2015. gads

Iesnieguma datums Objekts, adrese / Ciems Sēdes datums / protokola Nr. Rezultāts Iesnieguma tips Stājas spēkā
21.12.2015 Saimniecības ēkas ar dzīvojamām telpām būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kangarīši, kadastra Nr.8084018 0411 Izskatīts 04.01.2016. Tiek izsniegts labojumiem   Būvniecības ieceres iesniegums 
17.12.2015 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecerene nekustamajā īpašumā Rozenes iela 1, Kangari, kadastra Nr.8084 015 0143 12.01.2016. sēde Nr.1, 1&  Atteikt izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums
16.12.2015 Piebraucamais ceļš nekustamajā īpašumā Riekstroži, kadastra Nr.8084009 0272 un Bērzkalni, kadastra Nr.8084 009 0146 18.12.2015. sēde 10-7.1/42, 7.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.12.2015
10.12.2015 Vasaras mājas, pirts un dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kalna iela 20 un Kalna iela 22, Zaķumuiža, kadastra Nr.8084008 0579, kadastra Nr.8084 0080552 18.12.2015. sēde 10-7.1/42, 4.&  Atteikums izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
09.12.2015 Viesu nama un dīķa (8ha) būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ozolplēpji, kadastra Nr.8084010 0072  Izskatīts 04.01.2016. tiek izsniegts labojumiem   Būvniecības ieceres iesniegums
07.12.2015 Dzīvojamās mājas pārbūves un saimniecības ēkas jaunbūves iecere nekustamajā īpašumā Vidzemes prospekts 23, Zaķumuiža, kadastra Nr.8084 008 0020 18.12.2015. sēde 10-7.1/42, 3.&  Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.12.2015
07.12.2015 Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana nekustamajā īpašumā Augšciema stacija, Augšciems, kadastra Nr.8084011 0166 08.12.2015./sēde 41, 1.&   Akceptēt  Apliecinājuma karte
07.12.2015 Dzīvojamās mājas un aimniecības ēkas izmaiņu projekts nekustamajā īpašumā Gaidas 12, Gaidas, kadastra Nr.8084 013 0127  Izskatīts 09.12.2015.   Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
30.11.2015 Dzīvojamā māja, dīķis un saimniecības ēku būvniecības iecere nekustamajā īpašumā "Vīgriezes", kadastra Nr.8084 009 0676 18.12.2015. sēde 10-7.1/42, 2.&  Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
26.11.2015 Piebraucamā ceļa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Miķeļi, Kangari, kadastra Nr.8084 015 0063 Izskatīts 30.11.2015. Tiek izsniegts labojumiem  Būvniecības ieceres iesniegums
25.11.2015 Ražošanas ēkas pārbūve par noliktavu un noliktavas ēkas pārbūve par ražotni brikešu pakošanai nekustamajā īpašumā Anrī, kadastra Nr.8084 008 0033 18.12.2015. sēde 10-7.1/42, 6.&  Atteikt izsniegt būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums
25.11.2015 Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana nekustamajā īpašumā Ēdelveisi 3, Ropaži, kadastra Nr.8084 0090254  24.11.2015./sēde 40, 8.&   Akceptēt  Apliecinājuma karte
24.11.2015 Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana nekustamajā īpašumā Anniņas, kadastra Nr.8084 009 0129 24.11.2015./sēde 40, 7.&    Akceptēt Apliecinājuma karte
17.11.2015 Ārējās elektroapgādes būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Zeltneši 24.11.2015./sēde 40, 6.&   Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums
16.11.2015 Būvatļaujas pagarināšana dārza mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Tumšupe 181, Podkājas, kadastra Nr.8084 004 0323    Būvatļauja pagarināta 16.11.2015. Būvniecības ieceres iesniegums
12.11.2015 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas ar dzīvojamām telpām un pagraba būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Vecosvaldi, Villasmuiža, kadastra Nr.8084 010 0293 24.11.2015./sēde 40, 4.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 30.11.2015
11.11.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamamās mājas jaunbūvei un esošās dzīvojamās mājas janbūvei nekustamajā īpašumā Ozoliņi, kadastra Nr.8084 0160007 24.11.2015./sēde 40, 1.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 26.11.2015
09.11.2015 Ģimenes mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Atmatas, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0621 Izskatīts 24.11.2015. 18.12.2015. sēde 10-7.1/42, 1.& Tiek izsniegts labojumiem Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 28.12.2015
05.11.2015 Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Kalna iela 10, Zaķumuiža, kadastra Nr.8084008 0431  24.11.2015./sēde 40, 2.&  Atteikt izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums
03.11.2015 Ārējā elektroapgāde nekustamajam īpašumam Taureņi, Tumšupe, kadastra Nr.8084 005 0190  03.11.2015./sēde 38, 9.&     Akceptēt Paskaidrojuma raksts
02.11.2015 Būvatļaujas pārreģistrēšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Sapņi, Villasmuiža, kadastra Nr.8084010 0168  03.11.2015./sēde 38, 4.&    Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 26.11.2015
29.10.2015 Pelmeņu ceha pārbūve par gaļas cehu nekustamajā īpašumā Silakroga miesnieks, Silakrogs, kadastra Nr.8084 007 0049      Būvniecības ieceres iesniegums
29.10.2015 Ropažu vidusskolas pārbūve nekustamajā īpašumā Ropažu vidusskola, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0336  03.11.2015./sēde 38, 1.&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 11.11.2015
29.10.2015 Darbmācības korpuss nekustamajā īpašumā Ropažu vidusskola, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0336  03.11.2015./sēde 38, 2.&    Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 11.11.2015
