2014. gads

Paskaidrojuma raksts par Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu"
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu" (apstiprināti 29.01.2014. domes sēdē)
.xls
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.3 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu" (apstiprināti 25.06.2014)
.xls
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.5 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu" (apstiprināti 24.09.2014)
.xls
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.10 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu" (apstiprināti 17.12.2014. domes sēdē)
.xls
13.02.2016
Datora versija