Uzsākti dzīvojamās mājas “Priedes 2” energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

29.04.2019
Uzsākti dzīvojamās mājas “Priedes 2” energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
Dzīvokļu īpašnieki “Priedes 2”, Silakrogā, Ropažu novadā ir teikuši JĀ Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesistei savas mājas energoefektivitātes paaugstināšanai (AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” administrētās atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ).

Š.g. 2.aprīlī būvdarbi uzsākti dzīvojamā mājā “Priedes 2”.

Ēkām tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma atjaunošana, balkonu atjaunošana, elektroinstalācijas sakārtošana ēkas pagrabā un zibensaizsardzības ierīkošana.

Projekta īstenošanai ir piesaistīts Attīstības un finanšu institūcijas ALTUM līdzfinansējums 50 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Šie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās siltumenerģijas ietaupījumu mājā “Priedes 2” 63,55 kWh/m2 gadā.

 

Būvuzņēmējs: SIA “BūvKORE”

Būvuzraugs: SIA “Būvuzņēmums NR”

Autoruzraugs: SIA “ER.Arch”

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Vadošā iestāde: AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum"

Projekta kopējās izmaksas: EUR ar PVN 667 789,99

Granta summa: EUR ar PVN 333 266,59

Datora versija