2020. gads

Saistošie noteikumi Nr.7/2020 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
.pdf
05.05.2021
Saistošie noteikumi Nr.10/2020 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
.pdf
05.05.2021
Saistošie noteikumi Nr.13/2020 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
.pdf
05.05.2021
Saistošie noteikumi Nr.15/2020 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
.pdf
05.05.2021
Saistošie noteikumi Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
.pdf
04.02.2020
Datora versija