijas atjaunošanas iecere nekustama'jā īpašumā Bajāru DUS, Bajārkrogs Izskatīts 24.11.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
27.10.2016 Lauksaimniecības nojumes būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Mežtuibas 08.11.2016., Nr.10-3.1/37, 4.& Atteikums akceptēt ieceri Paskaidrojuma raksts
27.10.2016 VSAC Vidzeme filiāles Ropaži pansionāta korpusa ēkas fasādes siltināšana 08.11.2016., Nr.10-3.1/37, 3.& Akceptēt Apliecinājuma karte
26.10.2016 Meliorācijas sistēmas pārbūve nekustamajā īpašumā Kalnslieču mežs 01.11.2016. Nr.10-3.1/36, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 03.11.2016
24.10.2016 Būvatļaujas pārreģistrēšana Riņķu ielas būvniecībai 25.10.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/35, 3.& Pārreģistrēt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 25.10.2016
24.10.2016 Dzīvojamās mājas jaunbūves un esošās dzīvojamās mājas nojakšanas iecere nekustamajā īpašumā Skujas 2, Ūlupji Izskatīts 17.11.2016. Tiek izsniegts dokumentu papildināšanai Būvniecības ieceres iesniegums
20.10.2016 Saimniecības ēkas un lapenes būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kristīnes Izskatīts 25.10.2016., 06.12.2016. Nr.10-3.1/41, 3.& Tiek izsniegts labojumiem. Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
19.10.2016 Ārējā elektroapgāde nekustamajam īpašumam Karaliste 01.11.2016. sēde Nr.10-3.1/36, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
17.10.2016 Būvatļaujas pārreģistrēšana dārza mājas, pirts, saimniecības ēkas būvniecības iecerei 25.10.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/35, 2.& Pārreģistrēt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 25.10.2016
13.10.2016 Saimniecības ēka-pagraba būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Eglīši 19.10.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/33, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
10.10.2016 Saimniecības ēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Skujas 2, Ūlupji Izskatīts 20.10.2016. Tiek izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
10.10.2016 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Rozenes iela 1, Kangari 11.10.2016. sēde Nr.10-3.1/32, 3.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 13.10.2016
06.10.2016 Siltumtrases pārbūve depozitārijā nekustamajā īpašumā Raksti, Silakrogs 11.10.2016. sēde Nr.10-3.1/32, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
04.10.2016 Savrupmājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Riņķu iela 8, Bajāri Izskatīts 12.10.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
29.09.2016 Dzīvojamās mājas un sporta-atpūtas ēkas pārbūves iecere, viesu mājas un palīgēku jaunbūves iecere nekustamajā īpašumā Lielastītes, Kangari 19.10.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/33, 4.& Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
27.09.2016 Ainavu dīķa pārbūve nekustamajā īpašumā Eglīši 20.10.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/34, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
27.09.2016 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Eglīši Izskatīts 04.10.2016, 04.10.2016. Nr.10-3.1/31, 1.& Izsniegts labojumiem. Izdot būvatļauju. Būvniecības ieceres iesniegums 11.10.2016
22.09.2016 Būvatļaujas pagarināšana saimniecības ēkas būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā Kamenes Izskatīts 27.09.2016. Izsniegts papildinājumiem Būvniecības ieceres iesniegums
22.09.2016 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kalna iela 5, Zaķumuiža Izskatīts 12.10.2016., 25.10.2016. Būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/35, 1.& Tiek izsniegts labojumiem. Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
15.09.2016 Dārza mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Jugla 109, Podkājas 20.09.2016. sēde Nr.10-3.1/29, 9.§ Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 22.09.2016
12.09.2016 Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija nekustamajā īpašumā Silakrogs, Silakroga ciemā Izskatīts 19.09.2016., 11.10.2016. sēde Nr.10-3.1/32, 1.& Tiek izsniegts labojumiem. Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 13.10.2016
08.09.2016 Ražošanas ēkas (kadastra apzīmējums 8084 008 0326 001) pārbūve nekustamajā īpašumā Avotiņi, Zaķumuiža Izskatīts 26.09.2016., 27.09.2016. Nr.10-3.1/30, 1.& Izsniegts labojumiem, Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 29.09.2016
