2012. gads

Paskaidrojuma raksts par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.2 "Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžets" (apstiprināti 25.01.2012)
.xls
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.8 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu" (apstiprināti 27.06.2012. domes sēdē)
.xls
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.13 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu" (apstiprināti 24.10.2012. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.19 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu" (apstiprināti 19.12.2012. domes sēdē)
.xls
13.02.2016
Datora versija