Paziņojums par atzinuma izsniegšanu ietekmes un vidi novērtējuma ziņojumam SIA “KAMINVEST” paredzētajai darbībai

pirms 2 dienām
Paziņojums par atzinuma izsniegšanu ietekmes un vidi novērtējuma ziņojumam SIA “KAMINVEST” paredzētajai darbībai
Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2021. gada 9. februārī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “KAMINVEST” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvei smilts un dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā, nekustamajā īpašumā “Lejasnoras” (kadastra Nr. 8084 017 0029).

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Ropažu novada pašvaldībā un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.

Datora versija