26.10.2015 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecības ēkas būvniecība nekustamajā īpašumā Vecsilāji, Gaidas, kadastra Nr.8084 013 0350 03.11.2015./sēde 38, 7.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 10.11.2015
22.10.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Bārbeles, Villasmuiža, kadastra Nr.8084010 0219 03.11.2015./sēde 38, 3.&   Izdot būvatļauju Iesniegums 09.11.2015
22.10.2015 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas pārbūve un lapenes, nojumes un dīķa jaunbūve nekustamajā īpašumā "Vecrankaži", kadastra Nr.8084 011 0129 03.11.2015./sēde 38, 8.&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 18.12.2015
22.10.2015 Meliorācijas grāvja pārbūve nekustamajā īpašumā Kociņi, Gaidas, kadastra Nr.8084 013 0284  03.11.2015./sēde 38, 6.&   Akceptēt  Paskaidrojuma raksts
16.10.2015 Dzīvojamās mājas nojaukšana nekustamajā īpašumā Pliederi, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0267 19.10.2015./sēde 37, 2.&  Akceptēt Paskaidrojuma raksts
13.10.2015 Būvatļaujas pārreģistrēšana dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un saimniecības ēkas-dzesētavas būvniecībai nekustamajā īpašumā Vecsēlieši, Villasmuiža, kadastra Nr.8084 010 0024 03.11.2015./sēde 38, 5.&    Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  05.11.2015
12.10.2015 Dārza mājas un pirts būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Tumšupe 150, Podkājas, kadastra Nr.8084 004 0307 15.10.2015./sēde 36, 3.&   Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums  16.10.2015
12.10.2015 Viena dzīvokļa mājas un pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Braslas, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0577  15.10.2015./sēde 36, 2.&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 18.12.2015
05.10.2015 0.4kV kabeļa līnijas Z-242-1pārvietošana ārpus ēkasbūkonstrukcijas nekustamajāīpašumā Viesuļi, Mucenieki 15.10.2015./sēde 36, 5.& Akceptēt ieceri Paskaidrojuma raksts
01.10.2015 Dārza mājas būvniecība nekustamajā īpašumā Zaķumuiža 151, Gaidas, kadastra Nr.8084 013 0213 15.10.2015./sēde 36, 4.&  Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 19.10.2015
01.10.2015 Dīķa pārbūve nekustamajā īpašumā Vientuļi, Zaķumuiža, kadastra Nr.8084008 0177 19.10.2015./sēde 37, 1.&  Atteikt akceptēt ieceri Iesniegums
24.09.2015 Projekta un būvatļaujas pārreģistrēšana dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un dīķa būvniecībai nekustamajā īpašumā Vecsēlieši, Villasmuiža, kadastra Nr.8084010 0024    Projekts pārreģistrēts 28.09.2015  Iesniegums
22.09.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Muklāji, kadastra Nr.8084 009 0016  30.09.2015./sēde 35, 1.& Izdot būvatļauju Iesniegums 
22.09.2015 Šķūņa, pirts, saimniecības ēkas un dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Jokas, kadastra Nr.8084 011 0120  15.10.2015./sēde 36, 1.&   Izdot būvatļauju   Iesniegums 19.10.2015
21.09.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Kalnsidrabiņi, Lielkangari, kadastra Nr.8084015 0149  30.09.2015./sēde 35, 2.&  Izdot būvatļauju Iesniegums 01.10.2015
17.09.2015 Ropažu vidusskolas rekonstrukcija nekustamajā īpašumā Rīgas iela 5, Ropaži, kadastra Nr.8084 0090336  Izskatīts 09.10.2015.  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
17.09.2015 Vasaras mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Dzilnīši, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0705  Izskatīts 25.09.2015.  Saskaņā ar apbūves noteikumiem uz zemes gabala atļauts būvēt vienu dzīvojamo māju un divas palīgēkas Būvniecības ieceres iesniegums
17.09.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Vecosvaldi, Villasmuiža, kadastra Nr.8084 010 0293 Izskatīts 25.09.2015.  Nav risināta piekļūšana zemes gabalam Būvniecības ieceres iesniegums
15.09.2015 Dārza mājas pārbūve un pirts jaunbūve nekustamajā īpašumā Jugla 4, Podkājas, kadastra Nr.8084 004 0422 17.09.2015./sēde 33, 1.&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 22.09.2015
14.09.2015 Autobusu apgriešanās vieta ar pieturvietu Silakrogā un gājēju ietve Meža ielā, kadastra Nr. 8084 007 0024,8084 007 0008, 8084 007 0103  15.09.2015./sēde 32, 2.&    Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  15.09.2015
14.09.2015 Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Zaķumuiža 45, Gaidas, kadastra Nr.8084 0130136  Izskatīts 16.09.2015.   Tiek izsniegts labojumiem  Būvniecības ieceres iesniegums
14.09.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Salas iela 10, Ropaži, kadastra Nr.8084 0090641 15.09.2015./sēde 32, 1.&  Izdot būvatļauju Iesniegums  17.09.2015
10.09.2015 Esošās dzīvojamās mājas nojaukšanas, jaunas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūves iecere nekustamajā īpašumā Vectuibas, Villasmuiža, kadastra Nr.8084 010 0101   Izskatīts 16.09.2015.  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
07.09.2015 Ģimenes mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Atmatas, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0621 Uz 02.10.2015. projektam nav pievienoti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti    Būvniecības ieceres iesniegums
