Paziņojums par VPVB iesniegto autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Lielie Kangari” – novērtējuma ziņojumu

pirms 2 dienām
Paziņojums par VPVB  iesniegto autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā  33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Lielie Kangari” –  novērtējuma ziņojumu
2020. gada 15. septembrī ir sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Lielie Kangari” – novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija.

Novērtējums piemērots ar VPVB 2011.gada 12.augusta lēmumu Nr.3-n, nosacījumi tam izdoti 2015.gada 5.oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) (reģ. nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050, 67028169, lvceli@lvceli.lv).

Novērtējumu sagatavojusi AS “Ceļuprojekts” (www.celuprojekts.lv) sadarbībā ar SIA “Enviroprojekts” (www.enviro.lv).

Novērtējums ir pieejams ŠEIT.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir autoceļa P4 asfalta seguma izbūve ar vai bez trasējuma maiņas. Novērtējuma rezultātā tiek rekomendēts asfalta segums esošajā trasē bez trasējuma maiņas.

Datora versija