08.09.2016 Ražošanas ēkas ūdensapgāde un kanalizācija nekustamajā īpašumā Avotiņi, Zaķumuiža Izskatīts 26.09.2016. Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
05.09.2016 Pagraba novietojums nekustamajā īpašumā Virzas 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 9.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
05.09.2016 Garāžu ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Straumēni 4, Zaķumuiža 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 10.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
05.09.2016 Garāžu ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Straumēni 4, Zaķumuiža 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 11.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
05.09.2016 Nojumes, malkas šķūņa un tualetes būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ceļzemi 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 12.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
01.09.2016 0.4kV uzskaites pārvietošana no teritorijas "Salnas", Ropažu nov. uz teritoriju "Ozollīči", Augšciems, Ropažu nov. 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/7, 1.& Akceptēt Būvniecības iecere
01.09.2016 Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa nekustamajā īpašumā Dzirksteles, Kangari 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/8, 1.& Akceptēt Būvniecības iecere
31.08.2016 Fermas atjaunošana nekustamajā īpašumā Stariņu liellopu ferma, Nāgelmuiža 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 13.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 08.09.2016
25.08.2016 Dzivojamā māja, lapene, dīķis nekustamajā īpašumā Kangarīši 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 6.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 12.09.2016
24.08.2016 Dīķa izbūve nekustamajā īpašumā Grātas, Villasmuiža 20.09.2016. sēde Nr.10-3.1/29, 3.§ Akceptēt Būvniecības iecere
24.08.2016 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Jaunpuriņi 13.09.2016. sēde Nr.10-3.1/28, 1.§ Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 06.10.2016
22.08.2016 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Jaunskanuļi Izskatīts 30.08.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
18.08.2016 Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde Rasimi, Ropaži, Ropažu nov. 23.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/26, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
16.08.2016 Saimniecības ēkas ar kurtuves ēku būvniecība Kažoki-1, Ropažu nov., kad.Nr. 80840180474 06.12.2016. Nr.10-3.1/41, 1.& Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
16.08.2016 Savrupmājas būvniecība Īrisi, Villasmuiža, Ropažu nov., kad.Nr. 80840100295 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 2.& Izskatīts 22.08.2016. Tiek izsniegts labojumiem, Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 08.09.2016
10.08.2016 Dzīvojamās mājas būvniecība Ziedu ielā 6, Ropaži, Ropažu nov., kad.Nr. 80840090552 Izskatīts 15.08.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
09.08.2016 Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Cīruļu ielā 6, Vārnukrogs, Gaidas, Ropažu nov., kad.Nr. 80840130328 15.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/25, 4.& Akceptēt Apliecinājuma karte
08.08.2016 Dzīvojamās mājas (otrās kārtas) būvniecība Krācītes, Ropažu nov., kad.Nr. 80840100027 23.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/26, 4.& Izdot būvatļauju Būvatļaujas spēkā stāšanās datums 23.08.2016. Būvniecības ieceres iesniegums
08.08.2016 Šķūņa būvniecība Gatves, Ropaži, Ropažu nov., kad.Nr. 80840090528 15.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/25, 3.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
08.08.2016 Esošās dzīvojamās mājas nojaukšana un dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un palīgēkas būvniecība Vectuibas, Villasmuiža, Ropažu nov., kad.Nr. 80840100101 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 14.& Izskatīts 22.08.2016. Izsniegts labojumiem, Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 08.09.2016
05.08.2016 Angāra rekonstrukcija Čapas, Zaķumuiža, Ropažu nov., kad.Nr. 80840080112 Būvvaldes 08.08.2016. sēde Nr.10-3.1/24, 3.& Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums 09.08.2016
04.08.2016 Dzīvojamās mājas ārējās elektroapgādes Kalna iela 5, Zaķumuiža, Ropažu nov., būvniecības iecere Izskatīts 08.08.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