01.09.2015 Būvatļaujas izsniegšanai dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Dālijas, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0685  04.09.2015./sēde 32, 1.&   Izdot būvatļauju  Iesniegums 07.08.2015
01.09.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas unsaimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Žeiri, kadastra Nr.8084 003 0011 04.09.2015./sēde 32, 2.&  Izdot būvatļauju Iesniegums  07.08.2015
01.09.2015 Dārza mājas un saimniecības ēkas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Bajāri 46, Bajāri, kadastra Nr.8084 018 0176  Izskatīts 04.09.2015.  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
31.08.2015 Būvatļaujas pagarināšana pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Rasulejas, Zaķumuiža, kadastra Nr.8084 008 0528  31.08.2015./sēde 31, 5.&   Izdot būvatļauju Iesniegums 03.09.2015
28.08.2015 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ozolu iela 16, Tumšupe, kadastra Nr.8084 0005 0105 31.08.2015./sēde 31, 4.&   Akceptēt Paskaidrojuma raksts 
28.08.2015 Gāzesvadu katodaizsardzības iekārtas „Katodstacija-KSS-1200” rekonstrukcija nekustamajos īpašumos Rezerves zemes fonds, Ūdens mērītava, Zaķumuiža, Zaķumuižas ciemā 31.08.2015./sēde 31, 6.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums   24.09.2015
28.08.2015 Viena dzīvokļa mājas un pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Braslas, Ropaži, kadastra Nr.8084 009 0577  Izskatīts 01.09.2015.  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
27.08.2015 Būvatļaujas pagarināšana pirts un garāžas buvniecībai nekustamajā īpašumā Mežrasas,Zaķumuiža, kadastra Nr.8084008 0531   31.08.2015./sēde 31, 3.&   Izdot būvatļauju  Iesniegums  31.08.2015
25.08.2015 Rūpnieciskās ražošanas ēkas atjaunošana nekustamajā īpašumā Silakroga miesnieks, Silakrogs, kadastra Nr.8084007 0049 Izskatīts 01.09.2015. Tiek izsniegts labojumiem   Būvniecības ieceres iesniegums
24.08.2015 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Kalna iela 6, Zaķumuiža, kadastra Nr.8084 008 0639  25.08.2015./sēde 30, 4.&   Akceptēt Paskaidrojuma raksts
20.08.2015 Ārējās elektroapgādes jauns pieslēgums īpašumā Dadzīši, Ropaži, kadastra Nr. 8084 009 0500 25.08.2015./sēde 30, 2.&   Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums
20.08.2015 Šķūņa un saimniecības ēkas jaunbūve īpašumā Jokas kadastra nr. 8084011 0120 Izskatīts 26.08.2015.   Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
20.08.2015 Dīķa būvniecība īpašumā Tīrumiņi, kadastra Nr.8084009 0583 Izskatīts 01.09.2015.  Tiek izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
20.08.2015 Dīķa ar virsmas laukumu1530kvm platībā jaunbūve īpašumā Krēķi, kadastra Nr. 8084 015 0126 (iesniegts atkārtoti) 31.08.2015./sēde 31, 2.&   Akceptēt Paskaidrojuma raksts
19.08.2015 Dzīvojamās mājas elektroapgāde īpašumā Tumšupe 41, Podkājas,kadastra Nr. 8084 004 0189 25.08.2015./sēde 30, 5.&   Akceptēt Paskaidrojuma raksts
19.08.2015 Dīķa pārbūve zemes īpašumā Valdnieki 2,kadastra Nr. 8084 008 0118 31.08.2015./sēde 31, 8.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 03.09.2015
19.08.2015 Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamai mājai Lavandas, kadastra Nr.8084 009 0461     Būvatļauja pagarināta 24.08.2015. 
17.08.2015 Autobusu apgriešanās vieta ar pieturvietu Silakrogā un gājēju ietve Meža ielā,kadastra Nr. 8084 007 0024,8084 007 0008, 8084 007 0103 Izskatīts 01.09.2015.  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
17.08.2015 Ietves ar apgaismojumu Zaķumuižā jaunbūve, kadastra Nr. 8084 008 0350,8084 008 0312, 8084 008 0313 31.08.2015./sēde 31, 7.&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 03.09.2015
17.08.2015 Šķūņa jaunbūve īpašumā Meduskrasti, kadastra Nr. 8084009 0616 17.08.2015./sēde 29, 1.&    Akceptēt  Paskaidrojuma raksts
17.08.2015 Lapenes jaunbūve īpašumā Meduskrasti, kadastra Nr. 8084009 0616 17.08.2015./sēde 29, 2.&    Akceptēt  Paskaidrojuma raksts
07.08.2015 Dzīvokļa Zaļā iela 8dz.29, Ropaži dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana, kadasrta Nr. 8084 0009 661  17.08.2015./sēde 29, 3.&    Akceptēt Apliecinājuma karte
06.08.2015 Šķūņa un žoga būvniecība īpašumā Salnas, Kangari, kadastra Nr.8084 015 0097  17.08.2015./sēde 29, 4.&    Akceptēt Paskaidrojuma raksts 
06.08.2015 Precizēts 27.08.2015. Ražošanas ēkas pārbūves par noliktavu un noliktavas ēkas pārbūves iecere par ražotni brikešu pakošanai nekustamajā īpašumā „Anrī”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 008 0033 Noliktavas pārbūve brikešu pakošanai īpašumā Anrī, Zaķumuižā, kadastra Nr.8084 008 0033 Izskatīts 01.09.2015.   Notiek izvērtēšana  Būvniecības ieceres iesniegums 
03.08.2015 Pirts (palīgēka) nekustamajā īpašumā Maijas, kadastra Nr. 8084 014001 31.08.2015./sēde 31, 1.&    Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 08.09.2015
03.08.2015 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūve īpašumā Laukmalas, kadastra Nr. 8084 009 0579 25.08.2015./sēde 30, 1.&     Akceptēt Paskaidrojuma raksts
03.08.2015 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūve īpašumā Tupenīši,kadastra Nr. 8084 009 0212  25.08.2015./sēde 30, 2.&    Akceptēt Paskaidrojuma raksts 
31.07.2015 Meliorācijas sistēmu atjaunošana īpašumos Līgotnītes, Līgotnes -Džungļi, Vāverītes, kadastra Nr. 8084 011 0213,8084 011 0093, 8084 011 0105      Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  31.07.2015
