Pašvaldības policija putnu gripas profilakses ietvaros uzsāk saimniecību apsekošanu, kurās tiek turēti mājputni

16.03.2017
Pašvaldības policija putnu gripas profilakses ietvaros uzsāk saimniecību apsekošanu, kurās tiek turēti mājputni
Ropažu novada pašvaldības policija, atsaucoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta aicinājumu, sākusi veikt mājsaimniecību, kurās tiek turēti mājputni, apsekošanu, lai pārliecinātos, kā tiek ievēroti noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām un izskaidrotu šo noteikumu prasības un to ievērošanas nozīmi.

Pārtikas un veterinārais dienests aicinājis pašvaldības iesaistīties putnu gripas profilakses pasākumos, informējot sava novada iedzīvotājus par biodrošības nozīmi savas saimniecības un līdz ar to arī pagasta, novada pasargāšanā no putnu gripas.

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” ir noteikts, ka putnu gripas draudu visaktuālākajā periodā - no 2017. gada 2.marta līdz 2017. gada 31.maijam:

- visi mājputni, neatkarīgi no to skaita un sugas jāur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;

- ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;

- ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi, kuros iesaistīti mājputni.

Biodrošība jāievēro arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni.

PVD aicinājis Pašvaldības policiju gadījumos, kad mājputni tiek turēti neatbilstošos apstākļos, izskaidrot putnu īpašniekiem mājputnu turēšanas nosacījumus, kā arī informēt par sekām to neievērošanas gadījumā. Gadījumos, kad mājputnu turētājs nevēlas sadarboties, PVD uzsāks administratīvo lietvedību un bezatbildīgos mājputnu turētājus sauks pie atbildības. Arī piemērojot naudas sodus, kas par mājputnu turēšanas prasību neievērošanu ir no 7 līdz pat 350 eiro.

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība, kas putniem rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās. Slimība nav bīstama cilvēkiem, taču, tā kā tā ir ļoti lipīga un letāla putniem, ja saimniecībā konstatēta putnu gripa, lai nepieļautu tās tālāku izplatīšanos un izvazāšanu no saimniecības, nekavējoties jālikvidē visi saimniecībā esošie putni, jāveic putnu novietnes tīrīšana un dezinfekcija, kā arī jānosaka karantīnas zona desmit kilometru rādiusā ap putnu gripas skarto saimniecību.

 

Vairāk informācijas par putnu gripu

 

Datora versija