2014. gads

Iesnieguma datums Objekts, adrese / Ciems Sēdes datums / protokola Nr. Rezultāts Iesnieguma tips Stājas spēkā
22.12.2014  Saimniecības ēkas jaunbūve Mežvīteņi 1.zemes vienība, adrese Saules iela 40, Zaķumuiža   22.12.2014./sēde Nr.50, 5.&    Izdot būvatļauju   Būvniecības ieceres iesniegums 28.01.2015
18.12.2014  Dīķa ar virsmas laukumu līdz 0.5ha būvniecība  Gliemeži   22.12.2014./sēde Nr.50, 1.&  Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.12.2014.  Paskaidrojuma raksts
16.12.2014  Dienvidu ielas izbūve    22.12.2014./sēde Nr.50, 4.&  Izdot būvatļauju   Būvniecības ieceres iesniegums  30.12.2015
16.12.2014 Dzīvojamā māja un dīķis Karaliste   22.12.2014./sēde Nr.50, 3.&   Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums 30.12.2015
11.12.2014 Noliktavas rekonstrukcija. Ēkas daļas demontāža Sauleskalni, Zaķumuiža   22.12.2014./sēde Nr.50, 2.&  Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.12.2014. Paskaidrojuma raksts
10.12.2014  Zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve Liesmiņas, Kākciems   12.12.2014./sēde Nr.49, 3.&   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.12.2014.  Būvniecības ieceres iesniegums
10.12.2014  Gāzes inženiertīklu izbūve Saules iela 4, Zaķumuiža   12.12.2014./sēde Nr.49, 5.&   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.12.2014. Apliecinājuma karte 
09.12.2014 Dīķa ar virsmas laukumu līdz 0.5ha būvniecība  Vizbuļi    12.12.2014./sēde Nr.49, 4.&  Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.12.2014. Paskaidrojuma raksts 
09.12.2014 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā nekustamajos īpašumos „Ropažu pagasta pašvaldība”, „Silakrogs”   12.12.2014./sēde Nr.49, 2.&   Izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.12.2014
09.12.2014 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā nekustamajos īpašumos „Attīrīšanas iekārtas”, „Ropažu novada pašvaldība”, „Ropažu vidusskola”, „Ropažu ciema teritorija”   12.12.2014./sēde Nr.49, 1.&   Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums  16.12.2014
04.12.2014  Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā   08.12.2014./sēde Nr.47, 2.&  Izdot būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums  11.12.2014
02.12.2014 Būvniecības ieceres iesniegums dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kārlīši      Iesniedzējs atsauca iesniegumu   Būvniecības ieceres iesniegums
01.12.2014  Dzīvojamā māja un zirgu stallis Brīves, Kangari    08.12.2014./sēde Nr.47, 1.& 10.12.2014./sēde Nr.48, 1.&   27.01.2015./ sēde Nr.2, 5.&  Nepieciešama publiska apspriešana Nodot būvniecības ieceri publiskai apspriešanai  Izdot būvatļauju    Būvniecības ieceres iesniegums 04.02.2015
01.12.2014 Saimniecības ēka Mazigļumi  23.03.2015./sēde 6, 3.&  Izsniegt būvatļauju  Būvniecības ieceres iesniegums
27.11.2014 Zemsprieguma kabeļu līnija Ārnes, Ūsiņi, Lotes, Ropažu ciemā  08.12.2014./sēde Nr.47, 3.&   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.12.2014.  Būvniecības ieceres iesniegums
27.11.2014 Zemsprieguma kabeļu līnija Lauski, Nāgelkrogs  08.12.2014./sēde Nr.47, 4.&   Atteikt akceptēt būvniecības ieceri  Būvniecības ieceres iesniegums
24.11.2014 Stacionārā ātruma radara Ropažu novadā, autoceļš A4 7.4km pie krustojuma ar Mucenieku pievadceļu elektroapgādes pieslēgums    27.11.2014./sēde Nr.46, 2.&   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.11.2014.  Būvniecības iesniegums
19.11.2014  Svaru novietnes piesaiste „Dolomīta karjerā Jaundutkas”, īpašumā Auniņi  08.12.2014./sēde Nr.47, 5.&    Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.12.2014.  Paskaidrojuma raksts
13.11.2014  Piebraucamā ceļa, ūdensvada un kanalizācijas Ozolkalni, Zakumuiža   27.11.2014./sēde Nr.46, 1.&  Izdot būvatļauju   Būvniecības iesniegums 12.12.2014
10.11.2014   Z-1414-3, 4, 5 pārbūve Lielkangaru ciemā   11.11.2014./sēde Nr.45, 4.&  Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.11.2014.  Paskaidrojuma raksts 
06.11.2014 Pēcuzskaites kabeļu līnijas izbūve Mežtuibas   11.11.2014./sēde Nr.45, 3.&   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.11.2014. Būvniecības iesniegums
05.11.2014 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas elektroapgāde, 20kV GVL A-47 pārbūve par KL A-475 un 20kV pārvietošana Ozolkalni, Zaķumuiža   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.11.2014. Paskaidrojuma raksts
05.11.2014 Gāzesvada pārbūve Centra iela 4, Ropaži     Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 10.11.2014. Būvniecības iesniegums
04.11.2014 Paskaidrojuma raksts dzīvojamās mājas elektroapgāde Kovārņi, Kangari   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.11.2014. Paskaidrojuma raksts
04.11.2014 Pašvaldības ceļa Rājumi – Vāverliepas pārbūve   11.11.2014./sēde Nr.45, 2.&   Izdot būvatļauju Būvniecības iesniegums 27.11.2014
03.11.2014  Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Kalna iela 7, Zaķumuiža   11.11.2014./sēde Nr.45, 1.&   Izdot būvatļauju  Būvniecības iesniegums 01.12.2014
27.10.2014  Gāzesvada pārbūve Centra iela 4, Ropaži   Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.10.2014. Paskaidrojuma raksts
24.10.2014   Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas elektroapgāde, 20kV GVL A-47 pārbūve par KL A-475 un 20kV pārvietošana Ozolkalni, Zaķumuiža   Jāiesniedz dokumenti atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem  Būvatļauja
23.10.2014  Dzīvojamā māja un zirgu stallis Brīves, Kangari    Izskatīts/ izsniegts labojumiem  Būvniecības iesniegums
22.10.2014   Pašvaldības autoceļa Rājumi – Vāverliepas rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Dutkas līdz dzelzceļa uzbērumam    Jāiesniedz dokumenti atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem  Paskaidrojuma raksts
20.10.2014  Dārza māja, saimniecības ēka un siltumnīca Tumšupe 59, Podkājas   20.01.2015./sēde Nr.1, 5.&   Izsniegt būvatļauju    Būvniecības iesniegums  11.02.2015
16.10.2014  Ražošanas ceha rekonstrukcija Zivtiņas, Mucenieki    Izskatīts/ izsniegts labojumiem  Paskaidrojuma raksts
Datora versija