03.08.2016 Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas, zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas būvniecības ieceres Pumpuri, Mazmiķeļi, Miķeļi, Valsts vietējais autoceļš V68 Dāvidi-Zaķumuiža-Bajārkrog s, Ropažu nov. 08.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/24, 5.& Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums
03.08.2016 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas būvniecības iecere Cīruļu ielā 8A, Gaidas, Ropažu nov., kad.Nr. 80840130359 08.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/24, 4.& Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums
28.07.2016 Meža autoceļa Pirts ceļš - Arupītes pārbūve, kadastra Nr. 8084 009 0451 06.09.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/27, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.09.2016
25.07.2016 Ropažu evaņģēliski luteriskās baznīcas logu un durvju nomaiņa nekustamajā īpašumā Pilskalni, Ropaži 08.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/24, 6.& Akceptēt Apliecinājuma karte
25.07.2016 Nobrauktuves izbūves iecere nekustamajā īpašumā Šķērsiela Nr.1, Lielkangari 26.07.2016. sēde Nr.10-3.1/23, 5.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
21.07.2016 Būvatļaujas pagarināšana un izmaiņu projekta akceptēšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Smaidiņas 26.07.2016. sēde Nr.10-3.1/23, 3.& Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums 01.08.2016
21.07.2016 Dzīvojamās mājas pārbūves iecere nekustamajā īpašumā Bajāru valdes ēka, Bajāri Izskatīts 26.07.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
20.07.2016 Ainavu dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kalnāres Izskatīts 25.07.2016. Tiek izsniegts labojumiem
15.07.2016 Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana nekustamajā īpašumā Priedes 4-41, Silakrogs 21.07.2016. sēde Nr.22, 2.& Akceptēt Apliecinājuma karte
15.07.2016 Dzīvojamās mājas un sporta-atpūtas ēkas pārbūves un palīgēku jaunbūves iecere nekustamajā īpašumā Lielastītes, Kangari Izskatīts 22.08.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
14.07.2016 Dārza mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Fazānu iela 15, Gaidas 21.07.2016. sēde Nr.22, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 25.07.2016
14.07.2016 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Rīti 26.07.2016. sēde Nr.10-3.1/23, 2.& Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums
08.07.2016 Dzīvojamās mājas būvniecības eicere nekustamajā īpašumā Skujas 2, Ūlupji Izskatīts 18.07.2016. Tiek izsniegts labojumiem
07.07.2016 Dārza mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Bajāri 86, Bajāri 26.07.2016 Nr.10-3.1/23, 4.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
06.07.2016 Dzīvokļa vienkāršotās atjaunošanas iecere nekustamajā īpašumā Zaļā iela 8-6, Ropaži Izskatīts 07.07.2016. Tiek izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
05.07.2016 Savrupmājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Jaunozolu iela 4, Zaķumuiža 05.07.2016. sēde Nr.20, 10.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 14.07.2016
05.07.2016 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Mežciema iela 9, Podkājas Būvvaldes 15.08.2016. sēde Nr.10-3.1/25, 2.& Būvatļaujas spēkā stāšanās datums 16.08.2016. Būvniecības ieceres iesniegums 16.08.2016
04.07.2016 Cūku kūts nojaukšana nekustamajā īpašumā Pansionāts "Ropaži" 05.07.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/20, 11.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
04.07.2016 Elektroapgādes ārējie tīkli nekustamajā īpašumā Mežciema iela 9, Podkājas 05.07.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/20, 1.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
29.06.2016 Āra vingrošanas kompleksa iecere nekustamajā īpašumā Zītari, Tumšupe 05.07.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/20, 9.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
29.06.2016 Āra vingrošanas kompleksa iecere nekustamajā īpašumā Sarmas, Kākciems 05.07.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/20, 8.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
22.06.2016 Elektroapgādes slodzes palielinājums nekustamajam īpašumam Tīrumi, Zaķumuiža 05.07.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/20, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