28.07.2015 Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas, pirts un šķūņa būvniecībai īpašumā Silarozes, kadastra Nr. 8084008 0022 29.07.2015./sēde 26, 4.& Izdot būvatļauju  Iesniegums  03.08.2015
28.07.2015 Saimniecības ēka ar garāžu un dīķis 0,4 ha īpašumā Vizbuļi, kadastra Nr. 8084005 0065  29.07.2015./sēde 27, 2.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  30.07.2015
28.07.2015 Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Ropaži" vienkāršotā atjaunošana nekustamā īpašuma Pilskalni 3.zemes vienība, Ropaži,kadastra Nr.8084 0090254  31.07.2015./sēde 28, 1.&  Akceptēt  Iesniegums
27.07.2015 Par dīķa ar virsmas laukumu,ha būvniecību nekustamajā īpašumā Braslas, kadastra Nr.8084 009 0577  29.07.2015./sēde 27, 4.&  Akceptēt Paskaidrojuma raksts  
27.07.2015 Par būvatļaujas Nr. 10-12/73 pagarināšanu dārza mājas Tumšupe Nr. 37, Podkājas būvniecībai, kadastra Nr.8084 004 0240  29.07.2015./sēde 26, 5.& Izdot būvatļauju  Iesniegums 27.08.2015
27.07.2015 Būvatļaujas Nr. 10-12/11 pagarināšanu ģimenes dzīvojamās mājas un palīgēku būvniecība īpašumā Atpūtas, Bajāri, kadastra Nr. 8084 018 0521 29.07.2015./sēde 26, 3.& Izdot būvatļauju Iesniegums 30.07.2015
27.07.2015 Tējas namiņa un pazemes pagraba būvniecība nekustamajā īpašumā Mežavēji, kadastra Nr. 8084008 0138 29.07.2015./sēde 27, 3.&  Akceptēt Paskaidrojuma raksts
23.07.2015 Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde īpašumā Maijas, Ropažu nov., kadastra Nr. 8084 014 0001 29.07.2015./sēde 27, 4.& Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums
23.07.2015 Savrupmājas jaunbūve īpašumā Sebri, Kangari,kadastra Nr. 8084 015 0169   29.07.2015./sēde 27, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 20.08.2015
23.07.2015 Ainavu dīķa (1.grupas būves) ierīkošanu zemes īpašumā Mežtuibas, kadastra Nr. 8084 010 0172  29.07.2015./sēde 27, 6.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
20.07.2015 Būvatļaujas pagarināšana dārza mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Jugla 7, kadastra Nr.8084 004 0424    Iesniegums  20.07.2015
15.07.2015 Bāra - spēļu zāles pārbūve par veikalu-kafejnīcu nekustamajā īpašumā Lukturi, kadastra Nr.8084 0050317, Laternas, kadastra Nr.8084 008 0236, Zaķumuižas ciema teritorija, kadastra Nr.8084 008 0350  Izskatīts 29.07.2015. Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums 
15.07.2015 Dzīvojamās ēkas pārbūve nekustamajā īpašumā Meža iela 3, Zaķumuiža, kadastra Nr.8084 008 0044  29.07.2015./sēde 26, 2.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  29.07.2015
13.07.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Liedes, Lielkangari, kadastra Nr.80840180437  29.07.2015./sēde 26, 1.& Izdot būvatļauju  Iesniegums  31.08.2015
13.07.2015 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku jaunbūve nekustamajā īpašumā Ābeļziedu iela 2,Villasmuiža, kadastra Nr.8084010 0237   Izskatīts 29.07.2015. Saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, būvatļauja izdodama tikai pēc inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā  Būvniecības ieceres iesniegums
09.07.2015 Ražotnes pārbūves par akmeņogļu brikešu ražotni būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Anrī,kadastra Nr.80840080033  Izskatīts 10.07.2015.   Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
08.07.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Stērstes, Ropaži,kadastra Nr.8084 009 0608 10.07.2015./sēde 26, 1.&   Izdot būvatļauju  Iesniegums 13.07.2015
07.07.2015 Dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Krēķi, Kangari, kadastra Nr.80840150126 Izskatīts 10.07.2015.  Tiek izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
06.07.2015 Dzīvojmās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Čiekuru iela 27, Mucenieki,kadastra Nr.80840060102  08.07.2015./sēde 25, 2.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 09.07.2015
06.07.2015 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Čiekuru iela 28, Mucenieki, kadastra Nr.80840060128  08.07.2015./sēde 25, 3.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 09.07.2015
03.07.2015 Būvatļaujas pagarināšana saimniecības ēkas un šķūņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Zīriņi, Ropaži, kadastra Nr.80840090485  07.07.2015./sēde 24, 3.&  Izdot būvatļauju  Iesniegums 08.07.2015
02.07.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas rekonstrukcijai nekustamajā īpašumā Lejasdruvas, kadastra Nr.8084 018 0327  07.07.2015./sēde 24, 2.&  Izdot būvatļauju  Iesniegums  13.07.2015
02.07.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Freimaņi, kadastra Nr.80840160067   08.07.2015./sēde 25, 4.& Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 09.07.2015
02.07.2015 Saimniecības ēkas būvniecība nekustamajā īpašumā Vecmauriņi, Kangari, kadastra Nr.80840090388 07.07.2015./sēde 24, 7.&    Akceptēt Paskaidrojuma raksts 
02.07.2015 Rūpnieciskās ražošanasēkas vienkāršotā renovācija nekustamajā īpašumā Silakroga miesnieks, Silakrogs, kadastra Nr.80840070049  Izskatīts 06.07.2015.  Tiek izsniegts labojumiem   Apliecinājuma karte 
30.06.2015 Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte nekustamajam īpašumam Vidzemes prospekts 10,Zaķumuiža, kadastra Nr.8084008 0241  08.07.2015./sēde 25, 1.&   07.07.2015. pievienots būvprojekta vadītāja apliecinājums par projekta atbilstību normatīvajiem aktiem  Akceptēt Apliecinājuma karte 
