Skolas absolventu salidojums Kākciemā

14.06.2019
Skolas absolventu salidojums Kākciemā
TĀ MĒS PĀRNĀKAM, KĀ STĀRĶI NĀK MĀJĀS, PA TO PAŠU CEĻU, PA KURU PROJĀM GĀJĀM.

 

8. jūnijā rītā Kākciemā,  Dienas centra apkaimē valdīja īpaša atmosfēra. No pļavā lasītiem ziediem veidots skolas zvans,  no meža vestas meijas, parkā klāti galdi,  bet no šķūnīšiem un pagalmiem vesti koka soli. Jautāsiet kādēļ…?

Kākciems gaidīja īpašus ciemiņus - cilvēkus, kas savas skolas gaitas sen kā beiguši Kākciema skolā.  Uz Kākciema skolas salidojumu sabrauca ļaudis no dažādām Latvijas malām - Salacgrīvas, Rīgas, Aizputes, Ogres, Jelgavas novada, Suntažiem, Jēkabpils: kopā satikās 45 Kākciema skolas absolventi. Kākciema salidojums saveda Dienas centrā  skolnieci, kas mācījusies vēl pie Otomāra Oškalna un Kāckiema skolas pēdējo gadu pastāvēšanas absolventus.  Klātesošie  atgriezās tālajās bērnības atmiņās, piedalījās mācību stundās - atceroties glītrakstīšanas trikus un uzklausīja zināmus, bet mazliet piemirstus vēstures faktus.  Lai arī pasākums notika Dienas centrā “Kākciems,” visi kopā devās apskatīt un apciemot Savu skolu. Tās tuvumā absolventus pārņēma īpašas sajūtas - bija tik patīkami aizceļot atpakaļ bērnībā, kad zāle  zaļāka, mākoņi lielāki un laiks tik ātri neskrēja. Kad skola bija samīļota, visi kopā iestādīja Kākciema parkā kļavu - par atmiņu sev,  skolotājiem un tiem, kuru vairs nav.  Pēc labi pastrādātas dienas, sekoja kopīgas pusdienas un atmiņu stāsti, kas vēl ilgas stundas turēja kopā bijušos skolēnus:

Daži mirkļi, ko atcerējās: - slidošana ziemā starpbrīžos uz upītes; jaukā, mazā skola ar patīkamo gaisotni; braucieni uz Dziesmu svētkiem, konkursu “Ko tu proti”; iespēja iet uz mājām kopā ar skolotāju; jaukie skolas sarīkojumi; ekskursijas, baleta apmeklējumi; launaga maizīte ar kausēto sieru; gardās pusdienas; skola palikusi atmiņā kā mīļa ģimene.

Pasākums bija sirsnīgs,  absolventi atvadoties teica PALDIES, un vai var būt kas labāks par sirsnību acīs, ko redzi no cilvēkiem, kurus satiec pirmo reizi?  Tas viss nebūtu, ja nebūtu fantastisko Kākciema iedzīvotāju un viņu draugu.

Vissirsnīgākais paldies pasākuma organizēšanas grupai – Marijai Cinītei, Vijai Landratovai, Anitai Švikai, Annai Ribai, Zentai Ruskulei.  Paldies Irēnai Krotei par sarūpēto koku.

Paldies Jurim Bērziņam, kurš nodrošināja solus norises vietās, Kukuļu ģimenei, kas sagaidīja skolas pagalmā, Pēterim Cinītim, kas gādāja meijas telpu noformēšanai. Pasākumu vadītājai Aijai Kukulei, Velgai Rotbergai-Bleijai, Indrai Ķeķei. Ar muzikāliem sveicieniem iepriecināja Enia Ūdre, Artis Cinītis. Paldies Sarmītei Zundei par muzikālo pavadījumu. Bet to visu kopā saturēja Māra Priede - paldies Jums.

 Daiga Jokste,

Ropažu novada pašvaldības Dienas centru vadītāja

 

Datora versija