21.06.2016 Ropažu jauniešu centra ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (jumta nomaiņa) nekustamajā īpašumā Rodenpois, Ropaži 23.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/26, 5.& Akceptēt Apliecinājuma karte
20.06.2016 Dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošanas iecere nekustamajā īpašumā Dzeņu iela 7, Gaidas 05.07.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/20, 7.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
20.06.2016 Pilona atjaunošanas iecere nekustamajā īpašumā Bajāru degvielas uzpildes stacija, Bajārkrogs Saskaņots 04.07.2016 Paskaidrojuma raksts
16.06.2016 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Skujas 2, Ūlupji 16.06.2016. sēde Nr.19, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
16.06.2016 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Jaunbagumi 32, Bagumi 16.06.2016. sēde Nr.19, 1.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
13.06.2016 Skaistumkopšanas salona "Elfa" vienkāršota atjaunošana Izskatīts 15.06.2016. Tiek izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
13.06.2016 Dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Rozes, Ropaži 6.06.2016. sēde Nr.19, 4.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
13.06.2016 Pagraba janbūves iecere nekustamajā īpašumā Jaunpurgaiļi 23.08.2016. būvvaldes sēdes lēmums Nr.10-3.1/26, 3.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
10.06.2016 Ainavu dīķa ierīkošana zemes īpašumā Riekstroži, kadastra Nr. 8084 009 0272 Izskatīts 15.06.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
10.06.2016 Dzīvojamās mājas jaunbūve Krēķos, Kangari, kadastra Nr. 8084 015 0128 14.06.2016. sēde Nr.18, 8.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 20.06.2016
09.06.2016 Elektroenerģijas skaitītāja iznešana objektā Bajāri 46, Ropažu nov., kadastra Nr. 8084 018 0404 16.06.2016. sēde Nr.19, 3.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
09.06.2016 Jauns elektroapgādes pieslēgums īpašumā Vīpenes, Nāgelmuiža, kadastra Nr. 8084 002 0004 Izskatīts 15.06.2016. Tiek izsniegts labojumiem Tehniskā shēma
09.06.2016 Zemsprieguma kabeļa elektrolīnijas slodzes palielinājuma pārbūve īpašumā Skujas 2, Ūlupji, Ropažu nov., kadastra Nr. 8084 012 0035 Izskatīts 15.06.2016. Tiek izsniegts labojumiem Tehniskā shēma
07.06.2016 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība īpašumā Bundulīši un Garbunduļi, Muceniekos, kadastra Nr. 8084 006 0093 001 Precizējums - par būvatļaujas pārreģistrēšanu sakarā ar īpašnieka maiņu, būvatļaujas pagarināšanu un izmaiņu projekta saskaņošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā “Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006 0093 un nekustamajā īpašumā “Garbunduļi”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006 0247 14.06.2016. sēde Nr.18, 7.& 1) Veikt būvatļaujas pārreģistrēšanu sakarā ar īpašnieka maiņu. 2) Pagarināt būvatļauju. 3) Akceptēt izmaiņu projektu. Būvniecības ieceres iesniegums 14.06.2016
07.06.2016 Vienstāva dzīvojamā māja ar nojumi būvniecība adresē Zeltneši, Tumšupe, Ropažu nov., kadastra Nr. 8084 005 0155 14.06.2016. sēde Nr.18, 2.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 17.06.2016
07.06.2016 Dzīvojamās mājas būvniecība īpašumā Ainas, Ropaži, Ropažu nov., kadastra Nr. 8084 009 0054 14.06.2016. sēde Nr.18, 4.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 15.06.2016
07.06.2016 Saimniecības ēkas būvniecība īpašumā Dižskabardži, Ropaži, Ropažu nov., kadastra Nr. 8084 009 0653 14.06.2016. sēde Nr.18, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.06.2016
07.06.2016 Divstāvu dzīvojamās mājas ar nojumi būvniecība īpašumā Taureņi, Tumšupe, Ropažu nov., kadastra Nr. 8084 005 0157 14.06.2016. sēde Nr.18, 3.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 20.06.2016
06.06.2016 Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde, jauns pieslēgums īpašumā Īrisi, Villasmuiža, Ropažu nov., kadastra Nr. 8084 010 0067 14.06.2016. sēde Nr.18, 5.& Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums
01.06.2016 Par viesnīcas/kempinga novietošanu īpašumā Silringi, kadastra Nr. 8084 007 0081 02.06.2016. sēde Nr.16, 1.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
01.06.2016 Elektroapgāde Mežciema iela 9, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 004 0626 (elektroapgāde ārējie tīkli) Izskatīts 15.06.2016. Tiek izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
