Paldies ikvienam un visiem, kas piedalījās Lielajā talkā!

29.04.2019
Paldies ikvienam un visiem, kas piedalījās Lielajā talkā!
Arī Ropažu novadā, gluži tāpat kā daudzviet Latvijā, daudzi novadnieki piedalījās Vislatvijas sakopšanas akcijā Lielā talka.

Lielās talkas sestdiena šogad bija ļoti vasarīga, saulaina un skaista. Iedzīvotāji Ropažu novadā lasīja izmētātos atkritumus ceļamalās, kopa puķu dobes piemājas teritorijās, vāca vecos, sakritušos koku zarus, grāba pērnās lapas un labiekārtoja publisko teritoriju. Talkošana Ropažu novadā sākās jau dažas dienas pirms īstās Talkas dienas - "Anneles" meitenes apņēmīgi devās sakopt jau iepriekš nolūkotu, ļoti piedrazotu ceļa malu, ko veiksmīgi arī pieveica.

Tumšupē iedzīvotāji kopīgiem spēkiem sakopa puķu dobi pie multifunkcionālā centra, kā arī pie Tumšupes mājām krāsoja rotaļu laukuma konstrukcijas, lai tās kļūtu košākas un acīm tīkamākas.

Ropažos lielākā talkošana notika peldētavā pie dambja, kur tika sakopta publiskā atpūtas teritorija, pārkrāsoti koka galdi, soli un atkritumu tvertnes. Pa ceļam uz Ropažiem, kā jau katru gadu, talcinieki vāca salūzušos un izzāģēja bojātos ābeļu zarus. Savukārt Mazajā Krasta ielā talcinieki tīrīja Juglas upes krastus no atkritumiem.

Augšciemā talcinieki izzāģēja saaugušos koku un krūmu zarus asā ceļa līkumā pirms Laimnieku tilta, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un redzamību.

Kākciemā šogad talkotāju bija ļoti daudz – tika grābtas vecās lapas blakus rotaļu laukumam un pludmales volejbola laukumam, kā arī parka teritorijā, kā arī apspriestas aktuālākās iedzīvotāju vajadzības teritorijas uzlabošanai.

Atkritumi tika vākti gan valsts reģionālā autoceļa P4 ceļa malās, gan ceļa posmā no Sauleskalna virzienā uz Zaķumuižu.

Zaķumuižā Parka ielas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aprūpēja pagalmā esošās puķu dobes, savukārt Gaidās, kā jau katru, iedzīvotāji salasīja diezgan daudz ceļmalās izmētātu dažāda veida atkritumu.

Vislielākais talkotāju pulks rosījās Nāglemuižas liepu parka teritorijā. Tur paveikti vislielākie darbi – kopīgiem spēkiem sakopta parka teritorija, savākti kritušie un lūzušie zari un koki, izpļauta arī parka teritorija un nu Nāgelmuižas liepu parks kļuvis pievilcīgs un acīm tīkams ikvienam apmeklētājam un garāmbraucējam. Ir labi saskatāmas gan parkā stādītās senās liepas, gan lieliski apskatāms arī Nāgelmuižas dižozols. 

Bajāros talkotāji tīrīja Pietēnupes krastus no atkritumiem. 

Takotāji talkoja arī Muceniekos, kur lielākais iedzīvotaju skaits bija pulcējušies garāžu teritorijā un bija apņēmības pilni uzsākt garāžu teritorijas un apkārtnes sakopšanas darbus, taču arī pie Muceniekiem blakus esošajā mežu masīvā varēja manīt talkotājus, kuri ar maisiem tīrīja mežu no tur samētātajiem atkritumiem.

Arī Ūlupjos talkotāji vāca ceļmalās izmētātos atkritumus. Savukārt tie, kas nevarēja visus talkas laikā iecerētos darbus paveikt sestdienas rītā, turpināja talkošanu sestdienas vakarā un pat vēl svētdienā, gan stādot puķes ciematu publiskajā teritorijā, gan vācot atkritumus, kā piemēram aktīvisti Silakrogā.

Ropažu novada pašvaldība saka lielu PALDIES ikvienam un visiem, kas iesaistījās Lielās talkas akcijā un atrada laiku publiskās un sev apkārt esošās teritorijas sakopšanai. Dzīvo zaļi Ropažu novadā!

Fotogrāfijas no Lielās talkas

Datora versija