(Papildināta informācija) Aicinām iedzīvotājus pieteikties bezmaksas aktivitātēs veselības veicināšanai

23.01.2019
(Papildināta informācija) Aicinām iedzīvotājus pieteikties bezmaksas aktivitātēs veselības veicināšanai
2019. ir projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/065) noslēdzošais gads, kad iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties aktivitātēs, kas veicina vispārējo veselības stāvokli un uzlabo dzīves kvalitāti.

Jaunais aktivitāšu plāns ticis veidots pamatojoties uz pērn – novembra mēnesī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Ar tiem iepazīties iespējams šeit. 

Projektā tiek piesaistīti tikai sertificēti un pieredzējuši speciālisti un, pateicoties ES un valsts atbalstam, pašvaldība novadā deklarētajiem iedzīvotājiem piedāvā izmantot šo iespēju bez maksas.

Pieteikšanās uz nodarbībām e-pastā: veseliba@ropazi.lv  vai pa tālr. 67918553, 27134698.

Sagaidām pieteikumus no ikviena Ropažu novadā deklarētā iedzīvotāja, taču jaunas grupas tiek veidotas dalībniekiem, kuri iepriekš nav piedalījušies projektā. Par atkārtotu iespēju piedalīties, pašvaldība informēs katru pieteikušos pretendentu atsevišķi.

Vienlaicīgi atgādinām, ka tāpat kā līdz šim, projekta ietvaros, ikvienam būs jāaizpilda dalībnieka anketa. Kā to paredz projekta nosacījumi, anketās aizpildāmi personas dati, kas nepieciešami projekta rādītāju uzskaitei. Katrs dalībnieks projektā kā unikālais tiek uzskaitīts vienu reizi. Datu vākšana, apstrāde un uzraudzība norit, strikti ievērojot spēkā esošo Fizisko personu datu apstrādes likumu, tādējādi pasargājot novada iedzīvotāju identitāti un tiesības uz anonimitāti.

Gaidāmie pasākumi: 

“Pasākums sirds veselībai” pieaugušajiem un senioriem, Ropažos – gada pirmajā pusē;

Orientēšanās pasākums ģimenēm “Bajāri Trophy” – 31. augustā;

Nodarbības par veselīgu uzturu “Iepazīsti sevi un ēd veselīgi” pieaugušajiem, Ropažos un Zaķumuižā – gada otrajā pusē;

Cigun nodarbības, Ropažos – gada otrajā pusē.

Nodarbības un pasākumi atsevišķām mērķgrupām

“Pasākums pretvēža profilaksei un sirds veselībai” iedzīvotājiem ar invaliditāti Ropažu SAC “Vidzeme” – 21. februārī plkst. 14:00;

Veselīga uztura rotaļnodarbības pirmsskolas vecuma bērniem PII “Annele” – 5., 12., un 19. martā;

Nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem, lekcijas par atkarību no apreibinošām vielām, lekcijas par datorspēļu un viedierīču negatīvo ietekmi, kā arī brīvo sarunu cikli par seksuālo un reproduktīvo veselību notiks Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā integrēti mācību procesam kalendārā gada pirmajā un otrajā pusē.

 

Pateicoties ES un valsts atbalstam, nodarbības un pasākumi ir bez maksas.

 

 

Datora versija