01.06.2016 Bērnu veloceliņa renovācija, pārbūve, Ropažos, kadastra Nr. 8084 009 0623 02.06.2016. sēde Nr.16, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
01.06.2016 Dzīvojamās mājas Jaunbagumi 32, kadastra Nr. 8084 008 0438 ārējās elektroapgādes būvniecību Izskatīts 15.06.2016. Tiek izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
01.06.2016 Par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra ēku kadastra Nr. 8084 006 0056 003, 004 pārbūve, nojaukšana Precizēts - aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra (ēku kadastra apzīmējums 8084 006 0056 003, 8084 006 0056 004, 8084 006 0056 005) pārbūves iecerei nekustamajā īpašumā „Jaunceltne 2”, Mucenieki 14.06.2016. sēde Nr.18, 6.& Izdot būvatļauju. Būvniecības ieceres iesniegums 15.06.2016
30.05.2016 Dzīvojamās ēkas telpu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Mucenieki, kadastra Nr. 8084 006 0056 001 vienkāršotā atjaunošana 01.06.2016. sēde Nr. 10-3.1/15, 3. § Apliecinājuma karte
27.05.2016 Fasādes un jumta siltināšana, logu nomaiņa Parka iela 4, Zaķumuiža 1.06.20-16 sēde Nr. 10-3.1/15, 4. § Akceptēt Apliecinājuma karte
24.05.2016 Dzīvojamās mājas pārbūve un nojumes, šķūņa un saimniecības ēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Rotkaļi 1.06.2016 sēde Nr. 10-3.1/15 ,1. § Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
23.05.2016 Mednieku namiņš nekustamajā īpašumā Buki, Kangari 24.05.2016. sēde Nr.14, 10.& Grozīt 17.08.2009. būvatļaujas Nr.10-12/66 nosacījumus Būvniecības ieceres iesniegums
23.05.2016 Gājēju celiņa un apgaismojuma ierīkošana Ropažu parkā nekustamajā īpašumā Pagastmāja, Ropaži 24.05.2016. sēde Nr.14, 11.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 25.05.2016
23.05.2016 Šķūņa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Lašupes, Zaķumuiža 24.05.2016. sēde Nr.14, 9.& I Izdot būvatļauju 26.05.2016
23.05.2016 Dzīvojamās mājas palīgēkas pārbūves iecere nekustamajā īpašumā Jaunstrazdi, Kākciems 24.05.2016. sēde Nr.14, 6.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 30.05.2016
19.05.2016 Pirts jaunbūve nekustamajā īpašumā Bērtuļi 24.05.2016. sēde Nr.14, 7.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 30.05.2016
17.05.2016 Savrupmājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Rasimi, Ropaži 17.05.2016. sēde Nr.13, 6.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 20.05.2016
12.05.2016 Individuālās dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Lēpes, Lielkangari 24.05.2016. sēde Nr.14, 5.&, 20.09.2016. sēde Nr.10-3.1/29, 8.§ Atteikt izdot būvatļauju, Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 22.09.2016
12.05.2016 Ražošanas ēkas pārbūves iecere nekustamajā īpašumā Avotiņi, Zaķumuiža Izskatīts. 30.05.2016. Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
11.05.2016 Ropažu pašvaldības administratīvās ēkas pagrabstāva vienkāršotā atjaunošana nekustamajā īpašumā Sporta iela 1, Ropaži 17.05.2016. sēde Nr.13, 3.& Akceptēt Apliecinājuma karte
10.05.2016 Ropažu pašvaldības administratīvās ēkas 1.stāva vienkāršotā atjaunošana nekustamajā īpašumā Sporta iela 1, Ropaži 17.05.2016. sēde Nr.13, 2.& Akceptēt Apliecinājuma karte
10.05.2016 Ropažu pašvaldības administratīvās ēkas mansarda vienkāršotā atjaunošana nekustamajā īpašumā Sporta iela 1, Ropaži 17.05.2016. sēde Nr.13, 1.& Akceptēt Apliecinājuma karte
09.05.2016 Savrupmājas jaunūves iecere nekustamajā īpašumā Rasimi, Ropaži Izskatīts 10.05.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
05.05.2016 Skeitparka jaunbūves iecere nekustamajā īpašumā Zaķumuiža, Zaķumuižas ciemā 11.05.2016. sēde Nr.12, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
02.05.2016 Dzīvojamās mājas un saumniecības ēkas būvniecības eicere nekustamajā īpašumā Kalna iela 5, Zaķumuiža Izskatīts 19.05.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
02.05.2016 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Cīruļu iela 1, Gaidas 17.05.2016. sēde Nr.13, 5.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 17.05.2016
29.04.2016 Pagraba pārbūves iecere par saimniecības ēku nekustamajā īpašumā Augšciems, Augšciemā 03.05.2016. sēde Nr.11, 4.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
28.04.2016 Teritorijas labiekārtošanas iecere nekustamajā īpašumā Skujas 2, Ūlupji 03.05.2016. sēde Nr.11, 5.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 09.05.2016
