Tiek veikti valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbi

22.04.2020
Tiek veikti valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbi
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka 2020. gada pavasarī - martā un aprīlī aģentūras darbinieki veic valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus atsevišķos Pierīgas novados, to skaitā - Ropažu novada teritorijā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

1.                  Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.

2.                  Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.

3.                  Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.

4.                  Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,

5.                  5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.

6.                  Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

7.                  Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.

8.                  Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.

9.                  Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

 

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir atrodama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kas pieejama adresēs http://geodezija.lgia.gov.lv, http://gpis.lgia.gov.lv/  vai LĢIA pakalpojumu mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/ sadaļā Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un  http://map.lgia.gov.lv

Datora versija