29.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas, garāžas, pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Gadalaiki, Zaķumuiža,kadastra Nr.8084 008 0532  07.07.2015./sēde 24, 1.&   Izdot būvatļauju  Iesniegums 22.07.2015
29.06.2015  Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Ropaži" I korpusa pagrabstāva ailu izbūve nekustamā īpašuma Pilskalni 3.zemes vienība, Ropaži, kadastra Nr.8084 0090254  Izskatīts 10.07.2015. Tiek izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts 
29.06.2015 Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Ropaži" vienkāršotā atjaunošana nekustamā īpašuma Pilskalni 3.zemes vienība, Ropaži,kadastra Nr.8084 009 0254 Izskatīts 10.07.2015. Tiek izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
29.06.2015 Pirts un šķūņa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Virzas, kadastra Nr.80840050029   07.07.2015./sēde 24, 6.& Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 09.07.2015
25.06.2015 Šķūņa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Žeiri, kadastra Nr.80840030011 07.07.2015./sēde 24, 5.&   Akceptēt  Paskaidrojuma raksts
25.06.2015 Dzīvojamās mājas elektroapgāde nekustamajā īpašumā Valdas, Ropaži, kadastra Nr.80840090261 07.07.2015./sēde 24, 4.&   Akceptēt  Paskaidrojuma raksts
17.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Miķelīši, Ropaži, kadastra Nr.808400090044 18.06.2015./sēde 22, 1.& Izdot būvatļauju   Iesniegums  18.06.2015
15.06.2015 Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Atmatas, Ropaži,kadastra Nr.80840090621  18.06.2015./sēde 22, 5.& Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.06.2015.   Paskaidrojuma raksts 
15.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas rekonstrukcijai nekustamajā īpašumā Bajāri 225, Bajāri, kadastra Nr.80840180135 18.06.2015./sēde 22, 2.& Izdot būvatļauju   Iesniegums 18.06.2015
11.06.2015 Lapenes un dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Karaliste, Bajāri, kadastra Nr.80840180796 18.06.2015./sēde 22, 4.&  Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 18.06.2015
08.06.2015 Ropažu baznīcas pārbūve nekustamā īpašuma Pilskalni1.zemes vienība, Ropaži,kadastra Nr.80840090286 Izskatīts 06.07.2015.  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
08.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un šķūņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Dāvidi, kadastra Nr.80840120022 11.06.2015./sēde 21, 1.&  Izdot būvatļauju  Iesniegums 29.06.2015
08.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Vakarāji, Gaidas, kadastra Nr.80840130360  08.06.2015./sēde 20, 3.& Izdot būvatļauju  Iesniegums 11.06.2015
08.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Zemenes, Bajāri,kadastra Nr.8084140039  08.06.2015./sēde 20, 4.& Izdot būvatļauju     Iesniegums  15.06.2015
05.06.2015 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība nekustamajā īpašumā Vecskujnieku iela 3,Kākciems, kadastra Nr.80840180614 18.06.2015./sēde 22, 3.& Izdot būvatļauju   Būvniecības ieceres iesniegums 18.06.2015
05.06.2015 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Laukmalas, Ropaži, kadastra Nr.80840090579  19.06.2015./sēde 23, 1.& Izdot būvatļauju   Būvniecības ieceres iesniegums 19.06.2015
05.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Bondari, kadastra Nr.80840090298  08.06.2015./sēde 20, 1.& Izdot būvatļauju Iesniegums 08.06.2015
05.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Pārupes 115,Ropaži, kadastra Nr.80840090214  08.06.2015./sēde 20, 2.&   Izdot būvatļauju   Iesniegums  09.06.2015
04.06.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Imantas, Kangari,kadastra Nr.80840150098 04.06.2015./sēde 19, 3.&   Izdot būvatļauju Iesniegums 15.06.2015
03.06.2015 Daudzdzīvokļu dzīvojamās vienkāršotā fasādes atjaunošana nekustamajā īpašumā Priedes 5, Silakrogs, kadastra Nr.80849000884  04.06.2015./sēde 19, 3.&   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.06.2015.     Apliecinājuma karte
02.06.2015 Būvatļauajs pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Gaišzeme, kadastra Nr.80840100226 02.06.2015./sēde 18, 2.&   Izdot būvatļauju Iesniegums 08.06.2015
01.06.2015 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts pārbūve nekustamajā īpašumā Vēsmiņas, kadastra Nr.80840160058  04.06.2015./sēde 19, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  10.06.2015
01.06.2015 Vasaras māja un pirts nekustamajā īpašumā Kalna iela 20, Zaķumuiža, kadastra Nr.80840080554 Izskatīts 10.07.2015.   Notiek izvērtēšana  Tiek izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums 
29.05.2015 Gaļas pārstrādes uzņēmuma būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Rio, Kangari, kadastra Nr.80840150017   Izskatīts 17.06.2015. Nav pievienoti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti Būvniecības ieceres iesniegums
29.05.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Sīgas, Zaķumuiža, kadastra Nr.80840080092  02.06.2015./sēde 18, 1.&  Izdot būvatļauju     02.06.2015
27.05.2015 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana nekustamajā īpašumā Priedes 5, Silakrogs, kadastraNr.80849000884    Izsniegts labojumiem Apliecinājuma karte
25.05.2015 Dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana nekustamajā īpašumā Sauleskalns, Zaķumuiža, kadastra Nr.80840080109 27.05.2015./sēde 17, 8.& Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.05.2015.    Paskaidrojuma raksts
