2015. gads

Paskaidrojuma raksts par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu" (apstiprināti 23.02.2015. domes sēdē)
.xls
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.8 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu" (apstiprināti 27.05.2015)
.xls
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.13 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu" (apstiprināti 23.09.2015. domes sēdē)
.xls
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.15 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu" (apstiprināti 7.10.2015. domes sēdē)
.xls
13.02.2016
Datora versija