2013. gads

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu"
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu" (apstiprināti 30.01.2013. domes sēdē)
.xls
13.02.2016
Datora versija