25.05.2015 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecība nekustamajā īpašumā Ūsiņi, Ropaži,kadastra Nr.80840090478   Notiek izvērtēšana Izskatīts, tiek izsniegts labojumiem  Būvniecības ieceres iesniegums 
22.05.2015 Pirts un palīgēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Spriņģi-2, Tumšupe,kadastra Nr.80840050022  27.05.2015./sēde 17, 4.& Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.05.2015.   Paskaidrojuma raksts 
21.05.2015 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Siseņi, Ropažu novadā, kadastra Nr.80840170093  27.05.2015./sēde 17, 3.&   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.05.2015. Būvniecības ieceres iesniegums
21.05.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Celtnieki, Kangari, kadastra Nr.80840150104 27.05.2015./sēde 17, 2.& Izdot būvatļauju  Iesniegums 04.06.2015
14.05.2015 Rūpnieciskās ražošanas ēkas vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas nekustamajā īpašumā Silakroga miesnieks, Silakrogs, kadastra Nr.80840070049  27.05.2015./sēde 17, 7.&  Atteikt akceptēt būvniecības ieceri  Apliecinājuma karte
13.05.2015 Nožogojuma izbūve nekustamajā īpašumā Tīkliņi, Gaidas, kadastra Nr.80840130111 27.05.2015./sēde 17, 6.& Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.05.2015. Paskaidrojuma raksts
13.05.2015 Meža ceļa Endzeliņi-Dukas būvniecība  27.05.2015./sēde 17, 9.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 19.06.2015
11.05.2015 Dzīvokļa atjaunošanas ieceri nekustamajā īpašumā Priedes 2-55, kadastra apzīmējums 80840070053001056 08.05.2015./sēde 15, 1.&   Akceptēt ieceri Paskaidrojuma raksts
11.05.2015 Šķūņa jaunbūve nekustamajā īpašumā Vecceliņi, kadastra Nr.80840160049  27.05.2015./sēde 17, 5.& Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.05.2015. Paskaidrojuma raksts
11.05.2015 Ārējās elektroapgādes jaunbūve nekustamajā īpašumā Brinkmaņi, kadastra Nr.8040140045 27.05.2015./sēde 17, 10.& Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.05.2015. Paskaidrojuma raksts
11.05.2015 Dārza mājas pārbūve nekustamajā īpašumā Jugla 4, Podkājas, kadastra Nr.80840040422   Notiek izvērtēšana Tiek izsniegts papildinājumiem  Būvniecības ieceres iesniegums
11.05.2015 Dzīvojamās ēkas pārbūve nekustamajā īpašumā Jaunstrazdi, Kākciems, kadastra Nr.80840180405 27.05.2015./sēde 17, 1.&  Izdot būvatļauju    Būvniecības ieceres iesniegums 04.06.2015
07.05.2015 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Vizbuļi, Tumšupe, kadastra Nr.80840050065  08.05.2015./sēde 14, 1.& Akceptēt ieceri Paskaidrojuma raksts
30.04.2015 Dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Ozolkalna iela 4, Zaķumuiža,kadastra Nr.80840080622  22.05.2015./sēde 16, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 25.05.2015
28.04.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Sienāži, kadastra Nr.80840110028 29.04.2015./sēde 12, 5.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 30.04.2015
27.04.2015 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Vecskujnieku iela 5,Kākciems, kadastra Nr.80840180771  29.04.2015./sēde 12, 7.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 29.04.2015
24.04.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Čiekuru iela 26, Mucenieki, kadastra Nr.8084006126   29.04.2015./sēde 12, 1.& Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 30.04.2015
24.04.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Lāču iela 36, Mucenieki, kadastra Nr.8084006152 29.04.2015./sēde 12, 3.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 30.04.2015
24.04.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Lāču iela 34, Mucenieki, kadastra Nr.80840060151  29.04.2015./sēde 12, 2.&  Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums  30.04.2015
24.04.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Lāču iela 38, Mucenieki, kadastra Nr.80840060136 29.04.2015./sēde 12, 4.&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 30.04.2015
20.04.2015 Vasaras mājas un pirts būvniecība nekustamajā īpašumā Kalna iela 20,Zaķumuiža, kadastra Nr.80840080579  Izskatīts 29.04.2015. Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums 
20.04.2015 Vienģimenes dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā Ķiršuparks, Jaunbagumi,kadastra Nr.80840080039 29.04.2015./sēde 12, 6.&  Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 29.04.2015
16.04.2015 Auto tehniskās apkopes ēkas optiskais pieslēgums Viesuļi1, Mucenieki, kadastra Nr.80840060031 23.04.2015./sēde 11, 6.&   Akceptēt ieceri Paskaidrojuma raksts
16.04.2015  Savrupmājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Vecsilāji, Gaidas, kadastraNr.80840130350 23.04.2015./sēde 11, 5.&     03.11.2015./sēde 38, 7.&  Izdot būvatļauju  Atcelt būvatļauju  Iesniegums 27.04.2015
14.04.2015 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Vecsilāji, kadastra Nr.80840130135 16.04.2015./sēde 10, 3.&  Akceptēt ieceri    Paskaidrojuma raksts
13.04.2015 Saimniecības šķūņa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Sauleskalns, Zaķumuiža, kadastra Nr.80840080109  29.04.2015./sēde 13, 1.& Notiek izvērtēšana  Izdot būvatļauju      Iesniegums  29.04.2015
