Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora Latvijā informācija par gāzes pārvadu

Informācija par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās
.pdf
04.01.2019
Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
.pdf
04.01.2019
Datora versija