Sarunas par grāmatām!

13.06.2019
Sarunas par grāmatām!
Mēdz teikt, ka laiks skrien vēja spārniem, un tā tiešām ir! Pa visam nemanot, ir aizskrējusi jau piektā sezona kopā ar kultūras žurnālisti, īstenu literatūras cienītāju un pazinēju Liegu Piešiņu.

Ik mēnesi, pie mums dienas centrā ‘’Silakrogs, ’’ ar jaunām grāmatām un autoru pērlēm Liega ir stāstījusi visiem kam grāmata ir ikdienas daļa. Sezonas noslēgumā dienas centrā Liega bija kopā ar īpašu viesi, tulkotāju un rakstnieku Roaldu Dobrovenski. Tas bija īpašs vakars, kas radīja pat mazliet mistēriskas domas un vīzijas.

Vēlamies pateikt milzīgu Paldies Liegai Piešiņai par mums veltīto laiku, par ārkārtīgi emocionāli paceltiem, jaukajiem vakariem.

Uz tikšanos rudenī!

Ropažu novada dienas centrs ,,Silakrogs’’

 

Paldies Annai Buiķei par pārdomām pēc tikšanos ar Roaldu Dobrovenski

un Liegu Piešiņu:

 

Saruna ar …

Saruna ir kā puķe. Ierieš pumpurus, izplaukst, zied un… Kādu skumdina, kādu iepriecina, kādu sarūgtina, kādu… Sarunu  puķe nekad nenozied. Saklausīts vārds, izlasīta grāmata iedēsta cilvēkā iekšējā dialoga dzīvotspēku. Domātprieks izaicina īsziņu īsdomas pasauli.

Ir 21. maija pievakare Silakroga Dienascentra literārajā klubiņā. Labvakar! Labais gariņš Līga Piešiņa saviem draugiem atvedusi viskuplāko domu ziedu.  Roalds Dobrovenskis. Un līdzi viņam ienāk Rainis, ienāk Musorgskis, ienāk … apbrīnojama domu pasaule.

„Katrai zemei un dzimtai tas ir nolemts: tikt vaļā no mēmuma. Tam vajadzīga atslēga. Te tā ir: vārds. Tas dzimis pirms mums un nomirs pēc mums: apgūsti, izproti, izsaki.” Šie vārdi akcentēti ievadā Dobrovenska grāmatai, plašam pētījumam, par Raini „Rainis un viņa brāļi.Viena dzejnieka septiņas dzīves”. Kā varavīksnei. Visas septiņas spektra krāsas viena cilvēka domu un sajūtu pasaulē. Raiņa un Dobrovenska un… Varbūt arī tavā?

Mūsu tikšanās stundās rakstnieks dāsni tās pludināja, gaišos toņos iekrāsodams arī skumjos un pat traģiskos brīžus, pierādīdams, ka īstām gara vērtībām    nav robežu ne laikā, ne telpā, ne nacionalitātē, ne izsniegtajos sertifikātos un valdošo partiju nostādnēs. Domu jūra…

Pēc kopsarunas pajautāju autoram, vai strādājot pie grāmatas par Raini,  bija sajūtams, kā varbūtējie gara, virsrealitātes spēki pačukst kaut ko priekšā, palabo, papildina. Rakstnieka atbilde pārsteidza: ”Jūs domājat zemapziņa? Nē. Es vienkārši pa īstam sarunājos ar Raini” Un nu atliek padomāt, cik dziļi mākslinieks spēj ieskatīties otra mākslinieka domu un sajūtu pasaulē. Bet varbūt tā ir saruna katram pašam ar sevi? Arī lasītājam.

 Anna Buiķe

Datora versija