13.04.2015 Būvatļaujas pārreģistrēšana dzīvojamās mājas un šķūņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Blāzmas, Bajārkrogs, kadastra Nr.80840140018 16.04.2015./sēde 10, 2.&   Izsniegt būvatļauju  Iesniegums  29.04.2015
09.04.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Kalna iela 12, Zaķumuiža, kadastra Nr.80840080121  16.04.2015./sēde 10, 1.& Izsniegt būvatļauju Iesniegums  20.04.2015
09.04.2015 Savrupmājas janbūve nekustamajā īpašumā Bērzmaļi, Ūlupji, kadastra Nr.80840120095   23.04.2015./sēde 11, 3.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 27.04.2015
08.04.2015 Saimniecības ēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā Vizbuļi, Tumšupe, kadastra Nr.80840050065  23.04.2015./sēde 11, 1.&     Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  27.04.2015
07.04.2015 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība nekustamajā īpašumā Ūsiņi, Ropaži,kadastra Nr.80840090478 23.04.2015./sēde 11, 7.&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  23.04.2015
02.04.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkasbūvdarbiem nekustamajā īpašumā Kalnasālījumi,kadastra Nr.80840150028  09.04.2015./sēde 7, 4.& Izsniegt būvatļauju    Iesniegums 13.04.2015
31.03.2015 Saimniecības ēkas būvniecība nekustamajā īpašumā Dīķīši, Kākciems, kadastra Nr.80840180426 23.04.2015./sēde 11, 4.& Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 23.04.2015
30.03.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā Valdnieki,Zaķumuiža, kadastra Nr.80840080117  09.04.2015./sēde 7, 2.& Izsniegt būvatļauju Iesniegums  10.04.2015
30.03.2015 Dīķa ierīkošana nekustamajā īpašumā Mežtuibas, Villasmuiža,kadastra Nr.80840100172 Izskatīts 15.04.2015. Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
30.03.2015 Dīķa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Budēļi, kadastra Nr.80840080047  Izskatīts 15.04.2015.   Izsniegts labojumiem  Paskaidrojuma raksts
30.03.2015 Saimniecības ēkas jaunbūve un siltumnīcas novietošana nekustamajā īpašumā Rotkaļi, kadastra Nr.80840020043  15.04.2015./sēde 9, 2.& Akceptēt ieceri  Paskaidrojuma raksts
30.03.2015 Būvatļaujas pagarināšana dārza mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Jugla78, Podkājas, kadastra Nr.80840040043 09.04.2015./sēde 7, 3.& Izsniegt būvatļauju    Iesniegums  14.04.2015
26.03.2015 Dzīvojamās mājas,saimniecības ēkas un pirts pārbūve nekustamajā īpašumā Vēsmiņas,kadastra Nr.80840160058  Izskatīts 15.04.2015. Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
23.03.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Juglas iela 11,Podkājas, kadastra Nr.80840040679   09.04.2015./sēde 7, 1.& Izsniegt būvatļauju   16.04.2015
20.03.2015 Būvatļaujas pagarināšana nekustamajā īpašumā "Aigari", Podkājas, kadastra Nr.80840040551  23.03.2015./sēde 6, 4.& Izsniegt būvatļauju  Iesniegums 27.03.2015
20.03.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā "Vectiekani"    23.03.2015./sēde 6, 5.& Izsniegt būvatļauju  Iesniegums 09.04.2015
19.03.2015 Dārza mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Zaķumuiža 41, Gaidas, kadastra Nr.80840130088 15.04.2015./sēde 9, 1.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.04.2015
17.03.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā "Reinrozes",Kākciems, kadastra Nr.80840180014  23.03.2015./sēde 6, 3.& Izsniegt būvatļauju   Iesniegums 01.04.2015
17.03.2015 Teritorijas paaugstināšanaun dabīgās vides atjaunošana nekustamajā īpašumā "Jaunskanuļi",Ūlupji, kadastra Nr.80840120036 Izskatīts 15.04.2015.  Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
12.03.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā Mincīši, Gaidas, kadastra Nr.80840130358  16.03.2015./sēde Nr.5 ,2.& Izsniegt būvatļauju   Iesniegums 18.03.2015
12.03.2015 Dzīvojamās mājas ,saimniecības ēkas, pirts jaunbūve nekustamajā īpašumā Ūsiņi, Ropaži,kadastra Nr.80840090478  Izskatīts 16.03.2015. Izsniegts labojumiem  Būvniecības ieceres iesniegums
12.03.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā "Kaupēni", kadastra Nr.80840080081 16.03.2015./sēde Nr.5 ,1.& Izsniegt būvatļauju  Iesniegums 26.03.2015
11.03.2015  Dzīvojamās mājas pārbūve nekustamajā īpašumā Saules iela 3, Zaķumuiža, kadastra Nr.80840080309 16.03.2015./sēde Nr.5 ,4.&   Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  17.03.2015
10.03.2015 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā "Kārļi", kadastra Nr.80840020071 23.03.2015./sēde 6, 1.& Akceptēts Paskaidrojuma raksts
03.03.2015 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā "Kārļi", kadastra Nr.80840020071  Izskatīts 05.03.2015. Izsniegts labojumiem  Paskaidrojuma raksts 
02.03.2015 Būvatļaujas pārreģistrēšana dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā "Bukši",kadastra Nr.80840180009 pirts būvniecībai nekustamajā īpašumā "Bukši",kadastra Nr.80840180009  16.03.2015./sēde Nr.5 ,3.& Izskatīts 03.03.2015. Pēc īpašuma apliecinošu dokumentu iesniegšanas, izskatīt atkārtoti Izsniegt būvatļauju Iesniegums  17.03.2015
27.02.2015 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija nekustamajā īpašumā "Dvēriņi",kadastra Nr.80840110024    Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  05.03.2015
26.02.2015 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Tumšupes ciemā Izskatīts 05.03.2015. 13.04.2015./sēde 7, 1.&  Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums 14.04.2015
