2010. gads

Saistošie noteikumi Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2010. gada budžetu" (apstiprināti 27.01.2010. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.10 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 2010. gada 27. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2010. gada budžetu" (apstiprināti 26.05.2010)
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.21 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 2010. gada 27. janvārī pieņemtajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības 2010. gada budžetu" (apstiprināti 29.09.2010. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.23 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 2010. gada 27. janvārī pieņemtajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības 2010. gada budžetu" (apstiprināti 27.10.2010. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr.32 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2010. gada budžetu" (apstiprināti 22.12.2010. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Datora versija