28.04.2016 Saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Dižskabardži, Ropaži Izskatīts 05.05.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
28.04.2016 Vasarnīcas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Lejassniedzes, Zaķumuiža 03.05.2016. sēde Nr.11, 8.& Izdot būvatļauju. Būvatļauja izsniegta vasarnīcas, saimniecības ēkas, nojumes un dīķa būvniecībai Būvniecības ieceres iesniegums 26.05.2016
28.04.2016 Dārza mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Bajāri 46, Bajāru ciemā 03.05.2016. sēde Nr.11, 10.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 12.05.2016
26.04.2016 Saimniecības ēkas pārbūves iecere nekustamajā īpašumā Augšciems, Augšciemā, Izskatīts 28.04.2016. Tiek izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
21.04.2016 Saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Baložu iela 5, Rotkaļi 03.05.2016. sēde Nr.11, 9.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 12.05.2016
21.04.2016 Būvatļaujas pagarināšana savrupmājas un dzīvojamās ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Baložu iela 3, Rotkaļi 03.05.2016. sēde Nr.11, 7.& Izdot būvatļauju. Būvniecības ieceres iesniegums 03.05.2016
21.04.2016 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ceļzemi 24.05.2016. sēde Nr.14, 1.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
20.04.2016 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Mežsētas, Zaķumuiža Būvniecības ieceres iesniegums
18.04.2016 Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas pārbūves iecere par divu dzīvokļu ēku nekustamajā īpašumā Guntiņas, Kākciems 03.05.2016. sēde Nr.11, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 09.05.2016
18.04.2016 Ailas izbūve ēkai ar kadastra Nr.80840080326001 nekustamajā īpašumā Avotiņi 26.04.2016. sēde Nr.10, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 28.04.2016
18.04.2016 Dzīvojamās mājas pārbūves un nojumes jaunbūves iecere nekustamajā īpašumā Rotkaļi Izskatīts 28.04.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
14.04.2016 Dzīvojamās mājas palīgēkas pārbūves iecerei nekustamajā īpašumā Jaunstrazdi, Kākciems Izskatīts 28.04.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
13.04.2016 Ūdenstūristu apmetnes ar laivu glabāšanu un remontu būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Nāgellīči 24.05.2016. sēde Nr.14, 12.& Atteikt izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
11.04.2016 Nometņu centra būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Norkalni Būvniecības ieceres iesniegums
11.04.2016 Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs - Patvēruma meklētāju centra esošo ēku ar kadastra apzīmējumiem 8084 006 0056 003, 8084 006 0056 004, 8084 006 0056 003, nekustamajā īpašumā Jaunceltnes 2, Mucenieki Izskatīts 27.04.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
11.04.2016 Sūķņu stacijas ārējās elektroapgādes būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Pilskalni 21.04.2016. sēde Nr.9, 4.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
11.04.2016 Patvēruma meklētāju centra kazarmu un štāba koncervācijas iecere nekustamajā īpašumā Jaunceltne 2, Mucenieki 14.04.2016. sēde Nr.8, 1.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
07.04.2016 Savrupmājas jaunbūves iecere nekustamajā īpašumā Jaunozolu iela 4, Zaķumuiža Izskatīts 25.04.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
07.04.2016 Teritorijas labiekārtošanas risinājumi nekustamajā īpašumā Skujas 2, Ūlupji Izskatīts 25.04.2016. Izsniegts papildinājumiem Būvniecības ieceres iesniegums
07.04.2016 Būvatļaujas pagarināšana dārza mājas pārbūves iecerei nekustamajā īpašumā Arnikas, Ropaži Izskatīts 25.04.2016., 04.10.2016. Nr.10-3.1/31, 2.& Iesniegt papildus dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
07.04.2016 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Jaunozolu iela 1, Jaunozolu iela 2, Jaunozolu iela 3, Jaunozolu iela 4, Jaunozolu iela 5, Zaķumuiža 21.04.2016. sēde Nr.9, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
05.04.2016 Ropažu novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana nekustamajā īpašumā Sporta iela 1, Ropaži Apliecinājuma karte
04.04.2016 Divu esošo ēku konservācijas iecere nekustamajā īpašumā Jaunceltnes 2, Mucenieki Izskatīts 07.04.2016. Tiek izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