26.02.2015 Dzīvokļa pārbūve bezlietošanas veida maiņas nekustamajā īpašumā"Priedes" 4-35,Silakrogs, telpu grupas kadastra apzīmējums 80840070054001035  05.03.2015./sēde 2, 5.& Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.03.2015. Apliecinājuma karte
26.02.2015 Grāvja pārtīrīšana un caurtejas izbūve nekustamajā īpašumā "Nāgelkrogs", kadastra Nr.80840030004,"Nāgelpļavas", kadastra Nr.80840030002,"Nāgellauki", kadastra Nr.80840030053  05.03.2015./sēde 2, 3.& Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.03.2015. Paskaidrojuma raksts
25.02.2015 Ārējā elektroapgāde nekustamajam īpašumam "Vecsilāji",kadastra Nr.80840130345   Izskatīts 05.03.2015. Tiek izsniegts labojumiem  Paskaidrojuma raksts 
23.02.2015 Saimniecības ēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā "Ceļabērzi",Kākciems, kadastra Nr.80840180640 05.03.2015./sēde 4, 7.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 12.03.2015
23.02.2015 Ārējā elektroapgāde"Brīves", Kangari,kadastra Nr.80840090242 05.03.2015./sēde 2, 4.&   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.03.2015. Būvniecības ieceres iesniegums
19.02.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Zvaigznīšu iela 6/8,kadastra Nr.80840020131;80840020138 Rotkaļi   05.03.2015./sēde 4, 6.& Izdot būvatļauju   Būvniecības ieceres iesniegums 09.03.2015
19.02.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā Laukmalas, kadastra Nr.80840090579  Izskatīts 16.03.2015. Notiek izvērtēšana Izsniegts labojumiem  Būvniecības ieceres iesniegums
19.02.2015 Dzīvojamās mājas jaunbūve nekustamajā īpašumā "Mežnoras",kadastra Nr.80840090559 Izskatīts 15.04.2015.  23.04.2015./sēde 11, 2.&   Notiek izvērtēšana  Izsniegts labojumiem Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  24.04.2015
19.02.2015 Būvatļaujas pagarināšana vasaras mājas jaunbūve" Jaunbaloži" Rotkaļi, kadastra Nr.80840020119     05.03.2015./sēde Nr.4 ,1.&  Izsniegt būvatļauju Iesniegums 09.03.2015
06.02.2015 Būvatļaujas pagarināšana dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā Birznieki, kadastra Nr.80840090069  06.02.2015./sēde 3, 1.& Izdot būvatļauju   06.02.2015
03.02.2015 Dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde Kalna iela7,kadastra Nr.80840080431, Kalna iela 10, kadastra Nr.80840080547, Zaķumuižas ciemā  06.02.2015./3, 3.&   Akceptēt Paskaidrojuma raksts
30.01.2015 Būvatļaujas pagarināšana Cīrulītes, kadastra Nr.8084010 0010 06.02.2015./sēde 3, 2.& Izdot būvatļauju  Iesniegums 06.02.2015
29.01.2015 Zaķumuižas kluba ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Parka iela 6,Zaķumuiža, kadastra Nr.8084008 0563      Apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi 03.02.2015
27.01.2015 Dzīvojamās mājas un garāžas jaunbūve nekustamajā īpašumā Priedulāji, kadastra Nr.8084012 0106 27.01.2015./sēde Nr.2 ,4.&    Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  02.02.2015
22.01.2015 Ārējā elektroapgāde Stadiona iela 3, Ropažu ciemā, kadastra Nr.80840090337  27.01.2015./sēde Nr.2 ,1.&  Akceptēt Paskaidrojuma raksts 
22.01.2015 Uzlabotas kvalitātes zālāju laukumu būvniecība"Pagastmāja",Ropaži, Ropažu novads 27.01.2015./sēde Nr.2 ,2.&    Akceptēt Paskaidrojuma raksts 
22.01.2015 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve Jaunpurgaiļi, kadastra Nr.80840050077   27.01.2015./sēde Nr.2 ,3.& Izsniegt būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 28.01.2015
15.01.2015 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūve īpašumos Ceļš Intēni -Ropaži, Buciņi,Mežmauriņi, Mauriņi,Ķēdītes, Rāmīši, Rasas, Krēķi, Kangaru ciemā, zemesvienību kadastra apzīmējums80840090386, 80840090673,80840090390, 80840090155,80840090153, 80840150128,80840150141, 80840150081,80840150126  20.01.2015./sēde Nr.1 ,2.&   Akceptēt Būvniecības ieceres iesniegums
14.01.2015 Dīķa un meliorācijas sistēmas rekonstrukcija Asari, kadastra Nr.80840180005 05.03.2015./sēde 4, 4.&   Izdot būvatļauju   Būvniecības ieceres iesniegums  16.03.2015
13.01.2015 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lejzemnieki,Ropaži, kadastra Nr.80840090265 20.01.2015./sēde Nr.1 ,3.&  Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  23.01.2015
12.01.2015 Jauns elektropieslēgums nekustamajam īpašumam"Spriņģi"2,Tumšupe, kadastra Nr.80840050022  20.01.2015./sēde Nr.1 ,2.&  Akceptēt Paskaidrojuma raksts 
08.01.2015 Ražošanas ceha rekonstrukcija Zivtiņas, Mucenieku ciemā 80840060070 Mucenieki, Mucenieku ciemā 80840060009  23.03.2015./sēde 6, 2.& Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums  30.03.2015
08.01.2015  Dzīvojamās mājas,saimniecības ēkas un pirts jaunbūve Skanuļi,Ūlupji 80840120074 20.01.2015./sēde Nr.1 ,4.& Izsniegt būvatļauju   Būvniecības ieceres iesniegums 23.01.2015
08.01.2015  Dzīvojamās mājas jaunbūve Lāču iela 9, Mucenieki,kadastra Nr.80840060202  20.01.2015./sēde Nr.1 ,7.&   Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 23.01.2015
08.01.2015 Dzīvojamās mājasjaunbūve Čiekuru iela 21,Mucenieki 80840060192 20.01.2015./sēde Nr.1 ,8.& Izsniegt būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 23.01.2015
08.01.2015 Dzīvojamās mājasjaunbūve Čiekuru iela 23,Mucenieki 80840060193  20.01.2015./sēde Nr.1 ,6.& Izsniegt būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums  23.01.2015
06.01.2015 Būvatļaujas pagarināšana viesu māja "Lielozoli", Augšciems  20.01.2015./sēde Nr.1 ,9.&  Izsniegt būvatļauju  Iesniegums  04.02.2015
Datora versija