04.04.2016 Būvatļaujas pagarināšana dārza mājas pārbūves iecerei nekustamajā īpašumā Bajāri 140, Bajāri 14.04.2016. sēde Nr.8, 5.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 14.04.2016
01.04.2016 Rūpnieciskās ražošanas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana nekustamajā īpašumā Avotiņi 26.04.2016. sēde Nr.10 1.& Akceptēt Apliecinājuma karte
31.03.2016 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Brinkmaņi, Bajārkrogs 14.04.2016. sēde Nr.8, 4.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 18.04.2016
31.03.2016 Pašvaldības multifunkcionālās ēkas vienkāršota fasādes (jumta) atjaunošana nekustamajā īpašumā Modriņi, Ropaži 05.04.2016. sēde Nr.7, 7.& Akceptēt Apliecinājuma karte
31.03.2016 Saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Baložu iela 4, Rotkaļi Izskatīts 07.04.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
31.03.2016 Pašvaldības multifunkcionālās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana nekustamajā īpašumā Modriņi, Ropaži 05.04.2016. sēde Nr.7, 6.& Akceptēt Apliecinājuma karte
31.03.2016 Būvatļaujas pagarināšana mednieku namiņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Buki, Kangari Jāpievieno dokumenti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Būvniecības ieceres iesniegums
31.03.2016 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā Mežavoti, Ropaži 05.04.2016. sēde Nr.7, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 05.04.2016
31.03.2016 Dzīvojamās ēkas telpu vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas nekustamajā īpašumā Patvēruma meklētāju izmintināšanas centrs Mucenieki, Mucenieku ciemā 05.04.2016. sēde Nr.7, 4.& Akceptēt Apliecinājuma karte
24.03.2016 Dārza mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Fazānu iela 15, (Zaķumuiža 45), Gaidas Izskatīts 03.05.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
17.03.2016 Šķūņa jaunbūve nekustamajā īpašumā Celtnieki, Kangari 21.04.2016. sēde Nr.9, 1.& Atteikt izdot būvatļauju līdz patvaļīgās būvniecības seku novēršanai īpašumā Būvniecības ieceres iesniegums
17.03.2016 Pašvaldības multifunkcionālās ēkas telpu atjaunošana nekustamajā īpašumā Modriņi, Ropaži 05.04.2016. sēde Nr.7, 5.& Akceptēt Apliecinājuma karte
17.03.2016 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jauns pieslēgums nekustamajā īpašumā Ziedu iela 6, Ropaži 05.04.2016. sēde Nr.3, 3.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
16.03.2016 Saimniecības ēkas būvneicības iecere nekustamajā īpašumā Ziedu iela 18, Ropaži 05.04.2016. sēde Nr.7, 10.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 06.04.2016
15.03.2016 Dārza mājas, pirts un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Dzeņu iela 17, Gaidas 05.04.2016. sēde Nr.7, 11.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 05.04.2016
14.03.2016 Šķūņa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Lašupes, Zaķumuiža 05.04.2016. sēde Nr.7, 9.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
08.03.2016 Būvatļaujas pagarināšana saimniecības ēkas pārbūves iecerei nekustamajā īpašumā Spriņģi, Tumšupe 14.04.2016. sēde Nr.8, 3.& Atteikt izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
03.03.2016 Saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Dzeņu iela 17, Gaidas Paskaidrojuma raksts
03.03.2016 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Liepziedi, Ropaži 15.03.2016. sēde Nr.6, 3.§ Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 17.03.2016
03.03.2016 Būvatļaujas pagarināšana dārza mājas un pirts būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā Dzeņi iela 17, Gaidas Izskatīts 11.03.2016. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
03.03.2016 Individuālās dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, lapenes un nojumes jaunbūve nekustamajā īpašumā Salzemnieki 15.03.2016. sēde Nr.6, 2.§ Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
01.03.2016 Dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana nekustamajā īpašumā Meža iela 7, Zaķumuiža 01.03.2016. sēde Nr.5, 8.& Akceptēt Apliecinājuma karte
29.02.2016 Kūts (lit.Nr.9 un lit.10) pārbūve par ražošanas ēkām nekustamajā īpašumā Vecozoli, Zaķumuiža 15.03.2016. sēde Nr.6, 1.§ Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 17.03.2016
26.02.2016 Būvatļaujas pārreģistrēšana un pagarināšana dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā “Ozolkalni”, Zaķumuiža 01.03.2016. sēde Nr.5, 3.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 01.03.2016
25.02.2016 Šķūņa fasādes atjaunošana nekustamajā īpašumā Spriņģi, Tumšupe 01.03.2016. sēde Nr.5, 5.& Akceptēt Apliecinājuma karte
23.02.2016 Būvatļaujas pārreģistrēšanai dārza mājas un pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Kaiju iela 1, Gaidas 01.03.2016. sēde Nr.5, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 07.03.2016
22.02.2016 Būvatļaujas pārreģistrēšanai un pagarināšanai dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Lašupes, Zaķumuiža 01.03.2016. sēde Nr.5, 6.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 07.03.2016
22.02.2016 Būvatļaujas pārreģistrēšanai un pagarināšanai pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Lašupes, Zaķumuiža 01.03.2016. sēde Nr.5, 7.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 04.03.2016
22.02.2016 Dzīvojamās mājas un sporta-atpūtas ēkas pārbūvei un garāžas ar palīgtelpām, saimniecības ēkas, āra virtuves, atkritumu novietnes un šķūņa ar pagrabu jaunbūvei nekustamajā īpašumā Lielastītes, Kangari Izskatīts 11.04.2016. Tiek izsniegts labojumiem
22.02.2016 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas ar dzīvojamām telpām un pirts jaunbūves iecere nekustamajā īpašumā Rotas 01.03.2016. sēde Nr.5, 2.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 07.03.2016
16.02.2016 Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ŪSIK kods 412345452:01, pik.00100-68/80 pārbūve Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā; Ropažunovadā     Būvniecības iesniegums atsaukts 24.02.2016. Būvniecības ieceres iesniegums
15.02.2016 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Krupīši     Būvniecības ieceres iesniegums
15.02.2016 Ceļa būvniecība Kalna iela, Zaķumuiža  23.02.2016. sēde Nr.4, 12.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 23.02.2016
15.02.2016 Kūts (lit.Nr.9 un lit.10) pārbūve par ražošanas ēkām nekustamajā īpašumā Vecozoli, Zaķumuiža   Izskatīts 23.02.2016.  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
12.02.2016 Individuālās dzīvojamās mājas pārbūve par saimniecības ēku nekustamajā īpašumā Sauleskalns, Zaķumuiža   23.02.2016. sēde Nr.4, 13.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 29.02.2016
12.02.2016 Individuālās dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve, lapenes, nojumes un dīķa jaunbūve  lapenes, nojumes undīķa jaunbūve nekustamajā īpašumā Dzērvenes  03.05.2016. sēde Nr.11, 6.&  Atteikums izdot būvatļauju; iesniegt koriģētu un papildinātu projekta dokumentāciju Būvniecības ieceres iesniegums
08.02.2016 Uzskaites sadalnes, komutācijas sadalnes, kabeļlīniju, gaisvadulīnijas, 0.4kV gaisvadulīnijas pārbūve  nekustamajā īpašumā Ropaži vidusskola, Ropaži 09.02.2016. sēde Nr.3, 6&    Akceptēt Apliecinājuma karte
08.02.2016 Kāpnes baznīcas tornī nekustamā īpašuma Pilskalni1. zemes vienībā, Ropažu ciemā 09.02.2016. sēde Nr.3, 5.&     Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 15.02.2016
08.02.2016 Savrupmājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Jaunozolu iela 4, Zaķumuiža  09.02.2016. sēde Nr.3, 4.&   Atteikums izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums
04.02.2016 Saimniecības ēka nekustamajā īpašumā Dzeņuiela 17 (bij.Zaķumuiža 75), Gaidas  Izskatīts 09.02.2016. Tiek izsniegts labojumiem  
04.02.2016 Grāmatu ražotnes vienkāršota atjaunošana Jāņsili, Silakrogs 09.02.2016. sēde Nr.3, 3.&   Akceptēt Apliecinājuma karte 
26.01.2016 Ražošanas ēkas pārbūve par noliktavu un noliktavas ēkas pārbūve par ražotni brikešu pakošanai nekustamajā īpašumā Anrī, kadastra Nr.8084 008 0033  28.01.2016. sēde Nr.2, 3&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  01.02.2016
25.01.2016 Būvatļaujas pagarināšana dārza mājas būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā Tumšupe 36, Podkājas, kadastra Nr.8084004 0073 28.01.2016. sēde Nr.2, 1& Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 28.01.2016
25.01.2016 Kāpnes baznīcas tornī, nekustamā īpašumā Pilskalni 1.zemes vienībā, kadastra Nr.8084 009 0286   Izskatīts 27.01.2016.  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
21.01.2016 Vasarnīcas, saimniecības ēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Lejassniedzes, Zaķumuiža, kadastra Nr.8084008 0525  Izskatīts 27.01.2016. Tiek izsniegts labojumiem   Būvniecības ieceres iesniegums
18.01.2016 Ceļa būvniecība Riņķu iela  05.04.2016. sēde Nr.7, 8.&  Izdot būvatļauju Būvniecības iecere  12.04.2016
Datora versija